080417-unitat-08-64250

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

UNITAT 8 RESPOSTES AMBIENTALS

Slide 2: 

ÍNDEX ASPECTES GENERALS DELS PROBLEMES AMBIENTALS RESPOSTES ALS PROBLEMES AMBIENTALS RESPOSTES TECNOLÒGIQUES ENERGIES RENOVABLES PRIMÀRIES ENERGIES RENOVABLES SECUNDÀRIES MOTORS MÉS NETS MILLORES AGRÍCOLES I DE GESTIÓ DE L’AIGUA QUÍMICA VERDA I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA LÍMITS DE LES RESPOSTES TECNOLÒGIQUES RESPOSTES NO TECNOLÒGIQUES O SOCIOCULTURALS RESPOSTES NO TECNOLÒGIQUES O SOCIOCULTURALS II ENLLAÇOS Unitat 8. Respostes ambientals

ASPECTES GENERALS DELS PROBLEMES AMBIENTALS : 

Unitat 8. Respostes ambientals ASPECTES GENERALS DELS PROBLEMES AMBIENTALS

RESPOSTES ALS PROBLEMES AMBIENTALS : 

Unitat 8. Respostes ambientals Les Nacions Unides en l’informe Avaluació dels ecosistemes del mil·lenni, ordena les respostes a la problemàtica ambiental en funció dels aspectes següents: RESPOSTES ALS PROBLEMES AMBIENTALS

RESPOSTES TECNOLÒGIQUES : 

RESPOSTES TECNOLÒGIQUES Unitat 8. Respostes ambientals

ENERGIES RENOVABLES PRIMÀRIES : 

ENERGIES RENOVABLES PRIMÀRIES Unitat 8. Respostes ambientals

ENERGIES RENOVABLES SECUNDÀRIES : 

ENERGIES RENOVABLES SECUNDÀRIES Unitat 8. Respostes ambientals

MOTORS MÉS NETS : 

MOTORS MÉS NETS Unitat 8. Respostes ambientals Una altra qüestió en què els avenços tecnològics són fonamentals per donar resposta a la problemàtica ambiental, és la millora dels motors dels mitjans de transport actuals. Això inclou aspectes diversos com són millorar l’eficiència dels motors, disminuir les emissions de contaminants, fabricar motors que puguin funcionar amb combustibles menys contaminants o dissenyar sistemes de propulsió alternatius als motors convencionals.

MILLORES AGRÍCOLES I DE GESTIÓ DE L’AIGUA : 

Unitat 8. Respostes ambientals MILLORES AGRÍCOLES I DE GESTIÓ DE L’AIGUA

QUÍMICA VERDA I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA : 

Unitat 8. Respostes ambientals QUÍMICA VERDA I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA

LÍMITS DE LES RESPOSTES TECNOLÒGIQUES : 

Unitat 8. Respostes ambientals LÍMITS DE LES RESPOSTES TECNOLÒGIQUES

RESPOSTES NO TECNOLÒGIQUES O SOCIOCULTURALS : 

Unitat 8. Respostes ambientals RESPOSTES NO TECNOLÒGIQUES O SOCIOCULTURALS

RESPOSTES NO TECNOLÒGIQUES O SOCIOCULTURALS II : 

Unitat 8. Respostes ambientals RESPOSTES NO TECNOLÒGIQUES O SOCIOCULTURALS II

ENLLAÇOS : 

ENLLAÇOS Energies renovables Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat Desenvolupament sostenible Unitat 8. Respostes ambientals

authorStream Live Help