Nguoi tim duong len cac vi sao

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Môn: Tập đọc. Lớp 4B

Slide 3: 

Thứ sáu ngày 6 tháng 11 năm 2009 Tập đọc: NGƯỜI TÌM ĐƯỜNG LÊN CÁC VÌ SAO. Theo Lê Quang Long-Phạm Ngọc Toàn

Slide 4: 

LUYỆN ĐỌC + Đoạn 1: Từ nhỏ ... đến vẫn bay được. + Đoạn 2: Để tìm điều... đến tiết kiệm thôi + Đoạn 3: Đúng là ... đến các vì sao. + Đoạn 4: Hơn 40 năm ... đến chinh phục.

Slide 5: 

TÌM HIỂU BÀI Đoạn1: Từ nhỏ---đến vẫn bay được. * Khi còn nhỏ, ông đã làm gì để có thể bay được? * Đọc lướt đoạn 1 và cho biết nội dung của đoạn? * Theo em, hình ảnh nào đã gợi ước muốn tìm cách bay trong không trung của Xi-ôn-cốp-xki? * Xi-ôn-cốp-xki mơ ước điều gì?

Slide 6: 

Thứ sáu ngày 6 tháng 11 năm 2009 Tập đọc: Người tìm đường lên các vì sao. Luyện đọc Tìm hiểu bài Ý1: NÓI VỀ ƯỚC MƠ CỦA XI-ÔN-CỐP-XKI. Theo Lê Quang Long-Phạm Ngọc Toàn

Slide 7: 

TÌM HIỂU BÀI Đoạn 2,3: Để tìm điều ... đến các vì sao. * Ông kiên trì thực hiện ước mơ của mình như thế nào? * Để tìm hiểu điều bí mật đó, Xi-ôn-cốp-xki đã làm gì?

Slide 8: 

Thứ sáu ngày 6 tháng 11 năm 2009 Tập đọc: Người tìm đường lên các vì sao. Luyện đọc Tìm hiểu bài Ý1: NÓI VỀ ƯỚC MƠ CỦA XI-ÔN-CỐP-XKI. Kiên trì Theo Lê Quang Long-Phạm Ngọc Toàn

Slide 9: 

TÌM HIỂU BÀI Đoạn 2,3: Để tìm điều ... đến các vì sao. * Đọc lướt đoạn 2,3 và cho biết nội dung của đoạn? * Ông kiên trì thực hiện ước mơ của mình như thế nào? * Nguyên nhân chính giúp Xi-ôn-cốp-xki thành công là gì? * Để tìm hiểu điều bí mật đó, Xi-ôn-cốp-xki đã làm gì?

Slide 10: 

Thứ sáu ngày 6 tháng 11 năm 2009 Tập đọc: Người tìm đường lên các vì sao. Luyện đọc Tìm hiểu bài Ý1: NÓI VỀ ƯỚC MƠ CỦA XI-ÔN-CỐP-XKI. Kiên trì Ý2: XI-ÔN-CỐP-XKI THÀNH CÔNG VÌ ÔNG CÓ ƯỚC MƠ ĐẸP: CHINH PHỤC CÁC VÌ SAO VÀ ÔNG CÓ QUYẾT TÂM THỰC HIỆN ƯỚC MƠ ĐÓ. Theo Lê Quang Long-Phạm Ngọc Toàn

Slide 11: 

TÌM HIỂU BÀI Đoạn 4: Hơn 40 năm ... đến chinh phục. * Đọc thầm đoạn 4 và nêu nội dung chính của đoạn?

Slide 12: 

Thứ sáu ngày 6 tháng 11 năm 2009 Tập đọc: Người tìm đường lên các vì sao. Luyện đọc Tìm hiểu bài Ý1: NÓI VỀ ƯỚC MƠ CỦA XI-ÔN-CỐP-XKI. Kiên trì Ý2: XI-ÔN-CỐP-XKI THÀNH CÔNG VÌ ÔNG CÓ ƯỚC MƠ ĐẸP: CHINH PHỤC CÁC VÌ SAO VÀ ÔNG CÓ QUYẾT TÂM THỰC HIỆN ƯỚC MƠ ĐÓ. Ý3: SỰ THÀNH CÔNG CỦA XI-ÔN-CỐP-XKI. Theo Lê Quang Long-Phạm Ngọc Toàn

Slide 13: 

TÌM HIỂU BÀI Đọc thầm toàn bài và đặt tên khác cho truyện? * Ước mơ của Xi-ôn-cốp-xki. * Người chinh phục các vì sao. * Ông tổ của ngành du hành vũ trụ. * Quyết tâm chinh phục bầu trời.

Slide 14: 

Thứ sáu ngày 6 tháng 11 năm 2009 Tập đọc: Người tìm đường lên các vì sao. Luyện đọc Tìm hiểu bài Ý1: NÓI VỀ ƯỚC MƠ CỦA XI-ÔN-CỐP-XKI. Kiên trì Ý2: XI-ÔN-CỐP-XKI THÀNH CÔNG VÌ ÔNG CÓ ƯỚC MƠ ĐẸP: CHINH PHỤC CÁC VÌ SAO VÀ ÔNG CÓ QUYẾT TÂM THỰC HIỆN ƯỚC MƠ ĐÓ. Ý3: SỰ THÀNH CÔNG CỦA XI-ÔN-CỐP-XKI. NỘI DUNG: TRUYỆN CA NGỢI NHÀ KHOA HỌC VĨ ĐẠI XI-ÔN-CỐP-XKI NHỜ KHỔ CÔNG NGHIÊN CỨU, KIÊN TRÌ BỀN BỈ SUỐT 40 NĂM ĐÃ THỰC HIỆN THÀNH CÔNG MƠ ƯỚC LÊN CÁC VÌ SAO. Theo Lê Quang Long-Phạm Ngọc Toàn

Slide 15: 

Từ nhỏ, Xi-ôn-cốp-xki đã mơ ước được bay lên bầu trời. Có lần, ông dại dột nhảy qua cửa sổ để bay theo những cánh chim. Kết quả, ông bị ngã gãy chân. Nhưng rủi ro lại làm nảy ra trong đầu óc non nớt của ông lúc bấy giờ một câu hỏi: “ Vì sao quả bóng không có cánh mà vẫn bay được?” Để tìm điều bí mật đó, Xi-ôn-cốp-xki đọc không biết bao nhiêu là sách. Nghĩ ra điều gì, ông lại hì hục làm thí nghiệm, có khi đến hàng trăm lần. LUYỆN ĐỌC DIỄN CẢM

Slide 16: 

Thứ sáu ngày 6 tháng 11 năm 2009 Tập đọc: Người tìm đường lên các vì sao. Luyện đọc Tìm hiểu bài Ý1: NÓI VỀ ƯỚC MƠ CỦA XI-ÔN-CỐP-XKI. Kiên trì Ý2: XI-ÔN-CỐP-XKI THÀNH CÔNG VÌ ÔNG CÓ ƯỚC MƠ ĐẸP: CHINH PHỤC CÁC VÌ SAO VÀ ÔNG CÓ QUYẾT TÂM THỰC HIỆN ƯỚC MƠ ĐÓ. Ý3: SỰ THÀNH CÔNG CỦA XI-ÔN-CỐP-XKI. NỘI DUNG: TRUYỆN CA NGỢI NHÀ KHOA HỌC VĨ ĐẠI XI-ÔN-CỐP-XKI NHỜ KHỔ CÔNG NGHIÊN CỨU, KIÊN TRÌ BỀN BỈ SUỐT 40 NĂM ĐÃ THỰC HIỆN THÀNH CÔNG MƠ ƯỚC LÊN CÁC VÌ SAO. Theo Lê Quang Long-Phạm Ngọc Toàn

Slide 18: 

Kính chào các thầy cô giáo !

authorStream Live Help