du sao trai dat van quay

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Nhiệt liệt chào mừng quý thầy cô về dự giờ Lớp 4A Trường Tiểu học La Ngâu Môn: Tập đọc GV dạy : Trần Nguyên Giáp

Slide 2: 

Bài cũ Tiết tập đọc trước chúng ta học bài gì ? Ga-vrốt ngoài chiến luỹ Ga-vrốt ra ngoài chiến luỹ để làm gì ? Ga-vrốt ra ngoài chiến luỹ để nhặt đạn giúp nghĩa quân. Bài tập đọc có nội dung gì ? Ca ngợi lòng dũng cảm của chú bé Ga-vrốt.

Slide 3: 

Bức tranh vẽ cảnh gì ? Bức tranh vẽ cảnh hai nhà bác học với những máy móc, dụng cụ để nghiên cứu về trái đất, về vũ trụ.

Slide 4: 

Thứ tư ngày 17 tháng 3 năm 2010 Tập đọc Tiết: 53 Dù sao trái đất vẫn quay ! Xưa kia, người ta cứ nghĩ rằng trái đất là trung tâm của vũ trụ, đứng yên một chỗ, còn mặt trời, mặt trăng và muôn ngàn vì sao phải quay xung quanh cái tâm này. Người đầu tiên bác bỏ ý kiến sai lầm đó là nhà thiên văn học Ba Lan Cô-péc-ních. Năm 1543, Cô-péc-ních cho xuất bản một cuốn sách chứng minh rằng chính trái đất mới là một hành tinh quay xung quanh mặt trời. Phát hiện của nhà thiên văn học làm mọi người sửng sốt, thậm chí nó còn bị coi là tà thuyết vì nó ngược với những lời phán bảo của Chúa trời. Chưa đầy một thế kỉ sau, năm 1632, nhà thiên văn học Ga-li-lê lại cho ra đời một cuốn sách mới cổ vũ cho ý kiến của Cô-péc-ních. Lập tức, toà án quyết định cấm cuốn sách ấy và mang Ga-li-lê ra xét xử. Khi đó, nhà bác học đã gần bảy chục tuổi. Bị coi là tội phạm, nhà bác học già buộc phải thề từ bỏ ý kiến cho rằng trái đất quay. Nhưng vừa bước ra khỏi cửa toà án, ông đã bực tức nói to: - Dù sao trái đất vẫn quay ! Ga-li-lê phải trải qua những năm cuối đời trong cảnh tù đày. Nhưng cuối cùng, lẽ phải đã thắng. Tư tưởng của hai nhà bác học dũng cảm đã trở thành chân lí giản dị trong đời sống ngày nay.

Slide 5: 

Thứ tư ngày 17 tháng 3 năm 2010 Tập đọc Tiết: 53 Dù sao trái đất vẫn quay ! Luyện đọc : Từ ngữ : Nội dung : Cô-péc-ních, thiên văn học, tà thuyết, Ga-li-lê, chân lí.

Slide 6: 

Thứ tư ngày 17 tháng 3 năm 2010 Tập đọc Tiết: 53 Dù sao trái đất vẫn quay ! Xưa kia, người ta cứ nghĩ rằng trái đất là trung tâm của vũ trụ, đứng yên một chỗ, còn mặt trời, mặt trăng và muôn ngàn vì sao phải quay xung quanh cái tâm này. Người đầu tiên bác bỏ ý kiến sai lầm đó là nhà thiên văn học Ba Lan Cô-péc-ních. Năm 1543, Cô-péc-ních cho xuất bản một cuốn sách chứng minh rằng chính trái đất mới là một hành tinh quay xung quanh mặt trời. Phát hiện của nhà thiên văn học làm mọi người sửng sốt, thậm chí nó còn bị coi là tà thuyết vì nó ngược với những lời phán bảo của Chúa trời. Chưa đầy một thế kỉ sau, năm 1632, nhà thiên văn học Ga-li-lê lại cho ra đời một cuốn sách mới cổ vũ cho ý kiến của Cô-péc-ních. Lập tức, toà án quyết định cấm cuốn sách ấy và mang Ga-li-lê ra xét xử. Khi đó, nhà bác học đã gần bảy chục tuổi. Bị coi là tội phạm, nhà bác học già buộc phải thề từ bỏ ý kiến cho rằng trái đất quay. Nhưng vừa bước ra khỏi cửa toà án, ông đã bực tức nói to: - Dù sao trái đất vẫn quay ! Ga-li-lê phải trải qua những năm cuối đời trong cảnh tù đày. Nhưng cuối cùng, lẽ phải đã thắng. Tư tưởng của hai nhà bác học dũng cảmđã trở thành chân lí giản dị trong đời sống ngày nay.

Slide 7: 

Ý kiến của Cô-péc-ních có điểm gì khác với ý kiến chung lúc bấy giờ ? Lúc bấy giờ, người ta cho rằng trái đất là trung tâm của vũ trụ, đứng yên một chỗ, còn mặt trời, mặt trăng và các vì sao quay xung quanh trái đất. Cô-péc-ních lại chứng minh rằng trái đất mới là một hành tinh quay xung quanh mặt trời. Đoạn văn vừa tìm hiểu trên cho ta biết điều gì ? Đoạn văn cho ta thấy Cô-péc-ních dũng cảm bác bỏ ý kiến sai lầm, công bố phát hiện mới.

Slide 8: 

Ga-li-lê viết sách nhằm mục đích gì ? Ga-li-lê viết sách nhằm ủng hộ, cổ vũ ý kiến của Cô-péc-ních. Vì sao toà án lúc ấy lại xử phạt ông ? Toà án xử phạt ông vì cho rằng ông cũng như Cô-péc-ních nói ngược với những lời phán bảo của Chúa trời. Đoạn văn trên kể lại chuyện gì ? Đoạn văn trên kể chuyện Ga-li-lê bị xét xử.

Slide 9: 

Lòng dũng cảm của Cô-péc-ních và Ga-li-lê thể hiện ở chỗ nào ? Hai nhà khoa học đã dám nói lên khoa học chân chính, nói ngược với lời phán bảo của Chúa trời. Ga-li-lê đã bị đi tù nhưng ông vẫn bảo vệ chân lí. Đoạn văn trên cho ta biết điều gì ? Đoạn văn cho ta thấy sự dũng cảm bảo vệ chân lí của nhà bác học Ga-li-lê.

Slide 10: 

Cả bài văn muốn ca ngợi điều gì ở hai nhà khoa học ? Ca ngợi những nhà khoa học chân chính đã dũng cảm, kiên trì bảo vệ chân lí khoa học.

Slide 11: 

Thứ tư ngày 17 tháng 3 năm 2010 Tập đọc Tiết: 53 Dù sao trái đất vẫn quay ! Luyện đọc : Từ ngữ : Nội dung : Cô-péc-ních, thiên văn học, tà thuyết, Ga-li-lê, chân lí. Ca ngợi những nhà khoa học chân chính đã dũng cảm, kiên trì bảo vệ chân lí khoa học.

Slide 12: 

Thứ tư ngày 17 tháng 3 năm 2010 Tập đọc Tiết: 53 Dù sao trái đất vẫn quay ! Toàn bài cần đọc diễn cảm với giọng kể rõ ràng, chậm rãi, cảm hứng ca ngợi lòng dũng cảm bảo vệ chân lí khoa học của hai nhà bác học. Cần nhấn giọng ở những từ ngữ sau:

Slide 13: 

Thứ tư ngày 17 tháng 3 năm 2010 Tập đọc Tiết: 53 Dù sao trái đất vẫn quay ! Xưa kia, người ta cứ nghĩ rằng trái đất là trung tâm của vũ trụ, đứng yên một chỗ, còn mặt trời, mặt trăng và muôn ngàn vì sao phải quay xung quanh cái tâm này. Người đầu tiên bác bỏ ý kiến sai lầm đó là nhà thiên văn học Ba Lan Cô-péc-ních. Năm 1543, Cô-péc-ních cho xuất bản một cuốn sách chứng minh rằng chính trái đất mới là một hành tinh quay xung quanh mặt trời. Phát hiện của nhà thiên văn học làm mọi người sửng sốt, thậm chí nó còn bị coi là tà thuyết vì nó ngược với những lời phán bảo của Chúa trời. Chưa đầy một thế kỉ sau, năm 1632, nhà thiên văn học Ga-li-lê lại cho ra đời một cuốn sách mới cổ vũ cho ý kiến của Cô-péc-ních. Lập tức, toà án quyết định cấm cuốn sách ấy và mang Ga-li-lê ra xét xử. Khi đó, nhà bác học đã gần bảy chục tuổi. Bị coi là tội phạm, nhà bác học già buộc phải thề từ bỏ ý kiến cho rằng trái đất quay. Nhưng vừa bước ra khỏi cửa toà án, ông đã bực tức nói to: - Dù sao trái đất vẫn quay ! Ga-li-lê phải trải qua những năm cuối đời trong cảnh tù đày. Nhưng cuối cùng, lẽ phải đã thắng. Tư tưởng của hai nhà bác học dũng cảm đã trở thành chân lí giản dị trong đời sống ngày nay.

Slide 14: 

Thứ tư ngày 17 tháng 3 năm 2010 Tập đọc Tiết: 53 Dù sao trái đất vẫn quay ! Luyện đọc : Từ ngữ : Nội dung : Cô-péc-ních, thiên văn học, tà thuyết, Ga-li-lê, chân lí. Ca ngợi những nhà khoa học chân chính đã dũng cảm, kiên trì bảo vệ chân lí khoa học. Đọc diễn cảm :

Slide 15: 

Thứ tư ngày 17 tháng 3 năm 2010 Tập đọc Tiết: 53 Dù sao trái đất vẫn quay ! Chưa đầy một thế kỉ sau, năm 1632, nhà thiên văn học Ga-li-lê lại cho ra đời một cuốn sách mới cổ vũ cho ý kiến của Cô-péc-ních. Lập tức, toà án quyết định cấm cuốn sách ấy và mang Ga-li-lê ra xét xử. Khi đó, nhà bác học đã gần bảy chục tuổi. Bị coi là tội phạm, nhà bác học già buộc phải thề từ bỏ ý kiến cho rằng trái đất quay. Nhưng vừa bước ra khỏi cửa toà án, ông đã bực tức nói to: - Dù sao trái đất vẫn quay ! Đọc diễn cảm đoạn văn sau :

Slide 16: 

Bài văn nói lên điều gì ? Bài văn ca ngợi những nhà khoa học chân chính đã dũng cảm, kiên trì bảo vệ chân lí khoa học.

Slide 17: 

Khi gặp những việc làm sai trái chúng ta cần phải làm gì ? Chúng ta cần phải dũng cảm góp ý, phê bình, phản đối những việc làm, quan điểm sai trái phản khoa học, mê tín dị đoan để giúp mọi người cùng tiến bộ.

Slide 18: 

Về nhà đọc lại bài tập đọc và xem bài sau “Con sẻ”

Slide 19: 

Chúc các thầy, cô mạnh khoẻ. Chúc các em học sinh chăm ngoan, học giỏi!

authorStream Live Help