15 Nha Tran va viec dap de

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Nhiệt liệt chào mừng quý thầy cô về dự giờ LỚP 4 LỊCH SỬ Giáo viên thực hiện: Phạm Thanh Nga

Slide 2: 

Thứ hai ngày 29 tháng 11 năm 2010 Lịch sử: Kiểm tra bài cũ: Nhà Trần ra đời trong hoàn cảnh nào? Nhà Trần đã làm gì để phát triển nông nghiệp?

Slide 3: 

Cảnh đắp đê dưới thời Trần

Slide 4: 

Nghề chính của nhân dân ta dưới thời Trần là nghề gì? Dưới thời Trần, nhân dân ta làm nghề nông nghiệp là chủ yếu Sông ngòi ở nước ta như thế nào? Hãy kể tên một số con sông mà em biết? Hệ thống sông ngòi nước ta chằng chịt, có nhiều sông như sông Hồng, sông Đà, sông Đuống, sông cầu, sông Mã, sông Cả. Thứ hai ngày 29 tháng 11 năm 2010 Lịch sử: Thứ hai ngày 29 tháng 11 năm 2010 1) Điều kiện nước ta và truyền thống chống lụt Lịch sử: Sông ngòi tạo ra những thuận lợi và khó khăn gì cho sản xuất nông nghiệp và đời sống nhân dân? Sông ngòi chằng chịt là nguồn cung cấp nước cho việc cấy trồng nhưng cũng thường xuyên tạo ra lũ lụt làm ảnh hưởng đến mùa màng, sản xuất và cuộc sống của nhân dân

Slide 5: 

Em có được chứng kiến hoặc biết câu chuyện nào về cảnh lụt lội không? Hãy kể tóm tắt về cảnh lụt lội đó?

Slide 6: 

Một số hình ảnh lụt lội ở Hà Nội năm 2009

Slide 7: 

Một số hình ảnh lụt lội ở miền Trung năm 2010

Slide 8: 

Thứ hai ngày 29 tháng 11 năm 2010 Lịch sử: 1) Điều kiện nước ta và truyền thống chống lụt của nhân dân ta 2) Nhà Trần tổ chức đắp đê chống lụt Thảo luận nhóm Nhà Trần đã tổ chức đắp đê chống lụt như thế nào? Nhà Trần rất quan tâm đến việc đắp đê phòng chống lụt bão: - Đặt ra chức quan Hà đê sứ để trông coi việc đắp đê - Đặt ra lệ mọi người đều phải tham gia đắp đê - Hằng năm, con trai từ 18 tuổi trở lên phải dành một số ngày tham gia việc đắp đê - Có lúc, các vua Trần cũng tự mình trông nom việc đắp đê.

Slide 9: 

Thứ hai ngày 29 tháng 11 năm 2010 Lịch sử: 1) Điều kiện nước ta và truyền thống chống lụt của nhân dân ta 2) Nhà Trần tổ chức đắp đê chống lụt Thảo luận nhóm Nhà Trần đã tổ chức đắp đê chống lụt như thế nào? Nhà Trần rất quan tâm đến việc đắp đê phòng chống lụt bão: - Đặt ra chức quan Hà đê sứ để trông coi việc đắp đê - Đặt ra lệ mọi người đều phải tham gia đắp đê - Hằng năm, con trai từ 18 tuổi trở lên phải dành một số ngày tham gia việc đắp đê - Có lúc, các vua Trần cũng tự mình trông nom việc đắp đê.

Slide 10: 

Thứ hai ngày 29 tháng 11 năm 2010 Lịch sử: 1) Điều kiện nước ta và truyền thống chống lụt của nhân dân ta 2) Nhà Trần tổ chức đắp đê chống lụt 3) Kết quả công cuộc đắp đê của nhà Trần Nhà Trần thu được kết quả như thế nào trong công cuộc đắp đê? Hệ thống đê điều đã được hình thành dọc theo sông Hồng và các con sông lớn khác ở đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Hệ thống đê điều đó đã giúp gì cho sản xuất và đời sống của nhân dân ta? Hệ thống đê điều này đã góp phần làm cho nông nghiệp phát triển, đời sống nhân dân thêm ấm no, thiên tai lụt lội giảm nhẹ.

Slide 11: 

Ở địa phương em nhân dân đã làm gì để phòng chống lũ lụt?

Slide 14: 

1) Điều kiện nước ta và truyền thống chống lụt Đọc thông tin: Thời Trần, nghề chính của nhân dân ta vẫn là trồng lúa nước. Sông ngòi chằng chịt là nguồn cung cấp nước cho việc cấy, trồng, song lụt lội cũng thường xuyên xảy ra. Vì vậy, việc đắp đê phòng chống lũ lụt đã trở thành truyền thống của ông cha ta. Thứ hai ngày 29 tháng 11 năm 2010 Lịch sử:

Slide 15: 

* Nghề chính của nhân dân ta dưới thời Trần là nghề gì? Dưới thời Trần, nhân dân ta làm nghề nông nghiệp là chủ yếu * Sông ngòi ở nước ta như thế nào? Hệ thống sông ngòi nước ta chằng chịt, có nhiều sông như sông Hồng, sông Đà, sông Đuống, sông cầu, sông Mã, sông Cả. Hãy chỉ lên lược đồ và nêu tên một số con sông

authorStream Live Help