СКАЗАНИЕ ЗА РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

Views:
 
     
 

Presentation Description

Поръчайте книгата- http://st-maximus-confessor.org/%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/skazanie-za-rozhdestvo-hristovo-detail

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

Смяна на слайда с кликване на мишката

МИЛО ДЕТЕ,:

МИЛО ДЕТЕ, Много, много отдавна, преди векове, когато в древната страна Йудея царуваше един жесток цар на име Ирод, а над цялата земя властвуваше гордият римски кесар Август, в малкото йудейско градче Витлеем слезе от небето и се роди в плът от Пречистата Дева Мария нашият Господ и Бог Иисус Христос. Искаш ли да ти разкажа как стана това велико и дивно чудо? Аз научих за него от Светото Евангелие и от книгите, написани от святи и мъдри хора. Нека отворим заедно с теб пожълтелите страници и да чуем какво ще ни разкажат те. Слушай внимателно..

ЧУДНАТА ЗВЕЗДА:

ЧУДНАТА ЗВЕЗДА Преди да се роди Иисус Христос далече, далече на Изток, се появи нова и необикновена звезда. Първи я забелязаха трима премъдри царе-звездобройци, които царуваха в източните земи. Единият беше от Персия, другият - от Арабия, а третият - от Етиопия. Единият беше стар и побелял и се наричаше Мелхиор. Другият беше млад и се казваше Гаспар. Третият - мургав, с гъста черна брада, носеше името Валтасар.

Slide4:

И като взеха древните книги, намериха записаното в тях и предавано от род в род тайнствено предсказание на пророк Валаам: “Ще изгрее звезда от Иакова и ще се издигне човек (цар) от Израиля”. А Бог просвети сърцата им да разберат, че е наближило времето, когато трябва да се изпълни тази тайна — да се роди на земята в човешка плът Господ - Царя на цялата вселена. И те решиха да отидат в Иудея, за да Му се поклонят... Всеки тръгна с керван от своята страна, а Бог направи така, че тримата се срещнаха по пътя и като разбраха, че имат една цел, продължиха да вървят заедно след звездата.

Slide5:

А това беше наистина една чудна звезда! Тя не стоеше на небето между другите звезди, а се движеше денем и нощем високо във въздуха заедно с тримата мъдреци-звездобройци, наричани още влъхви. Когато вървяха те, звездата вървеше пред тях и им показваше пътя. А когато те спираха да си отдъхнат, спираше и звездата... Защото това беше ангелска сила, която се явяваше във вид на звезда... И докато влъхвите пътешествуваха, водени от чудната звезда, наближаваше часът на Христовото Рождество...

ВЕЛИКАТА ТАЙНА:

В ония дни римският кесар Август издаде заповед да бъдат преброени всички негови поданици, като всеки трябваше да се запише в своето родно място. В Йудейската страна, в градчето Назарет, живееше един праведен старец на име Йосиф. Той беше беден дърводелец, но произхождаше от древен царски род - от рода на свети цар и пророк Давид. Праведният Йосиф беше вдовец, имаше четири сина и две дъщери и живееше свято пред Бога. Затова Бог го избра да пази и благоговейно да служи на Пречистата Дева Мария, Която щеше да стане Божия Майка и той бе наречен Неин обручник. ВЕЛИКАТА ТАЙНА

Slide7:

Когато разгласиха по цялата страна царската заповед, той тръгна със Светата Девица за Давидовия град Витлеем, понеже беше от рода на свети цар Давид и трябваше да се запише там за царското преброяване. Като стигнаха града, праведният Йосиф започна да търси подслон, където да пренощуват, но всички къщи бяха препълнени с хора, надошли отвсякъде за преброяването. Затова привечер изморените пътници се спряха в една пещера в околностите на градчето. Там понякога овчари прибираха овцете си в лошо време.

Slide8:

Роди Своя Син, сама Го пови с чисти, тънки, бели ленени пелени и като Го целуваше Му казваше: “Чедо мое пресладко, как мога да те държа в обятията си, когато Ти си Този, Който държи в десницата Си цялата вселена?” И като Го сложи в яслите, поклони се на Родения от Нея Божествен Младенец. Тогава пещерата стана като небе -изпълни се със светоносни Ангели, които с радостно удивление обкръжиха своя Творец и Господ и Му се поклониха, пеейки хвалебни песни.

Slide9:

Също и праведният осемдесетгодишен старец Йосиф, като видя дивния Младенец, Ангелите и сиянието на Божествената слава, която изпълваше пещерата, с трепет се поклони пред Родения Бог и пред родилата Го Девица, защото разбра величието на нейната тайна. Стояха в пещерата, завързани до яслите, един кротък вол и едно дългоухо магаренце. Те топлеха в зимния студ Младенеца с дъха си и така служеха на своя Създател.

ВИТЛЕЕМСКИТЕ ПАСТИРИ:

Срещу пещерата, където се роди Иисус Христос, до една кула в полето, имаше кошара. В нощта, когато Божественият Младенец се роди, трима овчари пазеха там стадата си. Внезапно пред тях се яви светъл Ангел и ги осия с небесна светлина. А те много се изплашиха. “Не бойте се!” - каза им Ангелът и им съобщи благата вест, че се е родил Спасителят на света. След това добави: “Ето ви знак, по който ще Го познаете: ще намерите Младенец повит, лежащ в ясли”. Изведнъж пастирите чуха как множество небесни Ангели прославят Бога и пеят: “Слава на Бога във висините и на земята мир, между човеците - благоволение.” ВИТЛЕЕМСКИТЕ ПАСТИРИ

Slide11:

Пастирите повярваха, че този Младенец е наистина очакваният Спасител - Христос Господ, Който ще спаси човешкия род от гибел. И като свърши чудното видение, тръгнаха бързо, намериха пещерата и се поклониха на Младенеца, като разказаха какво са чули от Ангела, След това се върнаха при стадата си, славейки Господа. А Света Богородица запазваше дълбоко в сърцето си всичко, което се случваше и което се говореше за Нейното Божествено Чедо.

ПОКЛОНЕНИЕТО НА ВЛЪХВИТЕ:

В самия ден на Христовото Рождество, в столицата на Йудея - царствения град Йерусалим, пристигнаха с керваните си от далечните източни страни тримата царе-влъхви, които първи бяха видели чудната звезда. Щом влязоха в града, тя изведнъж изчезна от погледа им, защото Бог ѝ заповяда така. Тримата странници започнаха да разпитват минувачите: “Къде е новороденият йудейски Цар? Ние видяхме на изток звездата Му и дойдохме да Му се поклоним.” Хората се споглеждаха смаяни и не знаеха какво да отговорят. ПОКЛОНЕНИЕТО НА ВЛЪХВИТЕ

Slide13:

Странната вест стигна и до ушите на злия цар Ирод. Той много се изплаши да не се лиши от царския си престол. Смутиха се заедно с него и всички йудейски първенци. Ирод бързо събра в двореца си първосвещениците и еврейските мъдреци и ги попита дали знаят къде ще се роди Христос? А те му отговориха: “В йудейския град Витлеем, така предсказаха светите пророци. Тогава Ирод покани влъхвите в двореца и като скри злите си намерения да убие новородения Цар, започна да ги разпитва кога се е появила чудната звезда. И им каза лукаво: “Идете във Витлеем и добре разберете за Младенеца и като Го намерите, върнете се да ми кажете, та и аз да отида да Му се поклоня”.

Slide14:

Щом мъдреците излязоха от Йерусалим, отново блесна пред тях чудната звезда и те много й се зарадваха. А тя пак тръгна пред тях, доведе ги до Витлеемската пещера и като се спусна от височината към земята, радостно засия над Божествения Младенец. Тримата царе дълбоко Му се поклониха, защото Божията благодат просвети сърцата им и те повярваха, че този Младенец е Бог. Извадиха мъдрите влъхви скъпи дарове и ги сложиха пред чудния Младенец. Първият - Мелхиор, Му подари злато, като на Цар на царете.

ПЛАЧ ВЪВ ВИТЛЕЕМ:

А злият цар Ирод изчакваше завръщането на влъхвите, за да разбере от тях къде е Младенецът и да Го погуби. Щом научи, че мъдреците са си заминали, много се разгневи и като див кръвожаден звяр, изпрати във Витлеем въоръжени до зъби войници, които избиха там всички деца по-малки от две години. О, какъв вик и плач се вдигна тогава в Давидовия град Витлеем! Майките плачеха и не можеха да се утешат в преголямата си скръб. Но скоро Божието справедливо наказание постигна жестокия убиец. Цар Ирод умря от незнайна болест в страшни мъки и душата му потъна в бездната на ада. А душите на невинните дечица-светите младенци, избити заради Христа, живеят във вечна радост с Ангелите на небето. ПЛАЧ ВЪВ ВИТЛЕЕМ

БЯГСТВОТО В ЕГИПЕТ:

Ала Божественият Младенец беше жив! Безсилна е човешката злоба срещу Божията сила и премъдрост. Преди да стане това страшно убийство на невинните Витлеемски деца, Ангел Господен се яви на св.Йосиф насън и му каза: “Стани, вземи Младенеца и Майка Му, и бягай в Египет и остани там докле ти кажа, защото Ирод ще търси Младенеца, за да го погуби”Като взеха бързо от своя дом най-необходимото за път, светите странници тръгнаха тайно през нощта от Назарет за Египетската страна. Йосиф взе с тях, за да им помага и своя по-голям син Йаков. По-късно той беше наречен брат Господен. БЯГСТВОТО В ЕГИПЕТ

Slide17:

Изведнъж, както пътуваха, на едно пусто място ги нападнаха разбойници и искаха да вземат магаренцето, на което седеше Света Богородица с Нейното Божествено Чедо. Но един от разбойниците, като видя необикновената красота на Младенеца, извика: “Само Бог, ако приеме човешка плът, би бил така прекрасен като този Младенец!” И не позволи на другите разбойници да направят зло на светите пътници. Тогава Пречистата Богородица му каза: “Този Младенец един ден ще ти се отблагодари, задето Го защити”.

Slide18:

Когато влязоха в Египетската земя, в Тиваидските предели и стигнаха до град Ермопол, видяха в околностите му едно голямо и много красиво дърво. Тамошните люде - езичници, го почитаха, защото в дървото живееше зъл дух, когото те мислеха за бог. Но когато се приближи до това дърво Пречистата Дева с Божествения Младенец в ръце, злият дух избяга, а дървото наведе многолистните си клони до земята, покланяйки се на своя Създател. То така си и остана приведено завинаги, а листата му придобиха целебна сила.

Slide19:

Щом светите пътници влязоха в Ермопол, там веднага паднаха и се разбиха на парчета всички езически идоли. И не само в този град, но и из целия Египет се строшиха кумирите, защото от тях избягаха бесовете, гонени от Божията сила. След това изморените пътници стигнаха до едно село между градовете Илиопол и Вавилон. Праведният Йосиф остави Пречистата Дева с Младенеца под едно смокиново дърво, а сам отиде в селото да потърси подслон и храна. И о, чудо! Смокиновото дърво наведе клоните си като шатра над Девата и Младенеца, пазейки ги от слънчевия зной, а долу при корена си се разпука като хралупа и им направи удобно място за почивка.

Slide20:

И друго чудо стана близо до това дърво: там внезапно избликна извор с чиста като кристал вода, където след това Света Богородица къпеше Божествения Младенец. Оттогава и до днес водата на този чуден извор е лековита. В това селище светите странници останаха, докато не загина зле злият цар Ирод. Тогава пак на стареца Йосиф се яви насън Господният Ангел и му каза: “Вземи Младенеца и Майка Му и се върни в Израилската земя. Защото измряха онези, които искаха да погубят Младенеца! И пак тръгнаха на път светите странници, но вече към родната земя. Когато наближиха Иудея, свети Йосиф разбра, че там царува злият син на Ирод - Архелай, изплаши се и не знаеше къде да отиде. Но пак получи вест от Божия Ангел и отиде да живее в Галилея, в своя град Назарет, за да се сбъдне още едно древно пророчество - че Иисус Христос ще бъде наричан Назарянин.

authorStream Live Help