Bai 25 Ve tranh De tai truong em

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Trường tiểu học Nguyễn Công Sáu MÔN : MĨ THUẬT LỚP : BỐN KÍNH CHÀO CÁC THẦY, CÔ GIÁO GV : Trương Phước Bình

Slide 2: 

Mĩ thuật Thứ hai ngày 2 tháng 3 năm 2009 Bài 25 : Vẽ tranh Đề tài Trường em Tìm chọn nội dung đề tài :

Slide 3: 

Mĩ thuật Thứ hai ngày 2 tháng 3 năm 2009 Bài 25 : Vẽ tranh Đề tài Trường em Tìm chọn nội dung đề tài :

Slide 4: 

Mĩ thuật Thứ hai ngày 2 tháng 3 năm 2009 Bài 25 : Vẽ tranh Đề tài Trường em Tìm chọn nội dung đề tài : Những tranh, ảnh trên thể hiện về đề tài gì ? Trong mỗi tranh có những hình ảnh nào ? Em hãy kể những nội dung thể hiện đề tài Trường em. Một số nội dung thể hiện đề tài Trường em : + Phong cảnh trường có nhà, sân,cột cờ, bồn hoa,cây cối …; + Cổng trường có học sinh đang đến lớp; + Sân trường trong giờ chơi,… + Giờ học trên lớp, hoạt động tự truy bài,…

Slide 5: 

Mĩ thuật Thứ hai ngày 2 tháng 3 năm 2009 Bài 25 : Vẽ tranh Đề tài Trường em Cách vẽ tranh : Em hãy nêu nội dung đề tài em chọn để vẽ (Vẽ cảnh nào ? Có những gì ?) Em hãy nêu cách vẽ tranh đề tài. + Vẽ hình ảnh chính trước cho rõ nội dung đề tài đã chọn; +Vẽ thêm các hình ảnh khác cho nội dung phong phú hơn. +Vẽ màu theo ý thích, có đậm, có nhạt.

Slide 6: 

Mĩ thuật Thứ hai ngày 2 tháng 3 năm 2009 Bài 25 : Vẽ tranh Đề tài Trường em Thực hành : Vẽ một bức tranh về trường em Chuẩn bị bài sau : Thường thức mĩ thuật : Xem tranh thiếu nhi Về nhà : Sưu tầm tranh của thiếu nhi

Slide 7: 

CHÀO TẠM BIỆT Chúc thầy, cô và các em sức khỏe

authorStream Live Help