Mot so cach lam sach nuoc

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Thứ ba ngày 1 tháng 12 năm 2009 NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY GIÁO CÔ GIÁO ĐẾN DỰ GIỜ LỚP 4 /2 Người thực hiện : Lê Thị Thuý Mai Trường tiểu học số 1 Đồng Sơn

Bài cũ: : 

Bài cũ: 1.Nêu một số nguyên nhân làm nước bị ô nhiễm? 2. Tác hại của nước bị ô nhiễm?

Slide 3: 

Thứ ba ngày 1 tháng 12 năm 2009 Khoa học: Bài 27: Một số cách làm sạch nước 1. Cách làm nước sạch thông thường. Chuẩn bị - Nước đục ; hai chai nhựa trong, bằng nhau; giấy lọc ; bột cát . 2. Cách tiến hành - Cắt phần đáy chai a và đục vài lỗ ở nắp chai . - Cắt phần đầu chai b. - Lật ngược chai a đặt vào chai b ( Xem hình 1) Lần lượt để vào chai a ; giấy lọc, cát, than bột, cát. Sau đó đổ nước đục vào chai a . 1 Hình

1.Hãy nhận xét độ trong của nước trước khi lọc và sau khi lọc?2.Nước sau khi lọc có uống được ngay không? : 

1.Hãy nhận xét độ trong của nước trước khi lọc và sau khi lọc?2.Nước sau khi lọc có uống được ngay không? - Nước sau khi lọc không uống ngay được vì phương pháp này không làm chết vi khuẩn gây bệnh trong nước. - Nước đục trở thành nước trong.

Slide 5: 

Thứ ba ngày 1 tháng 12 năm 2009 Khoa học : Bài 27: Một số cách làm sạch nước 2. Tác dụng của lọc nước . 3. Quy trình sản xuất nước sạch 1. Cách làm nước sạch thông thường. 2 Hình

Slide 6: 

Thứ hai ngày 8 tháng 12 năm 2009 Khoa học : Bài 27: Một số cách làm sạch nước 1 2 3 4 5 6 2 Hình

Slide 8: 

Thứ ba ngày 1 tháng 12 năm 2009 Khoa học : Bài 27: Một số cách làm sạch nước Phiếu học tập Hoàn thành bảng sau:

Slide 9: 

Thứ hai ngày 8 tháng 12 năm 2009 Khoa học : Bài 27: Một số cách làm sạch nước Phiếu bài tập Hoàn thành bảng sau:

Slide 10: 

Thứ ba ngày 1 tháng 12 năm 2009 Khoa học : Bài 27: Một số cách làm sạch nước 1. Cách làm nước sạch thông thường. 2. Tác dụng của lọc nước . 3. Quy trình sản xuất nước sạch 4. Sự cần thiết phải đun sôi nước. Kết luận : N­íc ®­îc s¶n xuÊt tõ nhµ m¸y ®¶m b¶o ®­îc 3 tiªu chuÈn : khö s¾t, lo¹i bá c¸c chÊt kh«ng tan trong n­íc vµ s¸t trïng. Trong khi ®ã, n­íc thu ®­îc b»ng c¸ch läc th× chØ lo¹i bá ®­îc mét sè chÊt kh«ng tan trong n­íc.Tuy nhiªn, dï lµ n­íc nhµ m¸y hay n­íc thu ®­îc b»ng c¸ch läc th× ®Òu ph¶i ®un s«i n­íc tr­íc khi uèng ®Ó diÖt hÕt c¸c vi khuÈn vµ lo¹i bá c¸c chÊt ®éc cßn tån t¹i trong n­íc.

Slide 11: 

Xin chân thành cảm ơn các thÇy giáo, cô giáo và các em học sinh đã giúp tôi hoàn thành tiết dạy này ! Thứ ba ngày 1 tháng 12 năm 2009

authorStream Live Help