lam the nao de biet co ko khi

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

GIÁO VIÊN THỰC HIỆN: VÕ THỊ KIM TIẾN LỚP: 4D NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ GIÁO PHÒNG GD-ĐT NÚI THÀNH TRƯỜNG TH: ĐINH BỘ LĨNH KHOA HỌC LÀM THẾ NÀO ĐỂ BIẾT CÓ KHÔNG KHÍ

Slide 2: 

Thứ ngày tháng năm 2010 Khoa học KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 1: Tại sao chúng ta cần phải tiết kiệm nước? - Phải tốn nhiều công sức, tiền của mới có nước sạch để dùng. - Tiết kiệm nước là để dành tiền cho mình và cũng là để có nước cho người khác được dùng. Câu 2: Em đã làm gì để tiết kiệm nước?

Slide 3: 

Thứ ba ngày 12 tháng 12 năm 2006 Khoa học LÀM THẾ NÀO ĐỂ BIẾT CÓ KHÔNG KHÍ ? THÍ NGHIỆM 1: Câu hỏi thảo luận: Câu 1: Cái gì làm cho túi ni lông căng phồng lên? Vì sao em biết? Câu 2: Thí nghiệm trên chứng tỏ điều gì?

Slide 4: 

Thứ ba ngày 12 tháng 12 năm 2006 Khoa học LÀM THẾ NÀO ĐỂ BIẾT CÓ KHÔNG KHÍ ? Khí ô-xy Khí các-bô-níc Khí các-bô-níc Khí ô-xy

Slide 5: 

Thứ ba ngày 12 tháng 12 năm 2006 Khoa học LÀM THẾ NÀO ĐỂ BIẾT CÓ KHÔNG KHÍ ? Không khí có ở xung quanh ta.

Slide 6: 

Thứ ba ngày 12 tháng 12 năm 2006 Khoa học LÀM THẾ NÀO ĐỂ BIẾT CÓ KHÔNG KHÍ ? THÍ NGHIỆM 2: Câu hỏi thảo luận: Câu 1: Tại sao từ miệng chai và từ viên gạch có bong bóng nổi lên mặt nước? Câu 2: Thí nghiệm 2 chứng tỏ điều gì? - Không khí có ở xung quanh ta.

Slide 7: 

Quan sát gấp áo mưa Thứ ba ngày 12 tháng 12 năm 2006 Khoa học LÀM THẾ NÀO ĐỂ BIẾT CÓ KHÔNG KHÍ ?

Slide 8: 

Trong lòng đất vẫn có sinh vật sinh sống - Mọi chỗ rỗng bên trong các vật đều có không khí.

Slide 9: 

Thứ ba ngày 12 tháng 12 năm 2006 Khoa học LÀM THẾ NÀO ĐỂ BIẾT CÓ KHÔNG KHÍ ? - Không khí có ở xung quanh ta. - Mọi chỗ rỗng bên trong các vật đều có không khí.

Slide 10: 

Thứ ba ngày 12 tháng 12 năm 2006 Khoa học LÀM THẾ NÀO ĐỂ BIẾT CÓ KHÔNG KHÍ ?

Slide 11: 

Thứ ba ngày 12 tháng 12 năm 2006 Khoa học LÀM THẾ NÀO ĐỂ BIẾT CÓ KHÔNG KHÍ ? Lớp không khí bao quanh trái đất gọi là khí quyển.

Slide 12: 

Thứ ba ngày 12 tháng 12 năm 2006 Khoa học LÀM THẾ NÀO ĐỂ BIẾT CÓ KHÔNG KHÍ ? - Không khí có ở xung quanh ta. Mọi chỗ rỗng bên trong các vật đều có không khí. Lớp không khí bao quanh trái đất gọi là khí quyển.

Slide 13: 

Quả bóng bay bị thủng một lỗ nhỏ. Hãy chọn một phương án thích hợp nhất để kiểm tra xem quả bóng bị thủng ở chỗ nào. a. Nhúng ngập bóng vào nước xem nước chảy vào bóng ở đâu? b. Thổi bóng rồi xoay quả bóng cho các phần của nó lần lượt chạm vào nước trong một cái chậu. Khi tới chỗ thủng thì ta sẽ thấy sủi bọt lên. c. Quạt lần lượt dọc theo quả bóng, đến vị trí nào bóng căng lên thì đó là vị trí lỗ thủng. B) THỔI BÓNG RỒI XOAY QUẢ BÓNG CHO CÁC PHẦN CỦA NÓ LẦN LƯỢT CHẠM VÀO NƯỚC TRONG MỘT CÁI CHẬU. KHI TỚI CHỖ THỦNG THÌ TA SẼ THẤY SỦI BỌT LÊN.

Slide 14: 

? Tìm câu trả lời đúng nhất. Không khí có ở đâu? A. Ở XUNG QUANH MỌI VẬT. B. TRONG NHỮNG CHỖ RỖNG CỦA MỌI VẬT. C. CÓ Ở KHẮP NƠI, XUNG QUANH MỌI VẬT VÀ TRONG NHỮNG CHỖ RỖNG CỦA MỌI VẬT. C. Có ở khắp nơi, xung quanh mọi vật và trong những chỗ rỗng của mọi vật

Slide 15: 

? CHÚC MỪNG BẠN B, KHÍ QUYỂN.

Slide 16: 

Chúc quý thầy cô giáo và tất cả các em học sinh sức khoẻ.

authorStream Live Help