9 dinh bo linh dep loan 12 su quan

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Thứ ba ngày 20 tháng 10 năm 2009 Lịch sử

Slide 2: 

Chiến thắng Bạch Đằng vào năm nào?

Slide 3: 

A BB C

Slide 4: 

Thứ 3 ngày 20 tháng 10 năm 2009 Lịch sử Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân

Slide 5: 

Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân 1. Tình hình đất nước sau khi Ngô Quyền mất: -Triều đình lục đục chia nhau ngai vàng. -Đất nước bị chia cắt thành 12 vùng. -Dân chúng bị đổ máu vô ích, đồng ruộng bị tàn phá. -Quân thù lăm le ngoài bờ cõi.

Slide 6: 

2 .Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân: Chọn câu trả lời đúng cho mỗi câu hỏi dưới đây: 1/ Quê hương Đinh Bộ Lĩnh ở đâu?a- ở Đường Lâm, Hà Tâyc- ở Mê Linh, Vĩnh Phúc. 2/ Truyện Cờ lau tập trận, nói lên điều gì về Đinh Bộ Lĩnh khi còn nhỏ?a- Đinh Bộ Lĩnh là người phi thường.b- Đinh Bộ Lĩnh là người thích đánh trận. 3/ Đinh Bộ Lĩnh có công gì?a- Đánh đuổi quân xâm lược Nam Hán, giành độc lập cho đất nước.c- Hai ý trên đều sai. 4/ Vì sao nhân dân ủng hộ Đinh Bộ Lĩnh?a- Vì ông là người tài giỏi.c- Vì ông thích tập trận cờ lau. 5/ Sau khi thống nhất đất nước, Đinh Bộ Lĩnh làm gì?a- Trở về Hoa Lư làm dân thường. 6/ Đời sống nhân dân dưới thời Đinh Bộ Lĩnh có gì thay đổi so với thời “loạn 12 sứ quân”?a- Đời sống nhân dân tiếp tục đói khổ vì mất mùa.c- Nhân dân chịu sưu cao thuế nặng của chính quyền phong kiến mới. . b- ở Hoa Lư, Ninh Bình. c- Đinh Bộ Lĩnh là người tài giỏi, có chí lớn. b- Dẹp lọan 12 sứ quân thống nhất đất nước. b-Vì ông lãnh đạo nhân dân dẹp loạn, mang lại hòa bình cho đất nước. b- Lên ngôi vua lấy niên hiệu là Đinh Tiên Hoàng, đóng đô ở Hoa Lư, đặt tên nước là Đại Cồ Việt, niên hiệu là Thái Bình. b- Nhân dân không còn phiêu tán, họ trở về quê hương làm ruộng, đời sống dần dần ấm no.

Slide 7: 

Bản đồ các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ

Slide 8: 

Tượng, đền thờ Đinh Tiên Hoàng Cung điện kinh đô Hoa Lư Hoa Lư ngày nay

Slide 9: 

Lược đồ HOA LƯ-NINH BÌNH

3/ So sánh tình hình đất nước trước và sau khi được thống nhất : : 

3/ So sánh tình hình đất nước trước và sau khi được thống nhất : Bị lục đục chia thành 12 vùng Đất nước quy về một mối Lục đục Được tổ chức lại quy cũ - Làng mạc, đồng ruộng bị tàn phá, dân nghèo khổ, đổ máu vô ích - Đồng ruộng trở lại xanh tươi, ngược xuôi buôn bán, khắp nơi chùa tháp được xây dựng.

Slide 11: 

Một số hình ảnh lễ hội, tưởng nhớ tới công ơn của vua Đinh Tiên Hoàng

Slide 12: 

TRÒ CHƠI Ô CHỮ Đ A I C O V I E T T H A I B I N H D E P L O A N H O A B I N H A M N O H O A L U N I N H B I N H 1 2 3 4 7 6 5 2 3 4 5 6 1 7 1 2 3 4 5 6 7 1/ Hình ảnh về Đinh Bộ Lĩnh khi còn nhỏ? 2/ Sau khi thống nhất đất nước, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi vua lấy hiệu là gì? 3/ Đinh Bộ Lĩnh đặt tên nước là gì? 4/ Tên Đinh Bộ Lĩnh chọn làm niên hiệu là gì ? 5/ Một trong những nguyên nhân nhân dân ủng hộ Đinh Bộ Lĩnh ? 6/ Quê hương Đinh Bộ Lĩnh ở đâu? 7/ Cuộc sống nhân dân dưới thời Đinh Bộ Lĩnh ra sao?

Slide 13: 

Xin chân thành cảm ơn Ngô Thị Huệ-Tiểu học Thanh Vân Ngô Thị Huệ-Tiểu học Thanh Vân Xin chân thành cảm ơn

authorStream Live Help