bai 21 Trang tri hinh tron

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Mĩ thuật Bài 21. Vẽ trang trí TRANG TRÍ HÌNH TRÒN Thứ ……ngày……tháng……năm……

Slide 2: 

Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét  Em hãy nêu tên những đồ vật dạng hình tròn ở hình trên?  Em hãy tìm thêm những đồ vật dạng hình tròn có trang trí?

Slide 3: 

Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét  Những đồ vật dạng hình tròn có trang trí.

Slide 4: 

Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét  Các hình mảng được sắp xếp như thế nào so với các trục của hình tròn?  Mảng chính được vẽ ở đâu? Mảng phụ được vẽ ở đâu?

Slide 5: 

Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét  Họa tiết được sắp xếp như thế nào so với các trục?  Họa tiết chính vẽ ở đâu? Họa tiết phụ vẽ ở đâu?

Slide 6: 

Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét  Những họa tiết nào thường được sử dụng để trang trí hình tròn?  Những hình họa tiết giống nhau vẽ màu như thế nào?

Slide 7: 

Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét +Trang trí hình tròn thường: đối xứng qua các trục Mảng chính ở giữa, Các mảng phụ ở xung quanh. * Màu sắc làm rõ trọng tâm.  Cách trang trí như hình trên gọi là trang trí cơ bản.

Slide 8: 

Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét  Có những hình tròn trang trí không theo cách nêu trên nhưng cân đối về bố cục, hình mảng và màu sắc như trang trí cái đĩa, mặt bàn tròn,… Trang trí ứng dụng

Slide 9: 

Hoạt động 2: Cách trang trí hình tròn.  Vẽ hình tròn và kẻ các trục.

Slide 10: 

Hoạt động 2: Cách trang trí hình tròn.  Vẽ các hình mảng chính, phụ sao cho cân đối, hài hòa.

Slide 11: 

Hoạt động 2: Cách trang trí hình tròn.  Vẽ họa tiết vào các hình mảng.

Slide 12: 

Hoạt động 2: Cách trang trí hình tròn.  Xóa những đường nét dư thừa.

Slide 13: 

Hoạt động 2: Cách trang trí hình tròn.  Tô màu vào bài có đậm, có nhạt. Những hình họa tiết giống nhau tô màu như thế nào?

Slide 14: 

Hoạt động 2: Cách trang trí hình tròn.  Thay đổi giữa màu nền và màu họa tiết

Slide 15: 

 Xem bài tham khảo Em thích bài Nào nhất? Vì sao?

Slide 16: 

* Trang trí hình tròn phải qua mấy bước?

Slide 17: 

Hoạt động 3: Thực hành. 1 2 3 4 5

Slide 18: 

Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá. Vẽ được họa tiết đơn giản vào trong hình tròn.  Tô được màu vào hình tròn.  Sắp xếp họa tiết cân đối phù hợp với hình tròn, tô màu đều, rõ hình chính, phụ.

Slide 19: 

Quan sát hình dáng, màu sắc của một số loại ca và quả. Dặn dò

Slide 20: 

Giờ học kết thúc Chào thầy cô và các em học sinh

Slide 21: 

GV Mĩ thuật: Huỳnh Thái Minh thaiminhbvd@ymail.com ĐT: 0984750480

authorStream Live Help