080417-unitat-07-64249

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

UNITAT 7 LA SALUT DE GAIA

Slide 2: 

ÍNDEX L’ÉSSER HUMÀ AL PLANETA TERRA RECURSOS NATURALS RENOVABLES I NO RENOVABLES CAUSES DE LA DEGRADACIÓ DEL SÒL EVIDÈNCIES DEL CANVI CLIMÀTIC CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA LOCAL LA CONTAMINACIÓ DE MARS I AIGÜES LA CONTAMINACIÓ ENERGÈTICA FENÒMENS NATURALS EXTREMS ENLLAÇOS Unitat 7. La salut de Gaia

L’ÉSSER HUMÀ AL PLANETA TERRA : 

Unitat 7. La salut de Gaia L’ÉSSER HUMÀ AL PLANETA TERRA

RECURSOS NATURALS RENOVABLES I NO RENOVABLES : 

Unitat 7. La salut de Gaia Els recursos naturals són el conjunt de béns aportats per la natura que l’ésser humà utilitza per obtenir productes o serveis i satisfer així les seves necessitats o desitjos: aigua, sol, combustibles fòssils, minerals... RECURSOS NATURALS RENOVABLES I NO RENOVABLES

CAUSES DE LA DEGRADACIÓ DEL SÒL : 

CAUSES DE LA DEGRADACIÓ DEL SÒL Unitat 7. La salut de Gaia

EVIDÈNCIES DEL CANVI CLIMÀTIC : 

EVIDÈNCIES DEL CANVI CLIMÀTIC El canvi climàtic és la variació de les condicions climàtiques del planeta que ve observant-se des de finals del segle XX. Unitat 7. La salut de Gaia

CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA LOCAL : 

CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA LOCAL Unitat 7. La salut de Gaia

LA CONTAMINACIÓ DE MARS I AIGÜES : 

LA CONTAMINACIÓ DE MARS I AIGÜES Unitat 7. La salut de Gaia

LA CONTAMINACIÓ ENERGÈTICA : 

Unitat 7. La salut de Gaia LA CONTAMINACIÓ ENERGÈTICA

FENÒMENS NATURALS EXTREMS : 

Unitat 7. La salut de Gaia FENÒMENS NATURALS EXTREMS

ENLLAÇOS : 

ENLLAÇOS Aigua i recursos naturals La contaminació atmosfèrica Recursos sobre medi ambient Unitat 7. La salut de Gaia

authorStream Live Help