Idővel

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Id ő mult á n (Jorge Louis Borges) Chris Spheeris – EROS(Rain)

PowerPoint Presentation:

Id ő vel az ember meg é rti mi a k ü l ö nbs é g a k ö z ö tt, hogy tartasz egy kezet vagy lel á ncolsz egy lelket….

PowerPoint Presentation:

Es megtanulod, hogy a szerelem nem azt jelenti, hogy lefekszel valakivel, es hogy ha nincs valaki melletted, nem azt jelenti, hogy egyed ü l vagy

PowerPoint Presentation:

é s megtanulod, hogy egy cs ó k m é g nem szerz ő d é s, é s az aj á nd é k, nem ig é ret

PowerPoint Presentation:

.. é s elfogadod a zuhan á st emelt f ő vel é s nyitott szemmel

PowerPoint Presentation:

é s megtanulod az utakat, a m á ra es a mostra é piteni, mert a holnap nem garant á lja a terveidet

PowerPoint Presentation:

..a holnapnak mindig van egy csom ó olyan v á ltozata ami meg á llithat fele ú ton

PowerPoint Presentation:

é s id ő vel megtanuljuk hogy a nagyon sok is, az é letet ad ó meleg is é gethet é s elszenesithet

PowerPoint Presentation:

..fogj á l h á t neki ü ltetni a saj á t kertedet é s diszitgetni a saj á t lelkedet ahelyett, hogy m á st ó l v á rod, hogy vir á got hozzon

PowerPoint Presentation:

.. é s tanuld meg, hogy t é nyleg el tudod viselni, hogy t é nyleg van er ő d, é s t é nyleg é rt é kes vagy

PowerPoint Presentation:

é s az ember csak tanul é s tanul…..

PowerPoint Presentation:

é s id ő vel megtanulod, hogy ha csak az é rt maradsz valakivel mert gazdag j ö v ő t ig é r, el ö bb ut ó bb visszat é rsz a multba

PowerPoint Presentation:

Id ő vel megtanulod, hogy csak az tud boldogs á got adni aki elfogad hib á iddal, é s nem akar megv á ltoztatni

PowerPoint Presentation:

de ha csak az é rt maradsz valakivel, hogy ne l é gy egyed ü l, id ő vel majd nem akarod l á tni

PowerPoint Presentation:

Id ő vel megtanulod, hogy az igazi bar á t kev é s é s harcolnod kell é rte, mert m á sk é nt k ö r ü lvesznek a nem iga z ak

PowerPoint Presentation:

..id ő vel megtanulod, hogy a haragb ó l kimondott szavak egy é leten á t b á nthatj á k azt akit megs é rteni akart á l

PowerPoint Presentation:

..megtanulod, hogy mindenki mondhatja “sajn á lom” , de megbocs á jtani csak a nagy lelkek tudnak

PowerPoint Presentation:

..megtanulod, hogy ha megs é rtett é l egy bar á tot val ó szin ü , soha tobbet nem lesz ú gy mint r é gen

PowerPoint Presentation:

Megtanulod, hogy lehetsz boldog az ú j bar á tokkal is, de elj ö n az id ő amikor hi á nyozni kezd az a r é gi

PowerPoint Presentation:

Megtanulod, hogy semmi sem ism é telhet ő

PowerPoint Presentation:

.megtanulod, hogy ha megal á zol é s len é zel egy teremtm é nyt el ö bb- ut ó bb visszakapod sokszorosan

PowerPoint Presentation:

..megtanulod, hogy ha sietteted, kik é nyszerited a dolgokat nem v á lnak a rem é lt é

PowerPoint Presentation:

é s megtanulod, hogy a MA a j ó , pont ez a perc, nem a holnap

PowerPoint Presentation:

é s megtanulod, hogy ha j ó l is é rzed magad azokkal akik k ö r ü lvesznek, mindig hi á nyozni fognak azok akik m á r nincsennek

PowerPoint Presentation:

Id ő vel megtanulod, hogy ha megbocs á jt á ssal prob á lkozol, vagy bocs á natk é r é ssel, vagy kimondani, hogy szeretsz é s v á gy ó dsz, hogy sz ü ks é ged van, hogy bar á t szeretn é l lenni….. egy sir f ö l ö tt, haszontalan Megtanulod ezt mind, de csak id ő vel

authorStream Live Help