Cau tao bai van ta cay coi

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP 4A Thực hiện: Lờ Thị Thu

Slide 2: 

Thứ hai ngày tháng năm 2010 Tập làm văn Bài văn miêu tả đồ vật gồm 3 phần: 1, Mở bài: M ởbài trực tiếp hoặc gián tiếp 2, Thân bài : a, Tả bao quát b, Tả chi tiết( Theo một trỡnh tự nhất định) 3, Kết bài: KB theo kiểu mở rộng hoặc không mở rộng. Cấu tạo bài văn miêu tả cây cối Kiểm tra bài cũ: Nêu cấu tạo của bài văn miêu tả đồ vật?

Slide 3: 

Thứ ngày tháng năm 2010 Tập làm văn CÊu t¹o bµi văn miªu t¶ c©y cèi I. Nhận xét Bài 1: Đäc bµi sau ®©y. X¸c ®Þnh c¸c ®o¹n văn vµ néi dung cña tõng ®o¹n Bãi ngô

Slide 4: 

Bãi ngô Bãi ngô quê em ngày càng xanh tốt. Mới dạo nào những cây ngô non còn lấm tấm như mạ non. Thế mà chỉ ít lâu sau, ngô đã thành cây rung rung trước gió và ánh nắng. Những lỏ ngô rộng dài, trổ ra mạnh mẽ, nõn nà Trên ngọn, một thứ búp kết bằng nhung và phấn vươn lên. Những đàn bướm trắng, bướm vàng bay đến, thoáng đỗ rồi bay đi. Núp trong cuống lá, những búp ngô non mới nhú lên và lớn dần. mỡnh có nhiều khía vàng vàng và những sợi tơ hung hung bọc trong làn áo mỏng óng ánh. Trời nắng chang chang, tiếng tu hú gần xa ran ran. Hoa ngô xơ xác như cỏ may. Lá ngô quắt lại rủ xuống Những bắp ngô dã mập và chắc, chỉ cũn chờ tay người đến bẻ mang về. Nguyên Hồng

Slide 5: 

Bãi ngô quê em ngày càng xanh tốt. Mới dạo nào nhũng cây ngô còn lấm tấm như mạ non. Thế mà chỉ ít lâu sau cây đã thàng cây rung rung trước gió và ánh nắng. Những lá ngô rộng dài, trổ ra mạnh mẽ, nõn nà. Trên ngọn, một thư búp như kết bằng nhung và phấn vươn lê. Những đàn bướm trắng, bướm vàng bay đến, thoáng đỗ rồi bay đi. Núp trong cuống lá, những búp ngô non nhú lên và lớn dần. Mỡnh có nhiều khía vàng vàng và những sợi tơ hung hung bọc trong làn áo mỏng óng ánh. Trời nắng chang chang, tiếng tu hú gần xa ran ran. Hoa ngô xơ xác như cỏ may. Lá ngô xơ xác như cỏ may. Lá ngô quắt lại rủ xuống. Những bắp ngô đã mập và chắc, chỉ còn chờ tay người đến bẻ mang về.

Slide 6: 

Đo¹n 1: Giíi thiÖu bao qu¸t vÒ b·i ng«. T¶ c©y ng« tõ lóc nhá ®Õn lóc xanh tèt. Đoạn 2: Tả hoa và búp ngô non. Đoạn 3: Tả hoa, lá, bắp giai đoạn có thể thu hoặch được. Nguyên Hồng đã tả bãi ngô theo trỡnh tự nào?

Slide 7: 

Tả từng thời kỳ phát triển của cây.

Slide 8: 

Cảnh tết

Slide 9: 

Thứ ngày tháng năm 2010 Tập làm văn CÊu t¹o bµi văn miªu t¶ c©y cèi NhËn xÐt: Bµi 1: Đäc bµi sau ®©y. X¸c ®Þnh c¸c ®o¹n văn vµ néi dung cña tõng ®o¹n. Bài 2: Đọc bài cây mai tứ quí ( Trang 23 ). Trỡnh tự miêu tả trong bài ấy có điếm gỡ khác bài bãi ngô.

Slide 10: 

Cây mai tứ quý Cây mai cao trên hai mét, dáng thanh, thân thẳng như thân trúc. Tán tròn tự nhiên xoè rộng ở phần gốc, thu dần ở một điểm ở đỉnh ngọn. Gốc lớn bằng bắp tay, cành vươn đều, nhánh nào cũng rắn chắc. Mai tứ quí nở bốn mùa. Cánh hoa vàng thẫm xếp làm ba lớp. Năm cánh dài đỏ tía như ức gà chọi, đỏ suôit từ đời hoa này đến đời kết treái. Trái kết màu tím đậm, óng ánh như những hạt cườm đính trên tầng áo lá lúc nào cũng xum xuê một màu xanh chắc bền. Đứng bên cây ngắm hoa, xem lá, ta thầm cảm phục cái màu nhiệm của tạo vật trong sự hoà phón và lo xa: đã có mai vàng rực rỡ góp với muôn hoa ngày Tết, lại có mai tứ quí cần mẫn thịnh vượng quanh năm.

Slide 11: 

Đo¹n 1: Đo¹n 2 Đo¹n 3:

Slide 12: 

Đo¹n 1: Giíi thiÖu bao qu¸t vÒ c©y mai Đo¹n 2: ®i s©u t¶ c¸nh hoa vµ tr¸i c©y. Đo¹n 3: Nªu c¶m nghÜ cña ng­êi miªu t¶. Trỡnh tự miêu tả trong bài này có gỡ khác so với bài bãi ngô? Tả từng thời kỳ phát triển của cây. Tả từng bộ phận của cây. Bài văn miêu tả cây cối gồm mấy phần? Nêu nội dung của từng phần?

Slide 13: 

Thứ ngày tháng năm 2010 Tập làm văn CÊu t¹o bµi văn miªu t¶ c©y cèi NhËn xÐt: Bµi 1: Đäc bµi văn sau ®©y. X¸c ®Þnh c¸c ®o¹n văn vµ néi dung cña tõng ®o¹n. Bµi 2: Đäc l¹i bµi c©y mai tø quý( Trang 23 ).Trình tùu miªu t¶ trong bµi Êy cã ®iÓm gì kh¸c bµi b·i ng«. II. Ghi nhớ Bài văn miêu tả cây cối thường có ba phần: Mở bài: Tả hoặc giới thiệu bao về cây. Thân bài: Tả từng bộ phận của cây hoặc tả từng thời kỡ phát triển của cây. Kết bài: Có thể nêu ích lợi. III. Luyện tập Bài 1:Đọc bài cây gạo và cho biết trỡnh tự miêu tả như thế nào?

Slide 14: 

Tả cây gạo lúc hoa còn đỏ. Tả cây gạo lúc hết mùa hoa tả cây gạo khi có quả. Cây gạo được miêu tả theo trình tự nào? Cây gạo được miêu tả theo từng thời kì phát triển của bông gạo.

Slide 15: 

Thứ ngày tháng năm 2010 Tập làm văn CÊu t¹o bµi văn miªu t¶ c©y cèi NhËn xÐt: Bµi 1: Đäc bµi văn sau ®©y. X¸c ®Þnh c¸c ®o¹n văn vµ néi dung cña tõng ®o¹n. Bµi 2: Đäc l¹i bµi c©y mai tø quý( Trang 23 ).Trình tự miªu t¶ trong bµi Êy cã ®iÓm gì kh¸c bµi b·i ng«. II. Ghi nhớ Bài văn miêu tả cây cối thường có ba phần: Mở bài: Tả hoặc giới thiệu bao về cây. Thân bài: Tả từng bộ phận của cây hoặc tả từng thời kỡ phát triển của cây. Kết bài: Có thể nêu ích lợi. III. Luyện tập Bài 1:Đọc bài cây gạo và cho biết trỡnh tự miêu tả như thế nào? Bài 2:Lập dàn ý miêu tả một cây ăn quả quen thuộc theo một trong hai cách đã học:

Slide 16: 

Kể tên các loại cây ăn quả mà em biết? A, Tả lần lượt từng bộ phận. B, Tả lần lượt từng thời kì phát triển của cây. Có mấy cách miêu tả cây cối?

Slide 17: 

Dàn ý của bài miêu tả cây bưởi. 1, Mở bài: Giới thiệu cây bưởi. 2,Thân bài: a, Tả bao quát:loại bưởi, cao, sống lâu năm. b, Tả chi tiết: + Thân:To bằng vòng tay. + Lá : to, màu xanh + Hoa: quả ;( Nên tả theo từng thời kì phát triển ) - Mùa xuân: Hoa màu trắng, nhị vàng, toả mùi thơm thoang thoảng - Mùa hè: Quả nhỏ màu xanh như trái bóng con. - Mùa thu: Quả ngả vàng. Bổ ra múi có nước, ăn ngon, ngọt. 3. Kết bài: Nêu tình cảm hoặc cách chăm sóc cây.

Slide 18: 

Thứ ngày tháng năm 2010 Tập làm văn CÊu t¹o bµi văn miªu t¶ c©y cèi NhËn xÐt: Bµi 1: Đäc bµi văn sau ®©y. X¸c ®Þnh c¸c ®o¹n văn vµ néi dung cña tõng ®o¹n. Bµi 2: Đäc l¹i bµi c©y mai tø quý( Trang 23 ).Trình tự miªu t¶ trong bµi Êy cã ®iÓm gì kh¸c bµi b·i ng«. II. Ghi nhớ Bài văn miêu tả cây cối thường có ba phần: Mở bài: Tả hoặc giới thiệu bao về cây. Thân bài: Tả từng bộ phận của cây hoặc tả từng thời kỡ phát triển của cây. Kết bài: Có thể nêu ích lợi. III. Luyện tập Bài 1:Đọc bài cây gạo và cho biết trỡnh tự miêu tả như thế nào? Bài 2:Lập dàn ý miêu tả một cây ăn quả quen thuộc theo một trong hai cách đã học:

Slide 19: 

Bài tập về nhà: 1.Em hãy tả một cây ăn quả mà em yêu thích 2.Chuẩn bị bài:Luyện tập miêu tả các bộ phận của cây cối.

Slide 20: 

Kính chúc quý thầy cô giáo sức khoẻ! Tạm biệt và hẹn gặp lại! Bài học đến đây đã kết thúc.

authorStream Live Help