bai 12 Ve tranh de tai sinh hoat

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Nhảy dây Đá bóng Quét nhà Chăm sóc vườn cây Học bài ở nhà Nhặt rau Bơi Học bài trên lớp Vệ sinh môi trường

Slide 2: 

học tập Lao động vui chơi

Slide 3: 

Một số tranh vẽ về nội dung lao động 1 2 3 6 5 4

Slide 4: 

1 2 3 6 9 8 5 4 7 Một số tranh vẽ về nội dung học tập

Slide 5: 

Một số tranh vẽ về nội dung vui chơi 1 2 3 6 5 4 7

Slide 6: 

1 2 3 4 5 6 7 8 Cách vẽ Em hãy chọn và chia các hình vẽ sau thành 2 bộ hình minh họa cách vẽ tranh đề tài sinh hoạt (Mỗi bộ gồm có 4 bức vẽ)

Slide 7: 

1 4 6 9 Bước 1 Bước 2 Bước 3 Bước 4 Cách vẽ

Slide 8: 

Phác các mảng chính, phụ Vẽ hình ảnh ảnh chính, phụ Sửa hình, vẽ chi tiết Tô màu tươi sáng có đậm nhạt Cách vẽ

Slide 9: 

Phác các mảng chính, phụ Vẽ hình ảnh ảnh chính, phụ Sửa hình, vẽ chi tiết Tô màu tươi sáng có đậm nhạt Cách vẽ

Slide 10: 

Thực hành

Slide 11: 

Phác các mảng chính, phụ Vẽ hình ảnh ảnh chính, phụ Sửa hình, vẽ chi tiết Tô màu tươi sáng có đậm nhạt Củng cố

authorStream Live Help