bai 19 xem tranh dan gian

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Thứ hai, ngày 18 tháng 1 năm 2010 Xin kính chaøo quyù thaày coâ cuøng toaøn theå caùc em hoïc sinh veà döï tieát hoïc hoâm nay.

Slide 2: 

MĨ THUẬT- LỚP 4 GIÁO VIÊN: NGUYỄN HOÀI HƯƠNG PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO CAM LỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC HỒ CHƠN NHƠN Thứ hai, ngày 18 tháng 1 năm 2010

Slide 3: 

Thứ hai, ngày 30 tháng 11 năm 2009 Mĩ thuật lớp 4 Bài 19: thường thức mĩ thuật Xem tranh dân gian Giáo viên giảng dạy : Nguyễn Hoài Hương Đơn vị : Trường Tiểu Học Trần Văn Ơn

Hoạt động 1:giới thiệu tranh dân gian việt nam : 

Hoạt động 1:giới thiệu tranh dân gian việt nam Lợn nái- tranh đông hồ Tử tôn vạn đại- tranh hàng trống Phú quý- tranh đông hồ

Slide 5: 

* Tranh dõn gian Việt Nam thường phản ỏnh cỏc đề tài gần gũi với đời sống của người dõn lao động

Slide 8: 

Tranh Tử tụn vạn đại Tranh Bà Triệu Tranh Lợn nỏi Tranh Bà chỳa thượng ngàn Tranh Phỳ quý

Slide 9: 

CỎCH LÀM TRANH Tranh Đụng Hồ: - Khắc hỡnh lờn bản gỗ in lờn giấy dú quột điệp. - mỗi màu là một bản gỗ

Slide 10: 

Tranh Hàng Trống: - Đường viền nột của hỡnhđược khắc trờn bản gỗ - Nghệ nhõn vẽ màu lờn bản đó in nột.

Slide 11: 

Một số dòng tranh dân gian Việt Nam. Lợn nái-Tranh Đông Hồ Tử tôn vạn đại-Tranh Hàng Trống Tranh Thờ:Tranh Làng Sình Tranh lợn:Tranh Kim Hoàng

Slide 12: 

KẾT LUẬN * TRANH DÕN GIAN VIỆT NAM CŨN GỌI LÀ TRANH TẾT, TRANH DÕN GIAN XUẤT HIỆN TỪ RẤT LÕU, ĐƯỢC TRUYỀN TỪ ĐỜI NÀY SANG ĐỜI KHỎC . * TRANH DÕN GIAN THƯỜNG PHẢN ỎNH NHỮNG ĐỀ TÀI RẤT GẦN GŨI VỚI CUỘC SỐNG CỦA NGƯỜI DÕN LAO ĐỘNG, NHƯ: - MƠ ƯỚC CUỘC SỐNG ẤM NO, SUNG TỲC, ĐỤNG CON, NHIỀU CHỎU… - PHỤC VỤ TỚN NGƯỠNG, THỜ CỲNG... - CA NGỢI ANH HỰNG DÕN TỘC. * TRANH DÕN GIAN CÚ BỐ CỤC CHẶT CHẼ, HỠNH ẢNH CHỚNH PHỤ RỪ RÀNG. * MÀU SẮC TƯƠI VUI, TRONG SỎNG.

Hoạt động 2 : 

Hoạt động 2 Cá chép – tranh Đông Hồ Lý ngư vọng nguyệt- tranh Hàng Trống XEM TRANH

Slide 14: 

Cỏ chộp (Đụng hồ) Lý ngư vọng nguyệt (Hàng Trống)

Slide 15: 

PHIẾU CÕU HỎI VÀ BÀI TẬP CÕU 1 : TRANH CỎ CHỘP VÀ TRANH LÝ NGƯ VỌNG NGUYỆT CÚ NHỮNG HỠNH ẢNH NÀO ? CÕU 2 : HỠNH ẢNH NÀO LÀ CHỚNH, HỠNH ẢNH NÀO LÀ PHỤ TRONG 2 BỨC TRANH ? CÕU 3 : HAI BỨC TRANH CÚ GỠ GIỐNG VÀ KHỎC NHAU ? BÀI TẬP: VẼ MÀU VÀO TRANH ĐẤU VẬT- TRANH ĐỤNG HỒ

Slide 16: 

Cỏ chộp (Đụng Hồ) Lý ngư vọng nguyệt (Hàng Trống)

Slide 17: 

Tranh đụng hồ nột vẽ khỏe khoắn, dứt khoỏt, màu chủ đạo là nõu đỏ ấm. Tranh hàng trống nột vẽ thanh mảnh, tinh tế, màu chủ đạo là màu xanh ờm dịu.

Slide 18: 

Hoạt động 4: Nhận xét đánh giá Các em nhận xét về: Cách vẽ màu. Các em hãy chọn bài đạt A+

Slide 19: 

Hoan hô các bạn đạt A+

Kết luận bài học : 

Kết luận bài học

Slide 21: 

Dặn dò: Sưu tầm tranh ảnh về đề tài lễ hội

Slide 22: 

Thứ hai, ngày 18 tháng 1 năm 2010 Chúc quyù thaày coâ sức khỏe cuøng toaøn theå caùc em hoïc giỏi Giáo viên thưc hiện Nguyễn Hoài Hương .

authorStream Live Help