Khong khi co nhung tinh chat gi

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

10/28/20104-11-2004 1  XIN KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ. CHÀO CÁC EM HỌC SINH KHOA HỌC LỚP 4

Slide 2: 

2 CHUYÊN ĐỀ CẤP HUYỆN Môn Khoa học lớp 4

Kiểm tra bài cũ: : 

3 Kiểm tra bài cũ: 1/ Lµm thÕ nµo ®Ó biÕt kh«ng khÝ cã ë quanh mäi vËt? 2/ Líp kh«ng khÝ bao quanh tr¸i ®Êt gäi lµ g×? Thứ tư ngày 26 tháng 12 năm 2007. Khoa học

Slide 4: 

4 Thứ tư ngày 26 tháng 12 năm 2007 Khoa học Không khí có những tính chất gì? Hoạt động 1: Phát hiện màu, mùi, vị của không khí. CÂU HỎI THẢO LUẬN 1/ Em có nhìn thấy không khí không? Tại sao? 2/ Dùng mũi ngửi, dùng lưỡi nếm, em nhận thấy không khí có mùi vị gì? 3/ Đôi khi ngửi thấy mùi hương thơm hay một mùi khó chịu, đó có phải là mùi của không khí không? Cho ví dụ.

Slide 5: 

5 Thứ tư ngày 26 tháng 12 năm 2007 Khoa học Không khí có những tính chất gì? Mắt ta không nhìn thấy không khí vì không khí trong suốt và không màu. Không khí không có mùi, không có vị. Khi ta ngửi thấy mùi thơm hay một mùi khó chịu, đấy không phải là mùi của không khí mà là mùi của những chất khác có trong không khí. Ví dụ mùi nước hoa hay mùi của rác thải Hoạt động 1: Phát hiện màu, mùi, vị của không khí. NHẬN XÉT

Slide 6: 

6 Thứ tư ngày 26 tháng 12 năm 2007 Khoa học Không khí có những tính chất gì? Kết luận: Không khí trong suốt , không có màu, không có mùi, không có vị.

Slide 7: 

7 Thứ tư ngày 26 tháng 12 năm 2007 Khoa học Không khí có những tính chất gì? Hoạt động 2: Chơi thổi bóng phát hiện hình dạng của không khí. Luật chơi: Các nhóm có cùng số bóng như nhau, cùng bắt đầu thổi bóng trong cùng một thời gian như nhau. Nhóm nào thổi xong trước, bóng đủ căng mà không bị vỡ là thắng cuộc.

Slide 8: 

8 Thứ tư ngày 26 tháng 12 năm 2007 Khoa học Không khí có những tính chất gì? Hoạt động 2: Chơi thổi bóng phát hiện hình dạng của không khí. THẢO LUẬN: 1/CÁI GÌ CHỨA TRONG QUẢ BÓNG VÀ LÀM CHÚNG CÓ HÌNH DẠNG NHƯ VẬY? 2/ QUA ĐÓ RÚT RA KHÔNG KHÍ CÓ HÌNH DẠNG NHẤT ĐỊNH KHÔNG? 3/ NÊU MỘT SỐ VÍ DỤ KHÁC CHỨNG TỎ KHÔNG KHÍ KHÔNG CÓ HÌNH DẠNG NHẤT ĐỊNH.

Slide 9: 

9 Thứ tư ngày 26 tháng 12 năm 2007 Khoa học Không khí có những tính chất gì? Hoạt động 2: Chơi thổi bóng phát hiện hình dạng của không khí. KẾT LUẬN: KHÔNG KHÍ KHÔNG CÓ HÌNH DẠNG NHẤT ĐỊNH MÀ CÓ HÌNH DẠNG CỦA TOÀN BỘ KHOẢNG TRỐNG BÊN TRONG VẬT CHỨA NÓ.

Slide 10: 

10 Thứ tư ngày 26 tháng 12 năm 2007 Khoa học Không khí có những tính chất gì? Hoạt động 3: Tìm hiểu tính chất bị nén và giãn ra của không khí * Hình 2a vẽ sơ đồ của một chiếc bơm tiêm đã được bịt kín ở đầu dưới. Hãy mô tả hiện tượng xảy ra ở hình 2b, 2c. Sử dụng các từ: “nén lại” và “giãn ra” để nói về tính chất của không khí qua thí nghiệm này.

Slide 11: 

11 Thứ tư ngày 26 tháng 12 năm 2007 Khoa học Không khí có những tính chất gì? Hoạt động 3: Tìm hiểu tính chất bị nén và giãn ra của không khí - Hình 2b: Dùng tay ấn thân bơm vào sâu trong vỏ bơm tiêm. - Hình 2c: Thả tay ra thân bơm về vị trí ban đầu. - Không khí có thể bị nén lại ( Hình 2b ) hoặc giãn ra ( Hình 2c )

Slide 12: 

12 Thứ tư ngày 26 tháng 12 năm 2007 Khoa học Không khí có những tính chất gì? Hoạt động 3: Tìm hiểu tính chất bị nén và giãn ra của không khí Thực hành: - Tác động lên chiếc bơm như thế nào để chứng minh không khí có thể bị nén lại hoặc giãn ra?

Slide 13: 

13 Thứ tư ngày 26 tháng 12 năm 2007 Khoa học Không khí có những tính chất gì? Hoạt động 3: Tìm hiểu tính chất bị nén và giãn ra của không khí Kết luận: Không khí có thể bị nén lại hoặc giãn ra.

Slide 14: 

14 Thứ tư ngày 26 tháng 12 năm 2007 Khoa học Không khí có những tính chất gì? GHI NHỚ : * KHÔNG KHÍ TRONG SUỐT, KHÔNG MÀU, KHÔNG MÙI, KHÔNG VỊ, KHÔNG CÓ HÌNH DẠNG NHẤT ĐỊNH. * KHÔNG KHÍ CÓ THỂ BỊ NÉN LẠI HOẶC GIÃN RA.

Slide 15: 

15 Thứ tư ngày 26 tháng 12 năm 2007 Khoa học Không khí có những tính chất gì? LIÊN HỆ THỰC TẾ: NÊU MỘT SỐ VÍ DỤ VỀ VIỆC ỨNG DỤNG MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA KHÔNG KHÍ TRONG ĐỜI SỐNG.

Slide 16: 

16 Thứ tư ngày 26 tháng 12 năm 2007 Khoa học Không khí có những tính chất gì? GHI NHỚ : * KHÔNG KHÍ TRONG SUỐT, KHÔNG MÀU, KHÔNG MÙI, KHÔNG VỊ, KHÔNG CÓ HÌNH DẠNG NHẤT ĐỊNH. * KHÔNG KHÍ CÓ THỂ BỊ NÉN LẠI HOẶC GIÃN RA.

authorStream Live Help