Nhan 1 so voi 1 hieu

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

TRƯỜNG TIỂU HỌC THỐNG NHẤT LỚP 4C NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦYGIÁO, CÔ GIÁO VỀ DỰ HỘI GIẢNG Người thực hiện: Đặng Thị HằngThứ ba, ngày 04 tháng 11 năm 2010

Slide 2: 

TOÁN : Thứ năm, ngày 04 tháng 02 năm 2010 KIỂM TRA BÀI CŨ:

Slide 3: 

TOÁN : NHÂN MỘT SỐ VỚI MỘT HIỆU Thứ năm, ngày 04 tháng 11 năm 2010 1. Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức sau: 3 x ( 7 - 5 ) và 3 x 7 - 3 x 5 3 x 7 - 3 x 5 = 21 – 15 = 6 3 x ( 7 - 5 ) = 3 x 2 = 6 Vậy 3 x ( 7 - 5 ) = 3 x 7 - 3 x 5 Một số hiệu 2. Kết luận: Khi nhân một số với một hiệu, ta có thể nhân lần lượt số đó với số bị trừ và số trừ, rồi trừ hai kết quả cho nhau . a (b – c) a (b – c) = ab - ac x

Slide 4: 

TOÁN : NHÂN MỘT SỐ VỚI MỘT HIỆU Thứ năm, ngày 04 tháng 11 năm 2010 THỰC HÀNH Khi nhân một số với một hiệu, ta có thể nhân lần lượt số đó với số bị trừ và số trừ, rồi trừ hai kết quả cho nhau . a (b – c) = ab - ac 1. Tính giá trị của biểu thức rồi viết vào ô trống (theo mẫu) : 7 3 3 x (7 – 3) 3 x 7 – 3 x 3 = 12 = 12 3 6 9 5 5 8 2 6 x (9 – 5) = 24 6 x 9 – 6 x 5 = 24 8 x (5 – 2) = 24 8 x 5 – 8 x 2 = 24

Slide 5: 

TOÁN : NHÂN MỘT SỐ VỚI MỘT HIỆU Thứ năm, ngày 04 tháng 11 năm 2010 THỰC HÀNH Khi nhân một số với một hiệu, ta có thể nhân lần lượt số đó với số bị trừ và số trừ, rồi trừ hai kết quả cho nhau . a (b – c) = ab - ac 1. Tính giá trị của biểu thức rồi viết vào ô trống (theo mẫu) : 2. Áp dụng tính chất nhân một số với một hiệu để tính (theo mẫu): Mẫu: 26 x 9 = 26 x (10 – 1) = 234 = 26 x 10 – 26 x 1 = 260 – 26 138 x 9 123 x 99 = 138 x (10 – 1) = 138 x 10 – 138 x 1 = 1380 – 138 = 1242 = 123 x (100 – 1) = 123 x 100 – 138 x 1 = 12300 – 123 = 12177

Slide 6: 

TOÁN : NHÂN MỘT SỐ VỚI MỘT HIỆU Thứ năm, ngày 04 tháng 11 năm 2010 THỰC HÀNH Khi nhân một số với một hiệu, ta có thể nhân lần lượt số đó với số bị trừ và số trừ, rồi trừ hai kết quả cho nhau . a (b – c) = ab - ac 1. Tính giá trị của biểu thức rồi viết vào ô trống (theo mẫu) : 2. Áp dụng tính chất nhân một số với một hiệu để tính (theo mẫu): 3. Một cửa hàng bán trứng có 40 giá để trứng, mỗi giá để trứng có 175 quả. Cửa hàng đã bán hết 10 giá trứng. Hỏi cửa hàng đó còn lại bao nhiêu quả trứng?

Slide 7: 

TOÁN : NHÂN MỘT SỐ VỚI MỘT HIỆU Thứ năm, ngày 04 tháng 11 năm 2010 THỰC HÀNH Khi nhân một số với một hiệu, ta có thể nhân lần lượt số đó với số bị trừ và số trừ, rồi trừ hai kết quả cho nhau . a (b – c) = ab - ac 1. Tính giá trị của biểu thức rồi viết vào ô trống (theo mẫu) : 2. Áp dụng tính chất nhân một số với một hiệu để tính (theo mẫu): 3. Cách 1 Số quả trứng lúc đầu là: 175 x 40 = 7000 (quả) Số quả trứng đã bán là: 175 x 10 = 1750 (quả) Số quả trứng còn lại là: 7000 – 1750 = 5250 (quả) Đáp số: 5250 quả trứng. Bài giải Số giá để trứng còn lại sau khi bán là: 40 - 10 = 30 (giá) Số quả trứng còn lại là: 7000 – 1750 = 5250 (quả) Đáp số: 5250 quả trứng. Cách 1

Slide 8: 

TOÁN : NHÂN MỘT SỐ VỚI MỘT HIỆU Thứ năm, ngày 04 tháng 11 năm 2010 THỰC HÀNH Khi nhân một số với một hiệu, ta có thể nhân lần lượt số đó với số bị trừ và số trừ, rồi trừ hai kết quả cho nhau . a (b – c) = ab - ac 1. Tính giá trị của biểu thức rồi viết vào ô trống (theo mẫu) : 2. Áp dụng tính chất nhân một số với một hiệu để tính (theo mẫu): 3. 4. Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức : (7 – 5) x 3 và 7 x 3 – 5 x 3 Vâỵ: (7 – 5) x 3 = 7 x 3 – 5 x 3 Ta có : (7 – 5) x 3 = 2 x 3 = 6 Từ kết quả so sánh, nêu cách nhân một số với một hiệu. Khi nhân một hiệu với một số ta có thể lần lượt nhân số bị trừ, số trừ của hiệu với số đó rồi trừ hai kết quả cho nhau. 7 x 3 – 5 x 3 = 21 – 15 = 6

Slide 9: 

Binh Nam Giờ học kết thúc. Chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các thầy giáo, cô giáo! Thống Nhất, ngày 4 tháng 11 năm 2010

authorStream Live Help