ba the cua nuoc

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 3 TRƯỜNG TIỂU HỌC THSP PHAN ĐÌNH PHÙNG THIẾT KẾ BÀI DẠY KHOA HỌC - LỚP 4 Ba thể của nước

Slide 3: 

Nước có những tính chất nào? 4 1 2 3

Slide 4: 

Nước là một chất lỏng trong suốt, không màu, không mùi, không vị, không có hình dạng nhất định. Nước chảy từ cao xuống thấp, lan ra khắp mọi phía, thấm qua một số vật và hòa tan được một số chất. Nước có những tính chất gì ?

Slide 5: 

Trong các vật sau: chai thủy tinh, , áo mưa, lon sữa bò. vải bông Vật cho nước thấm qua là:

Slide 6: 

Tìm các chất tan trong nước trong các chất sau đây : cát, đường, bột gạo, muối

Slide 7: 

Nước chảy từ cao xuống thấp Quan sát đoạn phim và cho biết hoạt động sau thể hiện tính chất nào của nước?

Slide 8: 

Thứ tư, ngày 4 tháng 11 năm 2009 KHOA HỌC Ba thể của nước

Slide 9: 

Hiện tượng nuớc từ thể lỏng chuyển thành thể khí và ngược lại HỌAT ĐỘNG 1

Slide 10: 

Đoạn phim nói về cảnh gì? Biển

Slide 11: 

Đoạn phim nói về cảnh gì? Thác

Slide 12: 

Nêu thêm một số ví dụ về nước ở thể lỏng. Nước giếng, nước máy, nước sông, nước thác, suối. Nước trên thác đổ xuống và nước biển là nước ở thể lỏng

Slide 13: 

Nước giếng

Slide 14: 

Nước sông

Slide 15: 

Thấy có khói mỏng bay lên. PHIẾU THÍ NGHIỆM Nước bay hơi thành hơi nước Nhiều hạt nước đọng trên mặt đĩa. Hơi nước ngưng tụ thành nước

Slide 16: 

Nước có thể từ THỂ LỎNG bay hơi thành THỂ KHÍ và từ THỂ KHÍ ngưng tụ thành THỂ LỎNG.

Slide 17: 

Kết luận Thể khí Thể lỏng Bay hơi Ngưng tụ

Slide 18: 

Các em hãy nêu một số ví dụ chứng tỏ nước từ thể lỏng thường xuyên bay hơi vào không khí? Nồi cơm sôi, li nước nóng, sương mù, mặt ao hồ dưới nắng

Slide 19: 

Cảnh sương mù

Slide 20: 

Họat động cá thể: Học sinh trung bình, yếu : Trả lời câu hỏi ở slide 19 Học sinh khá, giỏi : Trả lời câu hỏi ở slide 21

Slide 21: 

Hiện tượng nuớc từ thể lỏng chuyển thành thể rắn và ngược lại HỌAT ĐỘNG 2

Slide 22: 

Học sinh thực hiện nghiệm tại nhà. Ghi nhận kết quả thí nghiệm vào phiếu tìm hiểu.

Slide 23: 

PHIẾU TÌM HIỂU Nước ở thể lỏng biến thành cục đá (nước ở thể rắn) Cục đá chảy ra thành nước ở thể lỏng Hiện tượng đó gọi là sự đông đặc Hiện tượng đó gọi là sự nóng chảy

Slide 26: 

Nước có thể từ THỂ LỎNG đông đặc thành THỂ RẮN và từ THỂ RẮN nóng chảy thành THỂ LỎNG

Slide 27: 

Kết luận Thể lỏng Thể rắn Nóng chảy Đông đặc

Slide 28: 

Các em hãy nêu vài ví dụ về sự tồn tại của nước ở thể rắn. Tuyết, băng

Slide 29: 

Tuyết rơi

Slide 30: 

Băng

Slide 31: 

Sơ đồ sự chuyển thể của nước HỌAT ĐỘNG 3 Nước tồn tại ở những thể nào? Thể lỏng, thể khí (thể hơi), thể rắn Nêu tính chất chung của nước ở 3 thể và tính chất riêng của từng thể. Ở 3 thể, nước đều trong suốt, không màu, không mùi, không vị. Nước ở thể lỏng và thể khí không có hình dạng nhất định. Riêng nước ở thể rắn có hình dạng nhất định.

Slide 32: 

Họat động cá thể: Học sinh trung bình, yếu : Trả lời câu hỏi 1 ở slide 30 Học sinh khá, giỏi : Trả lời câu hỏi 2 ở slide 30

Slide 33: 

Hãy hoàn chỉnh sơ đồ sau Thể lỏng Thể rắn Nóng chảy Đông đặc Thể lỏng Thể khí Ngưng tụ Bay hơi

Slide 34: 

Họat động cá thể: Học sinh trung bình, yếu : Chỉ hoàn thành sơ đồ là đạt yêu cầu Học sinh khá, giỏi : Trình bày thêm trước lớp về sự chuyển thể của nước

Slide 35: 

1 2

Slide 36: 

Một từ gồm 6 chữ cái với nội dung: Một trong 3 thể của nước được hình thành sau quá trình đông đặc.

Slide 37: 

Một từ gồm 7 chữ cái với nội dung: Một trong những cách chuyển thể của nước giúp ta có được nước ở thể lỏng.

Slide 38: 

Kính chào quý thầy cô

authorStream Live Help