evaluatieformulier

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

EVALUATIE VAN DE OPLEIDING Jouw naam : .............................................................. Bedrijf : .AHAVA....... Training : .Commerciële Communicatievaardigheden Datum : 25-2-08…… Trainer : .Jerko Bozikovic Expert Academy wil de kwaliteit van de gegeven opleidingen meten en verbeteren. Om elke opleiding te evalueren, hebben wij uw mening nodig. Zo kan een volgende sessie nog beter inspelen op uw wensen en noden. Evaluatie van de inhoud   Wat vond u van de inhoud van het programma?   Was de inhoud relevant voor u?   Was de structuur en opbouw van de opleiding voor u duidelijk?   Voldeed de opleiding aan uw verwachtingen?   Welke onderwerpen vond u goed in de opleiding, en waarom? ………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………….. Welke onderwerpen vond u minder goed in de opleiding, en waarom? ……………………………………………….. ................................................................................................................................................................................. Welke onderwerpen ontbraken er? ……………………………………………………………………………………... ................................................................................................................................................................................. Wat vond u over de totale duurtijd van de opleiding: te kort correct te lang Wat vond u over het evenwicht theorie en praktijk: te veel theorie correct te veel praktijk Graag een woordje uitleg: ………………………………………………………………………………………………… ................................................................................................................................................................................. Evaluatie van de trainer   Kennis van het onderwerp   Antwoorden op uw vragen   Stijl van opleiding geven   Interactie/omgang met de groep   Graag een woordje uitleg : ................................................................................................…........................... ................................................................................................................................................................................ Evaluatie van de groep   Heeft de groep bijgedragen tot het welslagen van de training   Graag een woordje uitleg: ………………………………………………………………………………………………… ................................................................................................................................................................................ Wat wilt u verder nog kwijt?.................................…………...................................................................................... ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………..

authorStream Live Help