okul başarısı için tıbbi yöntemler

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Çocuklarda öğrenme performansını arttırmak için öncelikle beyin kapasitesinin arttırılması gerekir. QEEG beyin çalışma özellikleri konusunda bilgi verir. Nöroterapi ise QEEG verilerine göre beyin kapasitesinde artma sağlar.

Comments

Presentation Transcript

ÇOCUKLARDA OKUL BAŞARISINI ARTTIRMANIN TIBBİ YÖNTEMİ : 

ÇOCUKLARDA OKUL BAŞARISINI ARTTIRMANIN TIBBİ YÖNTEMİ Dr Güçlü Ildız Nöroloji uzmanı drgucluildiz@hotmail.com www.beyindoktoru.com

Slide 2: 

Dikkati sağlama ve sürdürme Analitik düşünebilme Sosyal uyum Hafıza Sabırlı olma Beceri Örnekte sayılan maddeler başarı için gerekli özelliklerdir. Bu özelliklerin iyi bir biçimde ortaya çıkabilmesi için beyin performansının iyi olması gerekir.

Slide 3: 

Beyin çalışma özelliklerini Beyin performansının objektif yöntemlerle nasıl ölçülebileceğini Geliştirmek için neler yapılabileceğini sizlerle paylaşmak istiyorum.

BEYİN ÇALIŞMA ÖZELLİKLERİ : 

BEYİN ÇALIŞMA ÖZELLİKLERİ Beynin dış yüzeyi (korteks) çalışma özellikleri bakımından 4 bölgeye ayrılır. Her bir bölgenin performansı, kişiye ait üstün ya da zayıf özelliklerini belirler.

Slide 5: 

Dikkati verme ve sürdürme Dikkatin yönlendirilmesi Kısa-orta süreli ve işleyen bellek Sabır Planlama, tasarlama Yargılama Tepki kontrolü Düzenli olma Kendini kontrol edebilme Sorunları çözme Ayrıntılı düşünme Gelecekle ilgili öngörüde bulunma Hatalardan ders çıkarma Duyguları anlama ve ifade etme Empati kurma Sağduyu Moral Motivasyon BEYİN ÖN BÖLGESİNİN GÖREVLERİ

BEYİN ÖN BÖLGESİNİN GÖREVLERİ : 

BEYİN ÖN BÖLGESİNİN GÖREVLERİ Kişilik özellikleri kazandırır. Dikkat eksikliği olan çocukların sorunu, beyin ön bölgesindedir. Gelişimi ergenlik dönemine kadar sürer. Beyin ön bölge performansı arttırılarak dikkatli, sabırlı, aynı hataları tekrar etmeyen, ayrıntılı düşünebilen, düzenli, gelecekle ilgili öngörüde bulunabilen çocukların yetişmesi hedeflenir.

Slide 7: 

Dikkat eksikliği Konsantrasyon bozukluğu Unutkanlık Aceleci, sabırsız, hiperaktif kişilik Aynı hataları tekrarlama Ani tepkiler verme Kolay sinirlenme Ani, yanlış kararlar verme Boşlukta hissetme Anlık şaşkınlık hissi İsteksizlik, tembellik İsteksizlik, tembellik Sorumsuzluk Duyguları kontrol etmede zorluk Gereksiz işlerle fazla zaman harcama Kararsızlık Sosyal çekingenlik ve başarısızlık Uyum sağlamada zorluk Uygun olmayan, yersiz davranışlar Yapacağı işleri düzenlemede zorluk Muhakeme-yargılama zorluğu Aynı hataları tekrarlama BEYİN ÖN BÖLGESİ ÇALIŞMA SORUNLARINDA ORTAYA ÇIKAN YAKINMALAR

TEMPORAL BÖLGE ÖZELLİKLERİ : 

TEMPORAL BÖLGE ÖZELLİKLERİ Beynin yan (şakak) bölümüdür. İşitme ve konuşma merkezinin bir bölümü buradadır.

Slide 9: 

TEMPORAL BÖLGENİN ÇALIŞMA SORUNLARINDA ORTAYA ÇIKAN YAKINMALAR Unutkanlık (bildik yüzleri tanıyamama) Deja vu (daha önce bulunmadığı yerle ilgili bulunmuş hissi) Jamais vu (bildik yerleri tanıyamama) Ara ara gelen ve nedensiz olan panik ve korkular Boşluğa düşme duygusu Kulağa gelen ses ve seslerin yorumlanması ile ilgili sorunlar (çınlama, hışırtı, sinek uçması) Görme ile ilgili anormallikler; görme alanının kenarında gölge görülmesi, cisimlerin büyüklük ya da şekillerinin yanlış algılanması Okumayı öğrenme zorluğu Sonradan gelişen okuma zorluğu Gergin kişilik hali Saygısızlık ya da değer vermeme Yazma-konuşma sırasında sözcük bulmada zorluk Duygusal dengesizlik Baş ağrıları Mide ağrıları Aşırı yazı yazma, sürekli konuşma Epileptik nöbetler

PARYETAL BÖLGENİN ÖZELLİKLERİ : 

PARYETAL BÖLGENİN ÖZELLİKLERİ Beynin beceri bölgesidir.

Slide 11: 

PARYETAL BÖLGENİN ÇALIŞMA SORUNLARINDA ORTAYA ÇIKAN YAKINMALAR Pozisyon duyusu kaybolur. Hissedebilme zorlaşır. Yazı yazmada zorluk olur. Okuma ve yazmada dil bilgisi hataları olur. Sözcük anlamları farkedilmez. Sağ-sol ayrımı yapmak zorlaşır. Okumada güçlük olur. Sayı sayma, matematik problemi çözme zorlaşır. Hafif dokunma duyusu azalır. Yanlış giden birşeyler ya da sorunlar farkedilmez. Yapısal beceriksizlik gelişir (Örneğin: oyun küpleri üstüste konup kule yapılamaz). Cisimler dokunularak tanımak ve hissetmek zorlaşır. Vücut kısımları adlandırılamaz ve tarif edilemez. Cisimlere ulaşmada zorluk olur (görme beceriksizliği). Ortam bilgilerinin hissedilmesi azalır. Ellere, parmaklara, gözlere, kol ve bacaklara görsel kılavuzluk sağlanamaz (örneğin, top yakalanamaz). Kol ve bacak pozisyonları algılanamaz. Hareket yönünü hissetmek zorlaşır (örneğin, uçurtma uçurmakta zorlanır). Bir şekli çizerek kopyalama, makasla kesme, yer tarifi, giyinme ve soyunma becerileri bozulur. Gözler kapalı iken parmağın pozisyonu belirlenemez. Yapılan hareketler tekrar edilemez.

Slide 12: 

OKSİPİTAL BÖLGENİN ÇALIŞMA SORUNLARINDA ORTAYA ÇIKAN YAKINMALAR Gördüğü nesneleri fark edemez. Nesnelerin konumlarını bulmakta güçlük çeker (Örneğin, market raflarında aradığı ürünü bulamaz) Renkleri ayırt edemez. Okumakta zorluk çeker. Hareketli nesneleri takipte zorlanır.

Slide 13: 

Bilinen klasik yöntemler, psikolojik testlerle beyin çalışmasını değerlendirir. Bu testler soru cevap biçiminde uygulanır. Psikolojik testler subjektiftir. Yeni teknikler beyin çalışma özelliklerini objektif olarak ortaya koyuyor. ABD başta olmak üzere nöroloji uzmanları, psikologlar ve psikiyatristler; objektif bir yöntem olan QEEG ile beyin çalışma özelliklerini değerlendiriyorlar.

Slide 14: 

Mert, 8 yaşında erkek çocuğu Annesinin çocuğuyla ilgili yakınmaları İlgisiz Tembel Sürekli ikaz etmek zorundayım Dersleri çok kötü Durgun Yanda Mert’in QEEG raporu görülüyor. Yeşil alanlar normal, kırmızı ve lacivert alanlar ise anormalliği gösteriyor. Beyin ön bölge çalışmasıyla ilgili sorunları olduğu anlaşılıyor. Annesine nöroterapi aletinin kullanılmasıyla ilgili eğitim verildi. Evde her gün yarım saat süren seanslarla nöroterapi aldı. 80 seans sonrası QEEG raporu sonraki sayfada görülüyor.

Slide 15: 

Mert’in 80 seans sonu raporunda beyin ön bölgesinde yer alan anormalliklerin tamamen düzeldiği görülüyor. 2,5 ay içinde Mert’in okul başarısında önemli artış oldu. Mert artık daha ilgili ve dikkatli bir çocuk.

QEEG NEDİR? : 

QEEG NEDİR? Saçlı deriye yapıştırılan elektrotlarla beyin dalgaları kaydedilir. Kayıtlardan seçilen uygun örnekler bir programda değerlendirilir. Çekimi yapılan kişinin kayıtlarıyla; aynı yaşta olan, tüm tıbbi ve psikolojik testleri normal olan verilerle karşılaştırılır. Sonuç olarak, normalden ne kadar sapma olduğu belirlenir. QEEG, beyin çalışma özelliklerini objektif olarak değerlendiren bir yöntemdir.

NÖROTERAPİ NEDİR? : 

NÖROTERAPİ NEDİR? ABD’nde 40 yılı aşkın zamandır uygulanan bir yöntemdir. QEEG ile belirlenen beyin çalışma anormalliklerini düzeltme esasına dayanır. Saçlı deriye 1,2 ya da 3 adet elektrot yapıştırılır. QEEG ile saptanan anormalliğin normale dönmesi amaçlanır. Normale yaklaştıkça aletten çıkan ses, feedback (geri bildirim) olarak işitilir. Geri bildirimi duyan beyin, nasıl normal çalışması gerektiğini öğrenir. Kısaca nöroterapi, beyine normal çalışma şeklini öğreten bir yöntemdir.

NÖROTERAPİ : 

NÖROTERAPİ QEEG ve nöroterapi uygulamalarında ağrı yoktur. Dışarıdan herhangi bir uyaran (elektrik vb.) verilmez. QEEG rehberliğinde uygulanan nöroterapi’nin zararı ya da yan etkisi yoktur. Özel eğitim, rehabilitasyon, psikolojik destek vb. klasik yöntemlerde de amaç beyine öğretmektir. Nöroterapi ise bir cihaz yardımıyla, objektif olarak beyine öğretir. Beyin; bisiklet sürme, yüzmeyi öğrenir biçimde doğru çalışma yöntemini öğrenir. Etkisi, haftalar içinde başlar.

ÜLKEMİZDE QEEG VE NÖROTERAPİ NEDEN YAYGIN DEĞİL? : 

ÜLKEMİZDE QEEG VE NÖROTERAPİ NEDEN YAYGIN DEĞİL? Standford, Harvard, Yale gibi üniversitelerde nöroterapi, tamamlayıcı tıp bölümü altında hizmet veriyor. Ülkemizdeki üniversitelerde ve özel hastanelerde tamamlayıcı tıp birimleri bulunmuyor. Tamamlayıcı tıp yöntemlerinin masrafları sağlık sigortaları tarafından karşılanmıyor. Ülkemizde QEEG ve nöroterapi uygulamak için nöroloji uzmanı olmak gerekiyor. Psikologlara ve psikiyatristlere bu izin verilmiyor. Ülkemizde sağlık hizmetleri tamamen ilaç tedavisi üzerine kurulmuş durumda, alternatiflere yer verilmiyor.

Nöroterapi hizmeti nasıl alınabilir? 1 : 

Nöroterapi hizmeti nasıl alınabilir? 1 En iyi yöntem ABD’nde olduğu gibi, okullara nöroterapi seans salonları kurmaktır. Günlük 20-30 dk. sürecek olan seanslarla çocukların hem beyin gelişimine katkı hem de sorunlarına çözüm sağlanabilir. Sadece 2 ayda 1 kez, QEEG çekimi için kliniğe gidilmesi gerekecektir. QEEG ile seans başarıları ve beyin çalışma özellikleri takip edilmesi gerekir.

Nöroterapi hizmeti nasıl alınabilir? 2 : 

Nöroterapi hizmeti nasıl alınabilir? 2 Bir diğer yöntem evde nöroterapi almaktır. Bunun için nöroterapi aleti kiralanır ya da satın alınır. 2 ya da 3 gün süren nöroterapi aletini kullanma eğitimi alınır. Haftalık terapi sonuç raporları, e-mail aracılığıyla hekime bildirilir. 2 ayda bir QEEG çekimi ile takip edilir.

Nöroterapi hizmeti nasıl alınabilir? 3 : 

Nöroterapi hizmeti nasıl alınabilir? 3 3.yöntem ise nöroterapi seansları için her gün kliniğe gidilir. Fotoğrafta, nöroterapi seansı alan bir çocuk.

NÖROTERAPİ : 

NÖROTERAPİ Nöroterapi bir beyin eğitimi yöntemidir. Çocukların terapiye kolay uyum sağlaması amacıyla bilgisayar monitöründe beyin dalgaları, animasyon biçiminde gösterilir(uçak, robot vb.). Her çocuğun belirli bir beyin kapasitesi vardır. Başarıları kapasitelerine bağlıdır. Nöroterapi çocukların beyin kapasitelerini arttırır. Nöroterapi, NASA’da pilotların dikkatini artırmak amacıyla uygulanan bir yöntemdir.

Slide 24: 

Ayrıntılı bilgi ve referanslar için, 1.www.noroterapi.com 2.Kitap:Ah Şu Beynimiz.Gözardı edilen tıbbi gerçekler aralık 2007 Dr. Güçlü Ildız

authorStream Live Help