De Men benh vuc ke yeu

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 2: 

Thứ tư, ngày 28 tháng 7 năm 2010Tập đọc Các chủ điểm sẽ học kì I 1. Thương người như thể thương thân 2. Măng mọc thẳng 3. Trên đôi cánh ước mơ 4. Có chí thì nên 5. Tiếng sáo diều

Slide 3: 

Quan sát tranh chủ điểm và cho biết tranh minh họa những gì? Bạn nhỏ giúp bà cụ sang đường. Bộ đội giúp dân di dời khi bão lụt. Bạn nhỏ cõng bạn đến trường.

Quan sát tranh và mô tả những gì có trong tranh? : 

Quan sát tranh và mô tả những gì có trong tranh?

Slide 6: 

Bài chia làm 3 đoạn Luyện đọc: Đoạn 1: Một hôm …… đá cuội. Đoạn 2: Chị Nhà Trò….. ăn thịt em. Đoạn 3: Phần còn lại.

Slide 7: 

-tảng đá cuội -như mới lột -ngắn chùn chùn -vặt chân, vặt cánh -ngắn chùn chùn -vặt chân, vặt cánh -như mới lột -tảng đá cuội

Slide 8: 

Luyện đọc:

LUYỆN ĐỌC NHÓM ĐÔI : 

LUYỆN ĐỌC NHÓM ĐÔI

Slide 13: 

Tìm hiểu bài: Câu hỏi 1: Tìm những chi tiết cho thấy chị Nhà Trò rất yếu ớt. Thân hình chị bé nhỏ, gầy yếu, người bự những phấn như mới lột. Cánh chị mỏng, ngắn chùn chùn, quá yếu, lại chưa quen mở. Vì ốm yếu, chị kiếm bữa cũng chẳng đủ nên lâm vào cảnh nghèo túng.

Slide 14: 

Tìm hiểu bài: Câu hỏi 2: Nhà Trò bị bọn nhện ức hiếp, đe dọa như thế nào ? Trước đây, mẹ Nhà Trò có vay lương ăn của bọn nhện. Sau đấy chưa trả được thì đã chết. Nhà Trò ốm yếu, kiếm không đủ ăn, không trả được nợ. Bọn nhện đã đánh Nhà Trò mấy bận. Lần này chúng chăng tơ chặn đường, đe dọa bắt chị ăn thịt.

Slide 15: 

-ngắn chùn chùn -vặt chân, vặt cánh -như mới lột -tảng đá cuội -Hoàn cảnh đáng thương của chị Nhà Trò.

Slide 16: 

Tìm hiểu bài: Câu hỏi 3: Những lời nói và cử chỉ nào nói lên tấm lòng nghĩa hiệp của Dế Mèn ? Lời của Dế Mèn: Em đừng sợ. Hãy trở về cùng với tôi đây. Đứa độc ác không thể cậy khỏe ăn hiếp kẻ yếu. Lời nói dứt khoát mạnh mẽ khiến cho Nhà Trò yên tâm. Cử chỉ và hành động của Dế Mèn: xòe cả hai càng ra (phản ứng mạnh mẽ), dắt Nhà Trò đi ( hành động bảo vệ che chở).

Slide 17: 

-ngắn chùn chùn -vặt chân, vặt cánh -như mới lột -tảng đá cuội -Hoàn cảnh đáng thương của chị Nhà Trò. -Hành động nghĩa hiệp, dũng cảm của Dế Mèn.

Slide 18: 

Tìm hiểu bài: Câu hỏi 4: Nêu một hình ảnh nhân hóa mà em thích. Cho biết vì sao em thích ?

Slide 19: 

- Năm trước, khi gặp trời làm đói kém, mẹ em phải vay lương ăn của bọn nhện. Sau đấy, không may mẹ em mất đi, còn lại thui thủi có mình em. Mà em ốm yếu, kiếm bữa cũng chẳng đủ. Bao năm nghèo túng vẫn hoàn nghèo túng. Mấy bận bọn nhện đã đánh em. Hôm nay bọn chúng chăng tơ ngang đường đe bắt em, vặt chân, vặt cánh ăn thịt em. Tôi xòe cả hai càng ra, bảo Nhà Trò: - Em đừng sợ. Hãy trở về cùng với tôi đây. Đứa độc ác không thể cậy khỏe ăn hiếp kẻ yếu. - Năm trước, khi gặp trời làm đói kém, mẹ em phải vay lương ăn của bọn nhện. Sau đấy, không may mẹ em mất đi, còn lại thui thủi có mình em. Mà em ốm yếu, kiếm bữa cũng chẳng đủ. Bao năm nghèo túng vẫn hoàn nghèo túng. Mấy bận bọn nhện đã đánh em. Hôm nay bọn chúng chăng tơ ngang đường đe bắt em, vặt chân, vặt cánh ăn thịt em. Tôi xòe cả hai càng ra, bảo Nhà Trò: - Em đừng sợ. Hãy trở về cùng với tôi đây. Đứa độc ác không thể cậy khỏe ăn hiếp kẻ yếu.

Slide 20: 

Qua câu chuyện này, tác giả muốn nói với chúng ta điều gì ?

Slide 21: 

-ngắn chùn chùn -vặt chân, vặt cánh -như mới lột -tảng đá cuội -Hoàn cảnh đáng thương của chị Nhà Trò. -Hành động nghĩa hiệp, dũng cảm của Dế Mèn. Ý nghĩa: Tác giả muốn ca ngợi tấm lòng hào hiệp, thương yêu người khác, sẵn sàng bênh vực kẻ yếu của Dế Mèn.

Slide 22: 

Dặn dò: - Luyện đọc lại bài Tìm đọc tác phẩm Dế Mèn phiêu lưu kí. Chuẩn bị bài: Mẹ ốm Thứ tư, ngày 28 tháng 7 năm 2010Tập đọc

authorStream Live Help