DB Nam Bo

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

KẾ HOẠCH DẠY HỌCMÔN: ĐỊA LÍLỚP 4 : 

KẾ HOẠCH DẠY HỌCMÔN: ĐỊA LÍLỚP 4 BÀI 20: HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI DÂN Ở ĐỒNG BẰNG NAM BỘ( tiếp theo ) Người thực hiện: - Hoàng Thị Phương Liên - Phạm Hồ Ánh Nguyệt

VÙNG CÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN MẠNH NHẤT NƯỚC TA : 

VÙNG CÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN MẠNH NHẤT NƯỚC TA Sản xuất linh kiện máy tính điện tử

Slide 3: 

Dây chuyền sản xuất bột ngọt

Slide 4: 

Chế biến hạt điều xuất khẩu

Slide 5: 

Chế biến mực xuất khẩu

Slide 6: 

Nhà máy thuỷ điện Trị An

Slide 7: 

Khai thác dầu khí ở Vũng Tàu

Slide 8: 

Nhà máy xi măng Hà Tiên

Slide 9: 

Phân xưởng cán đồng

Slide 10: 

Nhà máy đạm Phú Mĩ

KẾT LUẬN: : 

KẾT LUẬN: Nhờ có nguồn nguyên liệu và lao động, lại được đầu tư xây dựng nhiều nhà máy nên đồng bằng Nam Bộ đã trở thành vùng có công nghiệp phát triển mạnh nhất nước ta với một số ngành nghề chính như: khai thác dầu khí, chế biến lương thực, thực phẩm, …

CHỢ NỔI TRÊN SÔNG : 

CHỢ NỔI TRÊN SÔNG Chợ nổi trên sông Cần Thơ

KẾT LUẬN: : 

KẾT LUẬN: Chợ nổi trên sông là một nét văn hoá độc đáo của đồng bằng Nam Bộ, cần được tôn trọng và giữ gìn.

TRÒ CHƠI: GIẢI Ô CHỮ : 

TRÒ CHƠI: GIẢI Ô CHỮ 1 2 3 4 D Ầ U M Ỏ S Ô N G C H Ế B I Ế N V Ù N G C Ô N G N G H I Ệ P 1. Đây là khoáng sản được khai thác chủ yếu ở đồng bằng Nam Bộ. 2. Nét văn hoá độc đáo của người dân Nam Bộ thường diễn ra ở đây. 4. Đồng bằng Nam Bộ được mệnh danh là ……..phát triển nhất nước ta. 3. Đây là một hoạt động sản xuất của người dân đối với lương thực, thực phẩm, đem lại hiệu quả lớn

authorStream Live Help