Em yeu hoa binh

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Chào mừng các thầy cô giáo về dự gìơ học âm nhạc lớp 4 Giáo viên: Nguyễn Thị Hà Trường tiểu học Tiến Thắng

Slide 2: 

Thứ , ngày tháng năm 2009 Âm nhạc HỌC HÁT: BÀI EM YÊU HOÀ BÌNH

Slide 4: 

LA........ ...........LA. KHỞI ĐỘNG GIỌNG

Slide 6: 

TIẾT 19: Lời ca

Slide 21: 

HÁT KẾT HỢP GÕ ĐỆM

authorStream Live Help