Phep cong phan so

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Thực hiện: Phan Thị Thu Hiền Trường: TiÓu häc S¬n Long Lớp: 4A

Slide 2: 

Kiểm tra bài cũ So sánh hai phân số: 5 4 < 2 a. 48 5 4 < 36 b. 2 9 7 9 c. 21 11 3 = 77 d. 5 >

Slide 3: 

Ví dụ: Có 1 băng giấy, bạn Nam tô màu 3 băng giấy, sau đó Nam tô màu tiếp 8 2 băng giấy. Hỏi bạn Nam đã tô màu bao nhiêu 8 phần của băng giấy? ? PHÉP CỘNG PHÂN SỐ

Slide 4: 

Muốn biết bạn Nam tô màu tất cả mấy phần băng giấy chúng ta làm phép tính gì? Ta phải thực hiện phép tính: 8 + ? 2 8 3 8

Slide 5: 

Ba phần tám băng giấy thêm hai phần tám băng giấy bằng bằng năm phần tám băng giấy. Vậy ba phần tám cộng hai phần tám bằng năm phần tám. Ta có :

Slide 6: 

Em có nhận xét gì về tử số của hai phân số và so với tử số của phân số trong phép cộng Tử số của hai phân số và đều bé hơn tử số của phân số Và 3 + 2 = 5

Slide 7: 

Em có nhận xét gì về mẫu số của hai phân số và so với mẫu số của phân số trong phép cộng Ba phân số có mẫu số bằng nhau

Slide 8: 

Từ đó ta có phép cộng các phân số như sau: Muốn cộng hai phân số cùng mẫu số ta cộng hai tử số và giữ nguyên mẫu số. Muốn cộng hai phân số có cùng mẫu số ta làm như thế nào?

Slide 9: 

Bài 1: Tính = 5 5 5 3 5 + 2 = 2 + 3 5 = 1 a. = 4 = 3 + 5 4 = 2 b. = 8 = 3 + 7 8 c. = 25 = 35 + 7 25 d. 4 =

Slide 10: 

Tính chất giao hoán của phép cộng các số tự nhiên: Khi ta đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng đó không thay đổi. a + b = b + a Phép cộng các phân số cũng có tính chất giao hoán, tính chất giao hoán của phép cộng các phân số như thế nào, chúng ta cùng làm bài tập 2 để biết được điều đó.

Slide 11: 

= 7 = 3 + 2 7 = 7 = 2 + 3 7 + 7 = 2 7 Bài 2: Tính chất giao hoán

Slide 12: 

Khi ta đổi chỗ các phân số trong một tổng thì tổng đó có thay đổi không ? Khi ta đổi chỗ các phân số trong một tổng thì tổng đó không thay đổi. => Tính chất giao hoán của phép cộng các phân số. + 3 7 3 7 2 7 + = 2 7 + a b a b c b + = c b

Slide 13: 

Bài 3: Giải bài toán Hai ô tô cùng chuyển gạo ở một kho. Ô tô thứ nhất chuyển được số gạo trong kho, ô tô thứ hai chuyển được số gạo trong kho. Hỏi cả hai ô tô chuyển được bao nhiêu phần số gạo trong kho?

Slide 14: 

Bài giải: Cả hai ô tô chuyển được là: (số gạo trong kho). Đáp số: số gạo trong kho. 5 7 3 7 2 7 + = ?

Slide 15: 

Trò chơi: * Hình thức chơi: Cô có phép cộng các phân số được ghi trên các bông hoa, nhiệm vụ của mỗi cÆp là phải nhanh m¾t tìm được những bông hoa khác chứa các phân số mà khi ghép chúng vào phép cộng trên các bông hoa đã cho sẵn, ta thu được kết quả phù hợp. CÆp nào nhanh hơn và ghép đúng nhất sẽ thắng cuộc.

Slide 16: 

+ = + + = + = + + = = + =

Slide 17: 

Bài học của chúng ta đến đây tạm dừng. Các em về nhà nhớ xem kĩ lại bài và chuẩn bị bài sau nhé !

authorStream Live Help