презентация

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Биологични методи за борба с вредителите по селскостопанските култури Семинарен урок

Защита срещу вредители :

Защита срещу вредители Всяка вреда по растителните части ( листа, цвят, стъбло, разклонение, корен ), която нарушава нормалния растеж и развитие на растенията е предизвикана от съответен причинител – болест, неприятел или конкуриращ плевел. За да контролираме разпространението на вреда трябва точно да установим причинителя и предприемем защитни действия.

Начини на биологична борба :

Начини на биологична борба Културните растения се нападат от голям брой неприятели - насекоми, акари, нематоди, гризачи и др., които нарушават нормалното протичане на физиологичните процеси и силно намаляват добивите. Биологичната борба с вредителите представлява растителна защита на растенията без химикали. Тя включва използването на полезни насекоми, растителни отвари, средства за подсилване на растенията. Засега биологичната борба се използва само срещу вредните за човека насекоми.

PowerPoint Presentation:

Биологична борба чрез хищничество Хищник се нарича живо същество, което се храни с животни, сходни по размер с него самото, и ги убива за сравнително кратко време. Хищниците не подбират храната си, а се хранят с всякакви насекоми, включително и вредители. Може би един от най-полезният хищник за човека и растенията е седемточковата калинка, която за едно денонощие може да унищожи над 500 листни въшки. Често ларвите на седемточковата калинка са много по-малки от самите листни въшки. Ларвата на седемточковата калинка може да изяде над 300 въшки преди да премине в следващия стадий на развитие – пашкул.Птиците също са полезни хищници. Синигерите и кълвачите унищожават насекомите, които вредят на големите дървета. Синигерите изяждат вредителите, които са върху кората на дървото, а кълвачите си вкарват клюна под кората, за да уловят дървояда или неговата ларва. Други полезни хищници са: мравките, бръмбарите, паяците, жабите и други.

PowerPoint Presentation:

Биологична борба чрез паразитизъм Паразитът е организъм, който се храни с части или продукти от друг жив организъм, наречен гостоприемник. За разлика от хищниците паразитите не убиват организмите, които използват за храна. Паразитите биват два вида според начина на пребиваване: Временни - влизат в контакт с гостоприемника, само за да се нахранят, след което се отстраняват. Постоянни - използват гостоприемника не само като източник на храна, но и като постоянна среда за обитаване. Взаимоотношенията хищничество и паразитизъм носят полза на единия от видовете (хищника и паразита) и са вредни за втория (жертва и гостоприемник). От екологична гледна точка те са сходни. Системите хищник-жертва и паразит-гостоприемник постоянно еволюционират. На паразитите и хищниците не е изгодно напълно да унищожават популациите на приемниците и жертвите, и затова дългата съвместна еволюция е довела по-умерено взаимно влияние. Най-голяма вреда нанасят новите паразити и хищници.

PowerPoint Presentation:

Някои видове насекоми са паразитни. Те се развиват в яйцата, в ларвите, или в имагото на гостоприемника. Особено ефикасни са яйце e дите. Те заразяват яйцата на своят гостоприемника и от тях вместо вредител, се излюпва ларва. Ихнеумоните например снасят яйцата си в тялото на гостоприемника. Когато паразитът се излюпи, той започва да се храни с неговата тъкан и умира. Паразитните мухи тахини също се развиват по подобен начин. Те паразитират в ларвите на пеперудите. В много страни по света вече има лаборатории за биологична борба. В тях се правят множество научни изследвания и експерименти. Освен това в тези лаборатории се отглеждат голям брой паразитни насекоми, които се пускат в културните посеви, когато там се появят вредители, в резултат на което вредители бързо биват унищожени. В тези лаборатории се произвеждат и специални препарати, които причиняват множество заболявания у вредителите. Първата такава лаборатория у нас е създадени през 1961 година.

PowerPoint Presentation:

Други биологични методи за борба с вредителите са чрез използване на паразитни гъби и микроорганизми и чрез радиоактивни облъчвания на вредителите, които предизвикват у тях стерилност. Биологичният метод е доста по-добър за борба с вредители от химичният метод. Най-важното е, че той не вреди на човека. Освен това при използване на химичния метод, освен вредителите, загиват и други насекоми, обитаващи културните насъждения.

PowerPoint Presentation:

Вреди. Гъсениците (сиво зелени на цвят с три белезникави или по-тъмни линии с черни косо разположени чертички) навлизат в зелките и дълбаят ходове като ги изпълват с извержения. Отначало живеят задружно по долната страна на листата, после изгризват листата без дебелите нерви и навлизат в зелката. Зимува. Като какавида в почвата на дълбочина 5-10 см. Пеперудите от първото поколение се появяват в края на април-май. Развива 2-3 поколения годишно. Профилактика. Дълбока есенна оран и редовни междуредови обработки на почвата през вегатията. Унищожаване на плевелната растителност. Отглеждане на зелето на висок агрофон. Момент на пръскане. При поява на вреда. Зелева нощенка

PowerPoint Presentation:

Вреди. Младите гъсеници живеят задружно. Нагризват листата без да засягат горния епидермис. Възрастните гъсеници изгризват листата изцяло заедно с тънките нерви, като оставят само дебелите нерви. Зимува . Като какавида по стъблата на многогодишните тревисти растения, под стрехите, кората на дърветата и други защитени места. Пеперудите се появяват в края на април-началото на май. Развива три поколения годишно. Профилактика . Унищожаване на кръстоцветните плевели. Отглеждане на зелето на висок агрофон за по-бързото му развитие. Момент на пръскане. При поява на вреда, началото на май. Голяма (бяла) зелева пеперуда

колорадски бръмбар:

колорадски бръмбар

обикновена калинка:

обикновена калинка

червена горска мравка:

червена горска мравка

златоочица:

златоочица

PowerPoint Presentation:

Презентацията представи: Хакан хрюстемов

authorStream Live Help