Mot nguoi chinh truc

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

1 CHÀO MỪNG Quý thầy, cô về dự giờ thao giảng Lớp 4B1

Slide 2: 

2 PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO HOÀI NHƠN TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀI PHÚ TẬP ĐỌC LỚP 4 Bài: Một người chính trực GIÁO VIÊN : NGUYỄN HOÀNG TRỌNG KHANG

Kiểm tra bài cũ :NGƯỜI ĂN XIN : 

3 Kiểm tra bài cũ :NGƯỜI ĂN XIN Hành động và lời nói ân cần của cậu bé chứng tỏ tình cảm của cậu đối với ông lão ăn xin như thế nào? Nêu nội dung của bài ?

Slide 4: 

4

Tập đọc: MỘT NGƯỜI CHÍNH TRỰC : 

5 Tập đọc: MỘT NGƯỜI CHÍNH TRỰC Tô Hiến Thành làm quan triều Lý, nổi tiếng là người chính trực. Năm 1175, vua Lý Anh Tông mất, di chiếu cho Tô Hiến Thành phò thái tử Long Cán, con bà thái hậu họ Đỗ, lên ngôi. Nhưng bà Chiêu Linh thái hậu lại muốn lập con mình là Long Xưởng. Bà cho người đem vàng bạc đút lót vợ Tô Hiến Thành để nhờ ông giúp đỡ. Tô Hiến Thành nhất định không nghe, cứ theo di chiếu lập Long Cán làm vua. Đó là vua Lý Cao Tông. Phò tá Cao Tông được 4 năm, Tô Hiến Thành lâm bệnh nặng. Quan tham tri chính sự là Vũ Tán Đường ngày đêm hầu hạ bên giường bệnh. Còn gián nghị đại phu Trần Trung Tá do bận nhiều công việc nên không mấy khi tới thăm Tô Hiến Thành được. Một hôm, Đỗ thái hậu và vua tới thăm ông, hỏi : - Nếu chẳng may ông mất thì ai là người sẽ thay ông ? Tô Hiến Thành không do dự, đáp : - Có gián nghị đại phu Trần Trung Tá. Thái hậu ngạc nhiên nói : - Vũ Tán Đường hết lòng vì ông, sao không tiến cử ? Tô Hiến Thành tâu : - Nếu Thái hậu hỏi người hầu hạ giỏi, thì thần xin cử Vũ Tán Đường, còn hỏi người tài ba giúp nước, thần xin cử Trần Trung Tá. Theo QUỲNH CƯ, ĐỖ ĐỨC HÙNG

Tập đọc: MỘT NGƯỜI CHÍNH TRỰC : 

6 Tập đọc: MỘT NGƯỜI CHÍNH TRỰC Đoạn1 Tô Hiến Thành làm quan triều Lý, nổi tiếng là người chính trực. Năm 1175, vua Lý Anh Tông mất, di chiếu cho Tô Hiến Thành phò thái tử Long Cán, con bà thái hậu họ Đỗ, lên ngôi. Nhưng bà Chiêu Linh thái hậu lại muốn lập con mình là Long Xưởng. Bà cho người đem vàng bạc đút lót vợ Tô Hiến Thành để nhờ ông giúp đỡ. Tô Hiến Thành nhất định không nghe, cứ theo di chiếu lập Long Cán làm vua. Đó là vua Lý Cao Tông. Đoạn2 Phò tá Cao Tông được 4 năm, Tô Hiến Thành lâm bệnh nặng. Quan tham tri chính sự là Vũ Tán Đường ngày đêm hầu hạ bên giường bệnh. Còn gián nghị đại phu Trần Trung Tá do bận nhiều công việc nên không mấy khi tới thăm Tô Hiến Thành được. Đoạn3 Một hôm, Đỗ thái hậu và vua tới thăm ông, hỏi : - Nếu chẳng may ông mất thì ai là người sẽ thay ông ? Tô Hiến Thành không do dự, đáp : - Có gián nghị đại phu Trần Trung Tá. Thái hậu ngạc nhiên nói : - Vũ Tán Đường hết lòng vì ông, sao không tiến cử ? Tô Hiến Thành tâu : - Nếu Thái hậu hỏi người hầu hạ giỏi, thì thần xin cử Vũ Tán Đường, còn hỏi người tài ba giúp nước, thần xin cử Trần Trung Tá.

Tập đọc: MỘT NGƯỜI CHÍNH TRỰC : 

7 Tập đọc: MỘT NGƯỜI CHÍNH TRỰC Luyện đọc: Đoạn 1 Đọc đúng các từ : di chiếu , … Đoạn 2 Đọc đúng các từ : Tham tri chính sự, gián nghị đại phu,… Câu dài: Còn gián nghị đại phu Trần Trung Tá / do bận nhiều công việc / nên không mấy khi tới thăm Tô Hiến Thành được. Đọc phần đầu với giọng kể thong thả, rõ ràng. Phần sau đọc với giọng điềm đạm nhưng dứt khoát, thể hiện thái độ kiên định. Từ ngữ:

Tập đọc: MỘT NGƯỜI CHÍNH TRỰC : 

8 Tập đọc: MỘT NGƯỜI CHÍNH TRỰC Luyện đọc: Đoạn 1 Đọc đúng các từ : di chiếu , … Đoạn 2 Đọc đúng các từ : Tham tri chính sự, gián nghị đại phu,… Câu dài: Còn gián nghị đại phu Trần Trung Tá / do bận nhiều công việc / nên không mấy khi tới thăm Tô Hiến Thành được. Đọc phần đầu với giọng kể thong thả, rõ ràng. Phần sau đọc với giọng điềm đạm nhưng dứt khoát, thể hiện thái độ kiên định. Từ ngữ Chính trực Di chiếu Thái tử Thái hậu Phò tá Tham tri chính sự Gián nghị đại phu Tiến cử

Tập đọc: MỘT NGƯỜI CHÍNH TRỰC : 

9 Tập đọc: MỘT NGƯỜI CHÍNH TRỰC Đoạn1 Tô Hiến Thành làm quan triều Lý, nổi tiếng là người chính trực. Năm 1175, vua Lý Anh Tông mất, di chiếu cho Tô Hiến Thành phò thái tử Long Cán, con bà thái hậu họ Đỗ, lên ngôi. Nhưng bà Chiêu Linh thái hậu lại muốn lập con mình là Long Xưởng. Bà cho người đem vàng bạc đút lót vợ Tô Hiến Thành để nhờ ông giúp đỡ. Tô Hiến Thành nhất định không nghe, cứ theo di chiếu lập Long Cán làm vua. Đó là vua Lý Cao Tông. Đoạn này kể chuyện gì ? Trong việc lập ngôi vua, sự chính trực của Tô Hiến Thành thể hiện như thế nào ? Nêu ý chính đoạn một ?

Tập đọc: MỘT NGƯỜI CHÍNH TRỰC : 

10 Tập đọc: MỘT NGƯỜI CHÍNH TRỰC Đoạn1 Tô Hiến Thành làm quan triều Lý, nổi tiếng là người chính trực. Năm 1175, vua Lý Anh Tông mất, di chiếu cho Tô Hiến Thành phò thái tử Long Cán, con bà thái hậu họ Đỗ, lên ngôi. Nhưng bà Chiêu Linh thái hậu lại muốn lập con mình là Long Xưởng. Bà cho người đem vàng bạc đút lót vợ Tô Hiến Thành để nhờ ông giúp đỡ. Tô Hiến Thành nhất định không nghe, cứ theo di chiếu lập Long Cán làm vua. Đó là vua Lý Cao Tông. Từ ngữ . Chính trực . Di chiếu . Đút lót

Tập đọc: MỘT NGƯỜI CHÍNH TRỰC : 

11 Tập đọc: MỘT NGƯỜI CHÍNH TRỰC Đoạn1: Thái độ chính trực của Tô Hiến Thành. Đoạn2 Phò tá Cao Tông được 4 năm, Tô Hiến Thành lâm bệnh nặng. Quan tham tri chính sự là Vũ Tán Đường ngày đêm hầu hạ bên giường bệnh. Còn gián nghị đại phu Trần Trung Tá do bận nhiều công việc nên không mấy khi tới thăm Tô Hiến Thành được. Khi Tô Hiến Thành ốm nặng, ai thường xuyên chăm sóc ông?

Tập đọc: MỘT NGƯỜI CHÍNH TRỰC : 

12 Tập đọc: MỘT NGƯỜI CHÍNH TRỰC Đoạn1: Thái độ chính trực của Tô Hiến Thành. Đoạn3 Một hôm, Đỗ thái hậu và vua tới thăm ông, hỏi : - Nếu chẳng may ông mất thì ai là người sẽ thay ông ? Tô Hiến Thành không do dự, đáp : - Có gián nghị đại phu Trần Trung Tá. Thái hậu ngạc nhiên nói : - Vũ Tán Đường hết lòng vì ông, sao không tiến cử ? Tô Hiến Thành tâu : - Nếu Thái hậu hỏi người hầu hạ giỏi, thì thần xin cử Vũ Tán Đường, còn hỏi người tài ba giúp nước, thần xin cử Trần Trung Tá. Ông tiến cử ai thay ông đứng đầu triều đình? Vì sao thái hậu ngạc nhiên khi ông tiến cử Trần Trung Tá ? Trong việc tìm người giúp nước, sự chính trực của ông thể hiện như thế nào ? Vì sao nhân dân ca ngợi những người chính trực như ông Tô Hiến Thành?

Tập đọc: MỘT NGƯỜI CHÍNH TRỰC : 

13 Tập đọc: MỘT NGƯỜI CHÍNH TRỰC Đoạn3 Một hôm, Đỗ thái hậu và vua tới thăm ông, hỏi : - Nếu chẳng may ông mất thì ai là người sẽ thay ông ? Tô Hiến Thành không do dự, đáp: - Có gián nghị đại phu Trần Trung Tá. Thái hậu ngạc nhiên nói : - Vũ Tán Đường hết lòng vì ông, sao không tiến cử ? Tô Hiến Thành tâu : - Nếu Thái hậu hỏi người hầu hạ giỏi, thì thần xin cử Vũ tán Đường, còn hỏi người tài ba giúp nước, thần xin cử Trần Trung Tá. Từ ngữ . Tiến cử . Không do dự . Người tài ba giúp nước

Tập đọc: MỘT NGƯỜI CHÍNH TRỰC : 

14 Tập đọc: MỘT NGƯỜI CHÍNH TRỰC Nêu ý chính của đoạn 2

Tập đọc: MỘT NGƯỜI CHÍNH TRỰC : 

15 Tập đọc: MỘT NGƯỜI CHÍNH TRỰC Nội dung: Ca ngợi sự chính trực, thanh liêm, tấm lòng vì dân vì nước của Tô Hiến Thành Dàn ý : chia làm 2 đoạn Đoạn1: Thái độ chính trực của Tô Hiến Thành. Đoạn 2: Tấm lòng vì dân vì nước của ông Tô Hiến Thành

Tập đọc: MỘT NGƯỜI CHÍNH TRỰC : 

16 Tập đọc: MỘT NGƯỜI CHÍNH TRỰC Đoạn1 Tô Hiến Thành làm quan triều Lý, nổi tiếng là người chính trực. Năm 1175, vua Lý Anh Tông mất, di chiếu cho Tô Hiến Thành phò thái tử Long Cán, con bà thái hậu họ Đỗ, lên ngôi. Nhưng bà Chiêu Linh thái hậu lại muốn lập con mình là Long Xưởng. Bà cho người đem vàng bạc đút lót vợ Tô Hiến Thành để nhờ ông giúp đỡ. Tô Hiến Thành nhất định không nghe, cứ theo di chiếu lập Long Cán làm vua. Đó là vua Lý Cao Tông. Đoạn2 Phò tá Cao Tông được 4 năm, Tô Hiến Thành lâm bệnh nặng. Quan tham tri chính sự là Vũ Tán Đường ngày đêm hầu hạ bên giường bệnh. Còn gián nghị đại phu Trần Trung Tá do bận nhiều công việc nên không mấy khi tới thăm Tô Hiến Thành được. Đoạn3 Một hôm, Đỗ thái hậu và vua tới thăm ông, hỏi : - Nếu chẳng may ông mất thì ai là người sẽ thay ông ? Tô Hiến Thành không do dự, đáp : - Có gián nghị đại phu Trần Trung Tá. Thái hậu ngạc nhiên nói : - Vũ Tán Đường hết lòng vì ông, sao không tiến cử ? Tô Hiến Thành tâu : - Nếu Thái hậu hỏi người hầu hạ giỏi, thì thần xin cử Vũ Tán Đường, còn hỏi người tài ba giúp nước, thần xin cử Trần Trung Tá.

Luyện đọc diễn cảm : 

17 Luyện đọc diễn cảm -Đọc phần đầu với giọng kể thong thả, rõ ràng. -Phần sau đọc với giọng điềm đạm nhưng dứt khoát, thể hiện thái độ kiên định. -Nhấn giọng những từ ngữ: mất, di chiếu, lên ngôi, nhất định, cứ theo, hết lòng,…

Tập đọc: MỘT NGƯỜI CHÍNH TRỰC : 

18 Tập đọc: MỘT NGƯỜI CHÍNH TRỰC Đoạn1 Tô Hiến Thành làm quan triều Lý, nổi tiếng là người chính trực. Năm 1175, vua Lý Anh Tông mất, di chiếu cho Tô Hiến Thành phò thái tử Long Cán, con bà thái hậu họ Đỗ, lên ngôi. Nhưng bà Chiêu Linh thái hậu lại muốn lập con mình là Long Xưởng. Bà cho người đem vàng bạc đút lót vợ Tô Hiến Thành để nhờ ông giúp đỡ. Tô Hiến Thành nhất định không nghe, cứ theo di chiếu lập Long Cán làm vua. Đó là vua Lý Cao Tông. Đoạn2 Phò tá Cao Tông được 4 năm, Tô Hiến Thành lâm bệnh nặng. Quan tham tri chính sự là Vũ Tán Đường ngày đêm hầu hạ bên giường bệnh. Còn gián nghị đại phu Trần Trung Tá do bận nhiều công việc nên không mấy khi tới thăm Tô Hiến Thành được. Đoạn3 Một hôm, Đỗ thái hậu và vua tới thăm ông, hỏi : - Nếu chẳng may ông mất thì ai là người sẽ thay ông ? Tô Hiến Thành không do dự, đáp : - Có gián nghị đại phu Trần Trung Tá. Thái hậu ngạc nhiên nói : - Vũ Tán Đường hết lòng vì ông, sao không tiến cử ? Tô Hiến Thành tâu : - Nếu Thái hậu hỏi người hầu hạ giỏi, thì thần xin cử Vũ Tán Đường, còn hỏi người tài ba giúp nước, thần xin cử Trần Trung Tá.

Tập đọc: MỘT NGƯỜI CHÍNH TRỰC : 

19 Tập đọc: MỘT NGƯỜI CHÍNH TRỰC Luyện đọc phân vai Đoạn3 Một hôm, Đỗ thái hậu và vua tới thăm ông, hỏi : - Nếu chẳng may ông mất thì ai là người sẽ thay ông? Tô Hiến Thành không do dự, đáp: - Có gián nghị đại phu Trần Trung Tá. Thái hậu ngạc nhiên nói : - Vũ Tán Đường hết lòng vì ông, sao không tiến cử ? Tô Hiến Thành tâu : - Nếu Thái hậu hỏi người hầu hạ giỏi, thì thần xin cử Vũ Tán Đường, còn hỏi người tài ba giúp nước, thần xin cử Trần Trung Tá.

Slide 20: 

20 Chuẩn bị bài sau: Tre Việt Nam

CHÚC QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ THAO GIẢNG MẠNH KHỎE. : 

21 CHÚC QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ THAO GIẢNG MẠNH KHỎE. Biên soạn và trình bày: Gv: NGUYỄN HOÀNG TRỌNG KHANG

authorStream Live Help