El modelatge del relleu

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

Com evoluciona la morfologia del relleu en funció dels fenòmens atmosfèrics

Comments

Presentation Transcript

El MODELATGE DEL RELLEU : 

El MODELATGE DEL RELLEU Els Processos formadors del Relleu: INTERNS Els Processos de modelatge del Relleu: EXTERNS

Slide 2: 

Els Processos formadors del Relleu Tectònica de Plaques Vulcanisme Deformacions de les Roques: Plecs i falles

Slide 5: 

2. Els Processos Geològics Externs MODELATGE del RELLEU Agents modeladors: AIGUA Vent Éssers vius

Slide 6: 

Processos geològics externs Meteorització Erosió Transport Sedimentació

Slide 7: 

A continuació... esbrina els agents i accions geològiques que han format aquestes formes del Relleu....

Slide 11: 

L’aigua, aigua...... i aigua...

authorStream Live Help