phep nhan phan so

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

GIÁO ÁN MINH HOẠ MÔN : TOÁN LỚP 4 Giáo viên thực hiện Nguyễn Thị Lan Trường Tiểu học Văn Nhuệ huyện Ân Thi – tỉnh Hưng Yên BÀI : PHÉP NHÂN PHÂN SỐ

Slide 3: 

Ví dụ : Tính diện tích hình chữ nhật có chiều dài và chiều rộng 1m 1m a) Để tính diện tích của hình chữ nhật trên ta phải thực hiện phép nhân: b) Ta tính diện tích hình này dựa vào hình vẽ bên. Hình chữ nhật (phần tô màu) chiếm 8 ô. Do đó diện tích hình chữ nhật bằng m2 c) Ta thực hiện phép nhân như sau : Muốn nhân hai phân số, ta lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số. Nhìn trên hình vẽ ta thấy : Hình vuông có diện tích 1m2 và gồm 15 ô, mỗi ô có diện tích bằng m2

Slide 4: 

Luyện tập Thực hành

Slide 5: 

Bài 1 : Tính . LUYỆN TẬP THỰC HÀNH

Slide 6: 

LUYỆN TẬP THỰC HÀNH Bài 2 : Rút gọn rồi tính.

Slide 7: 

LUYỆN TẬP THỰC HÀNH Bài 3. Một hình chữ nhật có chiều dài và chiều rộng . Tính diện tích hình chữ nhật đó. Tóm tắt Bài giải Diện tích hình chữ nhật là: Chiều dài : Chiều rộng : Diện tích : … m2

Slide 8: 

TRÒ CHƠI HỌC TẬP TRÒ CHƠI : ĐIỀN ĐÚNG, ĐIỀN NHANH . ĐÚNG ĐIỀN Đ, SAI ĐIỀN S VÀO Ô TRỐNG : S Đ S

Slide 9: 

XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN CÁC THẦY, CÔ GIÁO VÀ CÁC EM HỌC SINH!

Slide 10: 

TRÒ CHƠI HỌC TẬP TRÒ CHƠI : ĐIỀN ĐÚNG, ĐIỀN NHANH . ĐÚNG ĐIỀN Đ, SAI ĐIỀN S VÀO Ô TRỐNG : Đ S S

authorStream Live Help