4 khoi nghia 2 ba trung

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

MÔN: LỊCH SỬ LỚP 4 BÀI 4: KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG (NĂM 40)

Slide 3: 

Thứ hai ngày 17 tháng 11 năm 2008 Lịch sử Kiểm tra bài cũ 1. Sau khi thôn tính được nước ta, các triều đại phong kiến phương Bắc đã thi hành những chính sách áp bức, bóc lột nào đối với nhân dân ta? - Chúng chia nước ta thành nhiều quận, huyện do chính quyền người Hán cai quản. - Chúng bắt dân ta lên rừng săn voi, tê giác, bắt chim quý…. Xuống biển mò ngọc trai, bắt đồi mồi, khai thác san hô để cống nạp. - Chúng đưa người Hán sang ở lẫn với dân ta, bắt dân ta phải theo phong tục người Hán, sống theo pháp luật của người Hán.

Slide 4: 

2. Em hãy kể tên các cuộc khởi nghĩa của nhân dân ta chống lại ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc! Kiểm tra bài cũ Thứ hai ngày 17 tháng 11 năm 2008 Lịch sử

Slide 5: 

KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG (NĂM 40) 1. NGUYÊN NHÂN CỦA CUỘC KHỞI NGHĨA: Thứ hai ngày 17 tháng 11 năm 2008 Lịch sử

Slide 7: 

Hãy khoanh tròn vào đầu câu em cho là đúng nhất: Nguyên nhân dẫn đến khởi nghĩa Hai Bà Trưng là do: 1. Lòng yêu nước, căm thù giặc của Hai Bà Trưng. 2. Thi Sách (chồng bà Trưng Trắc) bị Thái thú Tô Định giết. Oán hận ách đô hộ của nhà Hán, Hai Bà Trưng đã phất cờ khởi nghĩa và được nhân dân khắp nơi hưởng ứng. Việc Thái thú Tô Định giết chết chồng của bà Trưng Trắc là Thi Sách càng làm cho Hai Bà Trưng tăng thêm quyết tâm đánh giặc. 1. NGUYÊN NHÂN CỦA CUỘC KHỞI NGHĨA: KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG (NĂM 40) Thứ hai ngày 17 tháng 11 năm 2008 Lịch sử

Slide 9: 

KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG (NĂM 40) 2. DIỄN BIẾN CỦA CUỘC KHỞI NGHĨA: Thứ hai ngày 17 tháng 11 năm 2008 Lịch sử

Slide 10: 

Kết quả: Trong vòng không đầy một tháng, cuộc khởi nghĩa hoàn toàn thắng lợi. Quân Hán bỏ của, bỏ vũ khí lo chạy thoát thân. Tô Định phải cải trang thành dân thường lẩn vào đám tàn quân rút về nước. b. ý nghĩa: Sau hơn 2 thế kỉ bị phong kiến nước ngoài đô hộ, từ năm 179 TCN đến năm 40, lần đầu tiên dân ta giành được độc lập. 3- KẾT QUẢ VÀ Ý NGHĨA CỦA CUỘC KHỞI NGHĨA: KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG (NĂM 40) Thứ hai ngày 17 tháng 11 năm 2008 Lịch sử

Slide 11: 

Oán hận trước ách đô hộ của nhà Hán, Hai Bà Trưng đã phất cờ khởi nghĩa, được nhân dân khắp nơi hưởng ứng. Không đầy một tháng, cuộc khởi nghĩa đã thành công. Sau hơn hai thế kỉ bị phong kiến phương Bắc đô hộ, đây là lần đầu tiên nhân dân ta đã giành được độc lập KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG (NĂM 40) Thứ hai ngày 17 tháng 11 năm 2008 Lịch sử

Slide 17: 

TRÒ CHƠI THỬ TÀI HIỂU BIẾT

Slide 18: 

Em hãy đọc một bài thơ nói về Hai Bà Trưng mà em biết. 05 04 03 02 01 00

Slide 19: 

Em hãy kể một câu chuyện về Hai Bà Trưng mà em biết. 05 04 03 02 01 00

Slide 20: 

Ở thủ đô Hà Nội có nơi nào mang tên Hai Bà Trưng không? 05 04 03 02 01 00

Slide 21: 

Đố ai nêu lá Quốc kỳ Mê Linh đất cũ còn ghi muôn đời Yếm, khăn đội đá vá trời Giặc Tô mất vía, rụng rời thoát thân (là ai?) 05 04 03 02 01 00

Slide 22: 

Ở giữa thủ đô Hà Nội có một ngôi đền thờ Hai Bà Trưng, em hãy cho biết đó là ngôi đền nào? Bạn được thưởng thêm 10 điểm nếu trả lời đúng 05 04 03 02 01 00

Slide 23: 

Chúc các thầy cô giáo mạnh khoẻ Chúc các em chăm ngoan, học tốt

authorStream Live Help