18 truong hoc thoi hau le

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

TẬP THỂ LỚP 4B Chào mừng các thầy cô giáo VỀ DỰ GIỜ MÔN LỊCH SỬ

Slide 2: 

Lịch sử lớp 4 Đường Thị Lài Trường TH Hương Trạch

Slide 3: 

Kiểm tra bài cũ THỨ NĂM, NGÀY 04 THÁNG 02 NĂM 2010 LỊCH SỬ

Slide 4: 

Bộ luật Hồng Đức có những nội dung cơ bản nào? THỨ NĂM, NGÀY 04 THÁNG 02 NĂM 2010 LỊCH SỬ

Slide 5: 

- Nội dung cơ bản Của bộ Luật Hồng Đức: + Bảo vệ quyền lợi của vua, quan lại, địa chủ; + Bảo vệ chủ quyền quốc gia; + Khuyến khích phát triển kinh tế. + Giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc; + Bảo vệ một số quyền lợi của phụ nữ. THỨ NĂM, NGÀY 04 THÁNG 02 NĂM 2010 LỊCH SỬ

Slide 6: 

Đố các em biết đây là ảnh chụp cảnh gì? Đây là ảnh chụp cảnh Văn miếu Quốc Tử Giám ở Hà Nội. Đây được Xem là trường Đại học đầu tiên của Nước ta. Vậy nó có từ thời kỳ nào? Bài học hôm nay các em sẽ được biết

Slide 7: 

Bài 18 Tr­êng häc thêi hËu lª THỨ NĂM, NGÀY 04 THÁNG 02 NĂM 2010 LỊCH SỬ

1.Tổ chức giáo dục thời Hậu Lê : 

1.Tổ chức giáo dục thời Hậu Lê - Đọc thầm sách giáo khoa để trả lời vào phiếu học tập sau: THỨ NĂM, NGÀY 04 THÁNG 02 NĂM 2010 LỊCH SỬ Trường học thời Hậu Lê - Dùng l¹i Quèc Tö Gi¸m,x©y dùng nhµ Th¸i häc. Më tr­êng c«ng.. - Con ch¸u vua quan vµ con em th­êng d©n giái còng ®­îc vµo häc - Nho giáo (Khổng Tử) - 3 năm có 1 kỳ thi Hương, thi Hội, thi Đình 1. Nhà Hậu Lê đã tổ chức trường học như thế nào, những ai được vào học ở Quốc Tử Giám? 2. Nội dung học tập và nền nếp thi cử được quy định ra sao ? THẢO LUẬN THEO CẶP (5 PHÚT)

Slide 9: 

Dựng nhà Thái học Dựng lại Quốc Tử Giám THỨ NĂM, NGÀY 04 THÁNG 02 NĂM 2010 LỊCH SỬ Trường học thời Hậu Lê

Slide 10: 

Nội dung học tập: chủ yếu là Nho giáo KHỔNG TỬ Nho giáo(còn gọi là khổng giáo) do Khổng Tử sáng lập.

Slide 11: 

Tổ chức lớp học thời Hậu Lê Ở THỜI HẬU LÊ HỌC SINH PHẢI HỌC THUỘC LÒNG NHỮNG ĐIỀU NHO GIÁO DẠY…

Slide 12: 

Hình ảnh tổ chức hội thi dưới thời Hậu Lê Hội thi Đình ở thời Hậu Lê

1.Tổ chức giáo dục thời Hậu Lê: : 

2. Những biện pháp khuyến khích học tập ở nhà Hậu Lê Đọc SGK đoạn “Cứ ba năm….người có tài” và trả lời câu hỏi: - Nhà Hậu Lê đã làm gì để khuyến khích việc học tập? - Tổ chức lễ xướng danh. - Tổ chức lễ vinh quy bái tổ. - Khắc tên người đỗ đạt cao vào bia đá. - Ngoài ra còn kiểm tra định kỳ trình độ của quan lại để các quan thường xuyên phải học tập. 1.Tổ chức giáo dục thời Hậu Lê: Hoạt động 2: Làm việc cá nhân: (5 phút)

Slide 14: 

Lễ xướng danh người đỗ Trạng nguyên.

Slide 15: 

LÔ Vinh quy b¸i tæ (LÔ ®ãn r­íc ng­êi ®ç cao vÒ lµng)

Slide 16: 

Khắc tên tuổi người đỗ cao(tiến sĩ) vào bia đá ở văn miếu để tôn vinh những người có tài

Slide 17: 

1.Nhà Hậu Lê đã tổ chức trường học như thế nào ? Chưa quy củ Có nhiều học sinh Đã có nền nếp và quy củ EM CHỌN ĐÁP ÁN NÀO? ĐÁP ÁN : C B A C BÀI 18: TRƯỜNG HỌC THỜI HẬU LÊ

Slide 18: 

2. Dưới thời Lê , những ai được vào học trong Quốc Tử Giám ? A - Con cháu vua quan và con dân thường nếu học giỏi B Tất cả mọi người có tiền C Chỉ con cháu vua,quan mới được học EM CHỌN ĐÁP ÁN NÀO? ĐÁP ÁN : A BÀI 18: TRƯỜNG HỌC THỜI HẬU LÊ

Slide 19: 

3. Có mấy kì thi lớn được tổ chức để chọn nhân tài? A 5 Kỳ thi B 4 kỳ thi C 3 kỳ thi EM CHỌN ĐÁP ÁN NÀO? ĐÁP ÁN : C BÀI 18: TRƯỜNG HỌC THỜI HẬU LÊ

Slide 20: 

4. Nhà Hậu Lê đã cho tổ chức các lễ nào để khuyến khích học tập? A Lễ báo danh. C Lễ Vinh quy bái tổ. B Lễ báo danh và lễ Vinh quy bái tổ EM CHỌN ĐÁP ÁN NÀO? ĐÁP ÁN : B

1.Tổ chức giáo dục thời Hậu Lê: : 

2. Những biện pháp khuyến khích học tập ở nhà Hậu Lê Giáo dục thời Hậu Lê đã có nền nếp và quy củ. Trường học thời Hậu Lê nhằm đào tạo những người trung thành với chế độ phong kiến và nhân tài cho đất nước. 1.Tổ chức giáo dục thời Hậu Lê: Qua bài học này, em biết được những gì về trường học thời Hậu Lê?

Slide 23: 

KÍNH CHÀO QUÝ THẦY, QUÝ CÔ Kính chúc quý thầy giáo, cô giáo sức khoẻ và hạnh phúc.

authorStream Live Help