nhung hat thoc giong

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

TRƯỜNG TiỂU HỌC SỐ 1 DUY HOÀ CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GiỜ THĂM LỚP TẬP ĐỌC NGƯỜI THỰC HiỆN : LƯU THỊ KIM LIÊN

Slide 2: 

Thứ hai ngày 20 tháng 9 năm 2010 TẬP ĐỌC : 1, Bài cũ : - Đọc thuộc một đoạn trong bài thơ “Tre Việt Nam” và trả lời câu hỏi : Bài thơ ca ngợi những phẩm chất gì, của ai ? - Đọc thuộc một đoạn trong bài thơ “Tre Việt Nam” và trả lời câu hỏi : Em thích những hình ảnh nào về cây tre và búp măng ? Vì sao ?

Slide 3: 

Thứ hai ngày 20 tháng 9 năm 2010 TẬP ĐỌC : Mở sánh giáo khoa trang 46 – Quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì ? - Luyện đọc : cao tuổi, truyền ngôi, trừng phạt - Lớp đọc thầm - Truyền điện - Bài này chia làm mấy đoạn ? NHỮNG HẠT THÓC GiỐNG

Slide 4: 

Thứ hai ngày 20 tháng 9 năm 2010 TẬP ĐỌC : NHỮNG HẠT THÓC GiỐNG - Đoạn 1 : Từ đầu ...... trừng phạt. - Đoạn 2 : Tiếp ......... nảy mầm được. - Đoạn 3 : Tiếp ........ của ta. - Đoạn 4 : Phần còn lại. - Bệ hạ - Sững sờ - Dõng dạc - Hiền minh * Giải nghĩa từ :

Slide 5: 

Thứ hai ngày 20 tháng 9 năm 2010 TẬP ĐỌC : NHỮNG HẠT THÓC GiỐNG Đọc nhóm 4 *Thi đọc nhóm - Nhà vua chọn người như thế nào để truyền ngôi ? - Nhà vua chon người trung thực để truyền ngôi. - Nhà vua làm cách nào để tìm người trung thực ? - Nhà vua phát cho mỗi người dân một thúng thóc giống đã luộc kĩ về gieo trồng và giao hẹn ; ai thu được nhiều thóc sẽ được truyền ngôi, ai không có thóc nộp sẽ bị trừng phạt.

Slide 6: 

Thứ hai ngày 20 tháng 9 năm 2010 TẬP ĐỌC : NHỮNG HẠT THÓC GiỐNG Vua ra lệnh phát cho mỗi người dân một thúng thóc về gieo trồng và giao hẹn : ai thu được nhiều thóc nhất sẽ được truyền ngôi, ai không có thóc nộp sẽ bị trừng phạt. - Theo lệnh vua, chú bé Chôm đã làm gì ? Kết quả ra sao ? + Chôm đã gieo trồng, dốc công chăm sóc nhưng thóc không nảy mầm. - Đến kì phải nộp thóc cho vua, mọi người làm gì ? Chôm làm gì ?

Slide 7: 

Thứ hai ngày 20 tháng 9 năm 2010 TẬP ĐỌC : NHỮNG HẠT THÓC GiỐNG Mọi người nô nức chở thóc về kinh thành nộp cho nhà vua. Chôm khác mọi người, Chôm không có thóc, lo lắng đến trước vua, thành thật quỳ tâu : Tâu Bệ hạ ! Con không làm sao cho thóc nảy mầm được ? - Hành động của chú bé Chôm có gì khác mọi người ? + Chôm dũng cảm dám nói sự thật, không sợ bị trừng phạt. Luyện đọc đoạn 2

Slide 8: 

Thứ hai ngày 20 tháng 9 năm 2010 TẬP ĐỌC : NHỮNG HẠT THÓC GiỐNG Thái độ của mọi người như thế nào khi nghe lời nói thật của Chôm ? + Mọi người sững sờ, sợ hãi thay cho Chôm vì Chôm dám nói sự thật sẽ bị trừng phạt. Luyện đọc theo vai

Slide 9: 

Thứ hai ngày 20 tháng 9 năm 2010 TẬP ĐỌC : NHỮNG HẠT THÓC GiỐNG Theo em vì sao người trung thực là người đáng quý ? Chon câu trả lời đúng nhất. a, Vì người trung thực luôn là người đáng tin. b, Vì người trung thực là người dũng cảm. c, Vì người trung thực là người tự trọng : nói thật để người khác tôn trọng mình. d, Vì tất cả các lí do đã nêu ở các câu a, b, c. d

Slide 10: 

Thứ hai ngày 20 tháng 9 năm 2010 TẬP ĐỌC : NHỮNG HẠT THÓC GiỐNG Theo em, trong học tập, thi cử chúng ta có cần tính trung thực không ? Vì sao ? Câu chuyện này muốn nói với em điều gì ? * Trung thực là đức tính quý nhất của con người.

Slide 11: 

TIẾT DẠY ĐẾN ĐÂY ĐÃ KẾT THÚC – THÂN ÁI CHÀO TẠM BIỆT Chân thành cảm ơn quý thầy cô và các em

authorStream Live Help