Rut gon phan so

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Rút gọn phân số Bài 101

Slide 2: 

Kiểm tra bài cũ VIẾT SỐ THÍCH HỢP VÀO Ô TRỐNG 4 10 12 Nếu nhân cả tử số và mẫu số của một phân số với cùng một số tự nhiên khác 0 thì được một phân số bằng phân số đã cho. Nếu cả tử số và mẫu số của một phân số cùng chia hết cho một số tự nhiên khác 0 thì sau khi chia ta được một phân số bằng phân số đã cho.

Slide 3: 

Rút gọn phân số Ta thấy 10 và 15 đều chia hết cho 5. Theo tính chất cơ bản của phân số ta có :  Có thể rút gọn phân số để được một phân số có tử số và mẫu số bé đi mà phân số mới vẫn bằng phân số đã cho.

Slide 4: 

Rút gọn phân số Thảo luận nhóm

Slide 5: 

Đáp án Ta thấy : 6 và 8 đều chia hết cho 2, nên: Ta thấy : 18 và 54 đều chia hết cho 2, nên: 9 và 27 đều chia hết cho 9, nên: Rút gọn phân số Rút gọn phân số Phân số tối giản Phân số tối giản

Slide 6: 

Khi rút gọn phân số có thể làm như sau: * Xét xem tử số và mẫu số cùng chia hết cho số tự nhiên nào lớn hơn 1. * Chia tử số và mẫu số cho số đó. Cứ làm như thế cho đến khi nhận được phân số tối giản. Rút gọn phân số

Slide 7: 

Luyện tập Bài 1 : Rút gọn các phân số a)

Slide 8: 

Luyện tập Bài 1 : Rút gọn các phân số b)

Slide 9: 

Luyện tập Bài 2 : Trong các phân số a) Phân số nào tối giản? Vì sao? b) Phân số nào rút gọn được? Hãy rút gọn phân số đó. Bài làm: a) Chọn đáp án đúng nhất: Các phân số tối giản là:

Slide 10: 

Luyện tập Bài 2 : b) Các phân số có thể rút gọn được là: Rút gọn:

Slide 11: 

Luyện tập Bài 3 : Viết số thích hợp vào ô trống: Các số cần điền lần lượt là: 18; 6; 4 27; 9; 4 18; 9; 4 27 9 4

authorStream Live Help