11 Nha Ly doi do ra Thang Long

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ GIÁO VỀ THAM DỰ HỘI THI

Slide 2: 

Thứ ngày tháng năm 2010 Lịch sử: Kiểm tra bài cũ: 1. Hãy tường thuật ngắn gọn cuộc kháng chiến chống Tống lần thứ nhất. 2. Giới thiệu đôi nét về Lê Hoàn.

Slide 3: 

Thứ ngày tháng năm 2010 Lịch sử: 1. Sự ra đời của nhà Lý: Nhà Lý được ra đời trong hoàn cảnh nào? Nhà Lý dời đô về Thăng Long Thảo luận nhóm đôi Các quan trong triều tôn Lý Công Uẩn lên làm vua ( đó là vua Lý Thái Tổ)  lập nên nhà Lý năm 1009. Triều đình nhà Lê mục nát, lòng dân oán hận.

Slide 4: 

Vua Lý Thái Tổ (974 – 1028) người làng Cổ Pháp, tỉnh Bắc Ninh, là người thông minh, nhân ái có chí lớn. Lên ngôi vua năm 1009, lấy niên hiệu là Thuận Thiên. Ông là vị vua đầu tiên của nhà Lý

Slide 5: 

Thứ ngày tháng năm 2010 Lịch sử: 1. Sự ra đời của nhà Lý: Nhà Lý dời đô về Thăng Long Các quan trong triều tôn Lý Công Uẩn lên làm vua ( đó là vua Lý Thái Tổ)  lập nên nhà Lý năm 1009. Triều đình nhà Lê mục nát, lòng dân oán hận. 2. Nguyên nhân vua Lý Thái Tổ dời đô: Kinh đô thời nhà Đinh, nhà Tiền Lê đóng đô ở đâu? Đóng đô ở Hoa Lư Ninh Bình Lý Thái Tổ suy nghĩ như thế nào mà quyết định dời đô từ Hoa Lư Ninh Bình ra Đại La? Thảo luận nhóm

Slide 6: 

Thứ hai ngày 1 tháng 11 năm 2010 Lịch sử Nhà Lý dời đô ra Thăng Long Hãy so sánh vị trí địa lí và địa hình địa thế của vùng đất Hoa lư và Đại La theo bảng sau: Thảo luận nhóm

Slide 7: 

Toàn cảnh cố đô Hoa Lư - Ninh Bình Một góc Hà Nội chụp từ độ cao 1480m

Slide 8: 

Hoa Lư - Ninh Bình

Slide 9: 

Hoa Lư - Ninh Bình

Slide 10: 


Slide 11: 

Thành Đại La (Thăng Long) - Hà Nội

Slide 12: 

Thứ hai ngày 1 tháng 11 năm 2010 Lịch sử Nhà Lý dời đô ra Thăng Long

Slide 13: 

Thứ ngày tháng năm 2010 Lịch sử: Nhà Lý dời đô ra Thăng Long Đại La vùng trung tâm của đất nước đất rộng lại bằng phẳng, nhân dân không khổ vì ngập lụt.

Slide 14: 

Đền Trấn Vũ (Ba Đình)Thăng Long Bắc trấn Đền Kim Liên Thăng Long Nam trấn Đền Bạch Mã Thăng Long Đông trấn Chùa Lý Triều Quốc Sư ở phố Lý Quốc Sư, quận Hoàn Kiếm, thờ quốc sư Minh Không, người đã chữa cho vua Lý Nhân Tông khỏi bệnh hóa hổ.

Slide 16: 

Thứ ngày tháng năm 2010 Lịch sử Năm 1010 : Lý Thái Tổ dời đô về Đại La - Thăng Long. Năm 1397 : Hồ Quí Ly đổi tên là thành Đông Đô. Năm 1407 : Thành Đông Quan. Năm 1428 : Lê Lợi đổi tên là thành Đông Kinh. Năm 1831 : Minh Mạng lập tỉnh Hà Nội. Năm 1888 : Tổng thống Pháp ra sắc lệnh thành lập thành phố Hà Nội. Năm 1946 :Quốc hội xác định Hà Nội là thủ đô của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Nhà Lý dời đô ra Thăng Long Tên gọi của thành Thăng Long qua các thời kì

Slide 17: 

Thứ hai ngày 1 tháng 11 năm 2010 Lịch sử: Nhà Lý dời đô ra Thăng Long Trò chơi: Ô chữ kì diệu

Slide 18: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ? Ô chữ gồm 8 chữ cái: Đây là ai? Ô chữ gồm 5 chữ cái: Đây là tên gọi khác của Thăng Long? Ô chữ gồm 11 chữ cái: Đến năm 2010, nước ta tổ chức Lễ kỷ niệm bao nhiêu năm Thăng Long – Hà Nội? Ô chữ gồm 4 chữ cái: Khi dời đô, Lý Thái Tổ tin rằng con cháu đời sau sẽ có cuộc sống như thế nào? Ô chữ gồm 9 chữ cái: Là từ láy, chỉ địa hình của vùng đất Đại La. Ô chữ gồm 5 chữ cái: Tên địa danh trong tranh? Ô chữ gồm 5 chữ cái: Kinh đô thời nhà Đinh, nhà Lê được đặt ở đâu ? Ô chữ gồm 11 chữ cái: Đến đời vua nào nước ta được đổi tên là Đại Việt ? Ô chữ gồm 10 chữ cái: “Thăng Long ” có nghĩa là gì? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ô CHỮ KÌ DIỆU

Slide 19: 

Thứ ngày tháng năm 2010 Lịch sử: Thứ ngày tháng năm 2010 Lịch sử: 1. Sự ra đời của nhà Lý: Các quan trong triều tôn Lý Công Uẩn lên làm vua ( đó là vua Lý Thái Tổ)  lập nên nhà Lý năm 1009. Triều đình nhà Lê mục nát, lòng dân oán hận. 2. Nguyên nhân vua Lý Công Uẩn (Lý Thái Tổ) dời đô: Nhà Lý dời đô về Thăng Long Đại La vùng trung tâm của đất nước, đất rộng lại bằng phẳng, nhân dân không khổ vì ngập lụt. Năm 1010, vua Lý Thái Tổ dời đô từ Hoa Lư(Ninh Bình) về Đại La(Hà Nội) Đổi tên kinh đô là Thăng Long

Slide 20: 


authorStream Live Help