bai 7 ve phong canh que huong

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

TRƯỜNG TIỂU HỌC hé ®¸P : 

TRƯỜNG TIỂU HỌC hé ®¸P Vẽ tranh Mĩ thuật: Lớp 4 ĐỀ TÀI Bài 7 : PHONG CẢNH QUÊ HƯƠNG

Slide 3: 

I/ T×m chän néi dung ®Ị tµi Bài 7: Vẽ tranh Đề tài phong cảnh quê hương

Em hãy nêu những phong cảnh quê hương mỡnh mà em biết? : 

Em hãy nêu những phong cảnh quê hương mỡnh mà em biết?

Slide 12: 

Đây là phong cảnh vùng nào? Hình ảnh chính trong tranh là gì? Hình ảnh phụ trong tranh là gì?

Trong tranh phong cảnh:- Cảnh vật, thiên nhiên là hình ảnh chính,chủ đạo- Con người, con vật trong tranh là phụ bổ trợ tô điểm cho bức tranh thêm sinh động : 

Trong tranh phong cảnh:- Cảnh vật, thiên nhiên là hình ảnh chính,chủ đạo- Con người, con vật trong tranh là phụ bổ trợ tô điểm cho bức tranh thêm sinh động

Slide 14: 

Ngôi nhà bên sông Phong cảnh Quê em đổi mới Phong cảnh chùa Phong cảnh phố phường

Slide 15: 

I/ Tìm chọn nội dung đề tài Bài 7: Vẽ tranh Đề tài phong cảnh quê hương II/ Cách vẽ

II/ Cách vẽ : 

II/ Cách vẽ 1. Tìm hình ảnh chính, phụ 2. Xắp xếp hình ảnh 3. Hoàn chỉnh hình và vẽ màu

Slide 17: 

I/ CÁCH VẼ: - Vẽ hình ảnh chính:

Slide 18: 

- Vẽ hình ảnh phụ:

Slide 19: 

- Hoàn chỉnh hình và vÏ màu:

Lưu ý : 

Lưu ý Vẽ hỡnh ảnh Hình ảnh chính vẽ to rõ ràng Hình ảnh phụ nhỏ phù hợp với bức tranh Xắp xếp hình ảnh: - Cân đối hợp lý Vẽ màu: Máu sắc có đậm nhạt nổi bật hình ảnh chính của bức tranh

Slide 21: 

Phong cảnh Phố cổ Phong cảnh hồ câu cá Phong cảnh đồng quê Phong cảnh vườn cây

Slide 22: 

I/ Tìm chọn nội dung đề tài Bài 7: Vẽ tranh Đề tài phong cảnh quê hương II/ Cách vẽ III/ Thực hành

Slide 23: 

I/ Tìm chọn nội dung đề tài Bài 7: Vẽ tranh Đề tài phong cảnh quê hương II/ Cách vẽ III/ Thực hành IV/ Nhận xét đánh giá

Slide 24: 

Trò chơi: Đi tìm bức tranh nổi tiếng Bức tranh: “Chuông chiều” Của hoạ sĩ : Lê-Vi-Tal .

Slide 25: 

Bức tranh: “Chuông chiều” của hoạ sĩ : Levital

Slide 26: 

CHÚC QUÝ THẦY CÔ MẠNH KHỎE

authorStream Live Help