ong trang tha dieu

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ MÔN : TẬP ĐỌC

Thứ năm ngày 7 tháng 10 năm 2010 : 

Thứ năm ngày 7 tháng 10 năm 2010 Tập đọc Kiểm tra bai cũ

Thứ năm ngày 7 tháng 10 năm 2010 Tập đọc : 

Thứ năm ngày 7 tháng 10 năm 2010 Tập đọc Tìm hiểu bài Luyện đọc Mảnh gạch vỡ , vỏ trứng , vi vút , vượt xa Thầy phải kinh ngạc vì chú học đền đâu hiểu ngay đến đó và có trì nhớ lạ thường . Có hôm, chú thuộc hơn hai mươi trang sách mà vẫn có thì giờ chơi diều . Trạng Kinh ngạc Người đổ đầu kì thi cao nhất thời xưa Cảm thấy rất lạ trước điều hoàn toàn không ngờ Theo TRINH ĐƯỜNG Ông trạng thả diều

Slide 7: 

CÂU 1 Tìm những chi tiết nói lên tư chất thông minh của Nguyễn Hiền Nguyễn Hiền học đến đâu hiểu ngay đến đó và có trí nhớ lạ thường : có thể thuộc hai mươi trang sách trong ngày mà vẫn cón thì giờ chơi diều . Câu 2 : Nguyễn Hiền ham học và chịu khó như thế nào ? Nhà nghèo , Hiền phải bỏ học nhưng ban ngày đi chăn trâu , Hiền đứng ngoài lớp nghe giảng nhờ . Tối đến , đợi bạn học thuộc bài rồi mượn vở của bạn . Sách của Hiền là lưng trâu , nền cát , bút .. Đèn .. Đến kì thi nhờ thầy chấm hộ . Câu 3 :Vì sau chú bé hiền được gọi là ông trạng thả diều ? Vì hiền đổ trạng nguyên ở tuổi 13 , khi vẫn cón là chú bé ham thích thả diều .

Thứ năm ngày 7 tháng 10 năm 2010 Tập đọc : 

Thứ năm ngày 7 tháng 10 năm 2010 Tập đọc Ông trạng thả diều Tìm hiểu bài Luyện đọc Mảnh gạch vỡ , vỏ trứng , vi vút , vượt xa Thầy phải kinh ngạc vì chú học đền đâu hiểu ngay đến đó và có trì nhớ lạ thường . Có hôm, chú thuộc hơn hai mươi trang sách mà vẫn có thì giờ chơi diều . Trạng Kinh ngạc Người đổ đầu kì thi cao nhất thời xưa Cảm thấy rất lạ trước điều hoàn toàn không ngờ Theo TRINH ĐƯỜNG Nội dung Ca ngợi chú bé Nguyễn Hiền thông minh có trí vượt khó nên đã đỗ trạng nguyên khi mới 13 tuổi .

Đọc diễn cảm : 

Đọc diễn cảm Thầy phải kinh ngạc vì chú học đến đâu hiểu ngay đến đó và có trí nhớ lạ thường. Có hôm, chú thuộc hai mươi trang sách mà vẫn có thì giờ chơi diều. Sau vì nhà nghèo quá, chú phải bỏ học. Ban ngày, đi chăn trâu, dù mưa gió thế nào, chú cũng đứng ngoài lớp nghe giảng nhờ. Tối đến, chú đợi bạn học thuộc bài mới mượn vở về học. Đã học thì cũng phải đèn sách như ai nhưng sách của chú là lưng trâu, nền cát, bút là ngón tay hay mảnh gạch vỡ; còn đèn là vỏ trứng thả đom đóm vào trong.

+ Truyeän ñoïc naøy giuùp em hieåu ra ñieàu gì? : 

+ Truyeän ñoïc naøy giuùp em hieåu ra ñieàu gì?

Tiết học kết thúc : 

Tiết học kết thúc

authorStream Live Help