тести на ур. хімії

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Але, не слід забувати, що програмні засоби навчального призначення мають відповідати й вимогам педагогічної доцільності, і виправданості їх застосування. Тобто програмний засіб слід наповнювати таким змістом, який найбільш ефективно може бути засвоєний, і використовувати лише тоді, коли це дає незаперечний педагогічний ефект.:

Використання тестових технологій на уроках хімії

Але, не слід забувати, що програмні засоби навчального призначення мають відповідати й вимогам педагогічної доцільності, і виправданості їх застосування. Тобто програмний засіб слід наповнювати таким змістом, який найбільш ефективно може бути засвоєний, і використовувати лише тоді, коли це дає незаперечний педагогічний ефект.:

У сучасній педагогічній діяльності використовують різні аспекти якості освіти : якість знань , якість навчання . На мою думку одним з основних елементів оцінки якості знань є контроль знань з використанням різноманітних форм, методів та засобів перевірки . Однією з ефективних форм контролю знань є використання тестових завдань , які дають змогу підвищити рівень об’єктивності , зменшити витрати навчального часу, скоротити навчальне навантаження , підвищити мотивацію учнів .

Але, не слід забувати, що програмні засоби навчального призначення мають відповідати й вимогам педагогічної доцільності, і виправданості їх застосування. Тобто програмний засіб слід наповнювати таким змістом, який найбільш ефективно може бути засвоєний, і використовувати лише тоді, коли це дає незаперечний педагогічний ефект.:

Якісне вимірювання знань . Повне охоплення знань . Систематичність контролю. Індивідуальний підхід . Актуальність тестового методу пояснюється його перевагами :

Але, не слід забувати, що програмні засоби навчального призначення мають відповідати й вимогам педагогічної доцільності, і виправданості їх застосування. Тобто програмний засіб слід наповнювати таким змістом, який найбільш ефективно може бути засвоєний, і використовувати лише тоді, коли це дає незаперечний педагогічний ефект.:

Одним із найважливіших етапііз власної практики як вчителя хімії вважаю впровадження тестування як поточного контролю засвоєння матеріалу в процесі навчання . Тому, що є можливість розрізнити оцінку кінцевого результату і періодичне поточне тестування з метою визначення особистих здобутків учнів за певний період .

Але, не слід забувати, що програмні засоби навчального призначення мають відповідати й вимогам педагогічної доцільності, і виправданості їх застосування. Тобто програмний засіб слід наповнювати таким змістом, який найбільш ефективно може бути засвоєний, і використовувати лише тоді, коли це дає незаперечний педагогічний ефект.:

При розробці тестів використовую різні підходи . При складанні тестів доцільно чергувати завдання з різними формами подачі даних , що дозволить знизити ймовірність перевтоми , яка зумовлюється одноманітністю представлення інформації . Тому за різноманітністю можна виділити такі основні види тестових завдань : Завдання з вибором однієї правильної відповіді . Встановлення відповідності . Встановлення правильної послідовності . Завдання відкритої форми з короткою відповіддю .

Але, не слід забувати, що програмні засоби навчального призначення мають відповідати й вимогам педагогічної доцільності, і виправданості їх застосування. Тобто програмний засіб слід наповнювати таким змістом, який найбільш ефективно може бути засвоєний, і використовувати лише тоді, коли це дає незаперечний педагогічний ефект.:

Використовувати в тестах мультимедійні можливості комп’ютерів . Зменшити обсяг паперової роботи і прискорити підрахунок результатів . Підвищити оперативність тестування . Знизити витрати на організацію і проведення тестування . Вимогою сучасності є застосування комп’ютерних систем автоматизованого тестування які дають можливість учню самостійно оцінити рівень своїх знань , а вчителю – систематизувати і спростити процес оцінки якості знань . Для себе особисто виділи ла наступні позитивні моменти комп’ютерного тестування :

Але, не слід забувати, що програмні засоби навчального призначення мають відповідати й вимогам педагогічної доцільності, і виправданості їх застосування. Тобто програмний засіб слід наповнювати таким змістом, який найбільш ефективно може бути засвоєний, і використовувати лише тоді, коли це дає незаперечний педагогічний ефект.:

Скорочення часу перевірки великого обсягу навчального матеріалу . Можливість регулювання рівня вимог . Самоконтроль та самооцінка результатів підготовки . Виключення людського фактору. Організація зв’язку між учнем і вчителем з використанням мережі Інтернет . Накопичення оцінок . Впровадження комп’ютерної програми дає наступні переваги :

Але, не слід забувати, що програмні засоби навчального призначення мають відповідати й вимогам педагогічної доцільності, і виправданості їх застосування. Тобто програмний засіб слід наповнювати таким змістом, який найбільш ефективно може бути засвоєний, і використовувати лише тоді, коли це дає незаперечний педагогічний ефект.:

Таким чином, застосування автоматизованого тестування для перевірки знань учнів не тільки полегшує роботу вчителя , але і підвищує мотивацію навчальної діяльності учнів , одночасно знижуючи їхню емоційну напруженість у процесі контролю .

Але, не слід забувати, що програмні засоби навчального призначення мають відповідати й вимогам педагогічної доцільності, і виправданості їх застосування. Тобто програмний засіб слід наповнювати таким змістом, який найбільш ефективно може бути засвоєний, і використовувати лише тоді, коли це дає незаперечний педагогічний ефект.:

Але, не слід забувати , що програмні засоби навчального призначення мають відповідати й вимогам педагогічної доцільності , і виправданості їх застосування . Тобто програмний засіб слід наповнювати таким змістом , який найбільш ефективно може бути засвоєний , і використовувати лише тоді , коли це дає незаперечний педагогічний ефект .

authorStream Live Help