ਜਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬਾਗ

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

ਜਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਸਾਕਾ (13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1919):

ਜਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਸਾਕਾ (13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1919) Vijay Gupta , State Awardee Govt. Sen. Sec. School Arni Wala S. S. Distt. Fazilka (Punjab)

ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟਿ – ਕੋਟਿ ਪ੍ਰਣਾਮ !!!:

ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟਿ – ਕੋਟਿ ਪ੍ਰਣਾਮ !!!

authorStream Live Help