Dien tich hinh thoi

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO Người thực hiện :Trần Thị Thanh Mai Trường tiểu học Bình Minh - Kiến Xương VỀ DỰ HỘI GIẢNG MÙA XUÂN NĂM HỌC 2009 - 2010

Slide 2: 

- Hình thoi có hai cặp cạnh đối diện song song có 4 cạnh bằng nhau.-Hình thoi có hai đường chéo vuông góc với nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường. 1 : Em hãy nêu đặc điểm của hình thoi? 2 : Em hãy nêu cách tính diện tích hình chữ nhật? -Muốn tính diện tích hình chữ nhật ta lấy số đo chiều dài nhân với số đo chiều rộng (cùng một đơn vị đo) . Kiểm tra bài cũ Thứ năm ngày 11 tháng 3 năm 2010 Toán:

Slide 3: 

Cho hình thoi ABCD có AC = m, BD = n. Thứ năm ngày 11 tháng 3 năm 2010 Toán: Diện tích hình thoi

Slide 4: 

Các cách cắt ghép hình thoi tạo thành hình chữ nhật A B C D 1 2 2 1 A B C D O O Thứ năm ngày 11 tháng 3 năm 2010 Toán: Diện tích hình thoi Cho hình thoi ABCD có AC = m, BD = n. C B D m O A n

Slide 5: 

Thứ năm ngày 11 tháng 3 năm 2010 Toán: Diện tích hình thoi Cho hình thoi ABCD có AC = m, BD = n. Cắt hình tam giác AOD và hình tam giác COD rồi ghép với hình tam giác ABC để được hình chữ nhật MNCA (xem hình vẽ) M N

Slide 6: 

Thứ năm ngày 11 tháng 3 năm 2010 Toán: Diện tích hình thoi Cho hình thoi ABCD có AC = m, BD = n. Cắt hình tam giác AOD và hình tam giác COD rồi ghép với hình tam giác ABC để được hình chữ nhật MNCA (xem hình vẽ) Nhìn toàn hình vẽ hãy so sánh diện tích của hình thoi ABCD và diện tích của hình chữ nhật AMNC sau khi được cắt ghép từ các mảnh của hình thoi ABCD? Thảo luận nhóm đôi n 2

Slide 7: 

Thứ năm ngày 11 tháng 3 năm 2010 Toán: Diện tích hình thoi Cho hình thoi ABCD có AC = m, BD = n. Cắt hình tam giác AOD và hình tam giác COD rồi ghép với hình tam giác ABC để được hình chữ nhật MNCA (xem hình vẽ) Dựa vào hình vẽ ta có: Diện tích hình thoi ABCD bằng diện tích hình chữ nhật MNCA. Diện tích hình chữ nhật MNCA là m x . Mà m x = Vậy diện tích hình thoi ABCD là . m x n 2 Qua cách tính diện tích hình thoi ABCD ở trên hãy tìm cách tính diện tích hình thoi? Thảo luận nhóm 4

Slide 8: 

Thứ năm ngày 11 tháng 3 năm 2010 Toán: Diện tích hình thoi Cho hình thoi ABCD có AC = m, BD = n. Cắt hình tam giác AOD và hình tam giác COD rồi ghép với hình tam giác ABC để được hình chữ nhật MNCA (xem hình vẽ) Dựa vào hình vẽ ta có: Diện tích hình thoi ABCD bằng diện tích hình chữ nhật MNCA. Diện tích hình chữ nhật MNCA là m x . Mà m x = Vậy diện tích hình thoi ABCD là . n 2 n 2 Diện tích hình thoi bằng tích của độ dài hai đường chéo chia cho 2 (cùng một đơn vị đo). S = (S là diện tích của hình thoi; m,n là độ dài của hai đường chéo).

Slide 9: 

Bài 1: Tính diện tích của: a)Hình thoi ABCD , biết : AC = 3cm ; BD = 4 cm. (3 x 4) : 2 = 6 (cm2 ) b) Hình thoi MNPQ, biết MP= 7cm, NQ= 4cm. Thứ năm ngày 11 tháng 3 năm 2010 Toán: Diện tích hình thoi Luyện tập S = C D A B Bài giải Diện tích hình thoi ABCD là: Đáp số: 6 cm2 (7 x 4) : 2 = 14 (cm2 ) Bài giải Diện tích hình thoi MNPQ là: Đáp số: 14 cm2

Slide 10: 

Bài giải : Diện tích của hình thoi là : (5 x 20) : 2 = 50 (dm2 ) Đáp số: 50 dm2. Bài giải : Đổi : 4 m = 40 dm. Diện tích của hình thoi là : (40 x 15) : 2 = 300 (dm2) Đáp số: 300 dm2. Thứ năm ngày 11 tháng 3 năm 2010 Toán: Diện tích hình thoi Bài 2; Tính diện tích hình thoi, biết: a) Độ dài các đường chéo là 5 dm và 20 dm; b) Độ dài các đường chéo là 4 m và 15 dm;

Slide 11: 

A B C D 5 cm 2 cm Bài 3: Đúng ghi Đ sai ghi S: M N P Q 5 cm 2 cm a) Diện tích hình thoi bằng diện tích hình chữ nhật b) Diện tích hình thoi bằng diện tích hình chữ nhật Đ S Thứ năm ngày 11 tháng 3 năm 2010 Toán: Diện tích hình thoi

Slide 12: 

Thứ năm ngày 11 tháng 3 năm 2010 Toán: Diện tích hình thoi Cho hình thoi ABCD có AC = m, BD = n. Cắt hình tam giác AOD và hình tam giác COD rồi ghép với hình tam giác ABC để được hình chữ nhật MNCA (xem hình vẽ) Dựa vào hình vẽ ta có: Diện tích hình thoi ABCD bằng diện tích hình chữ nhật MNCA. Diện tích hình chữ nhật MNCA là m x . Mà m x = Vậy diện tích hình thoi ABCD là . n 2 n 2 Diện tích hình thoi bằng tích của độ dài hai đường chéo chia cho 2 (cùng một đơn vị đo). S = (S là diện tích của hình thoi; m,n là độ dài của hai đường chéo).

Slide 13: 

Thứ năm ngày 11 tháng 3 năm 2010 Toán: Diện tích hình thoi TRÒ CHƠI: AI NHANH HƠN Số lượng đội chơi: Có 2 đội tham gia, mỗi đội cử 4 bạn. Cách chơi: Có 4 hình ứng với 4 công thức tính diện tích. Hãy nhanh tay để gắn mỗi hình đúng với công thức tính diện tích của nó Hình thức chơi: Chơi tiếp sức các thành viên trong đội sẽ lần lượt lên gắn (mỗi người 1 lần) công thức tính diện tích ứng với mỗi hình. Kết thúc cuộc chơi đội nào gắn nhanh hơn và chính xác đội đó chiến thắng. C D A B C D A B C D A B C D A B S = a x b S = a x h S = a x a S =

Slide 14: 

Thứ năm ngày 11 tháng 3 năm 2010 Toán: Diện tích hình thoi TRÒ CHƠI: AI NHANH HƠN C D A B C D A B C D A B C D A B S = a x b S = a x h S = a x a S =

Slide 16: 

Trần Thị Thanh Mai Chúc thầy cô và các em mạnh khoẻ Trường tiểu học Bình Minh - Kiến Xương

authorStream Live Help