Драгалeвски манастир

Views:
 
     
 

Presentation Description

Библиотека"Православно християнче"- http://hristianche.ucoz.com

Comments

Presentation Transcript

Драгалевски манастир  „ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА ВИТОШКА" слайда се сменя с кликване на мишката :

Драгалевски манастир  „ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА ВИТОШКА" слайда се сменя с кликване на мишката

Slide2:

Манастирът „Пресвета Богородица Витошка", познат като Драгалевски, по името на близкото село, сега квартал на гр. София, е най-представителният манастир около София, с право станал Лавра на Софийската Мала Света гора още след падането на България под османско владичество. Светата обител е от групата манастири около София, възникнали към края на XIV и XV в. и известни като "Софийска Мала Света гора". 

Slide3:

Споменаването на манастира във Витошката златопечатна грамота на българския цар Иван Шишман (1371-1393) говори за връзката му с традициите на Второто българско царство. Старият надпис над входната врата в притвора на старата църква показва, че манастирът е бил обновен, а църквата зографисана през 1476г. със средствата на ктитора, софийския болярин Радослав Мавър. Владетели и боляри щедро дарявали светата обител с имоти и средства, поради което местното население го нарекло "царски манастир".

Slide4:

За разлика от повечето български манастири "Света Богородица Витошка" е бил запазен от унищожение от османските нашественици дълго време. За съжаление, след завладяването на София от турците през 1382 г. манастирът е поруган и бива изоставен от своите монаси. Разположен е в подножието на връх Камен дел на планината Витоша, на девет километра от София. 

Slide5:

Манастирът е разположен амфитеатрално в полите на планината. Манастирският комплекс има обширен двор. В него са двете долепени една до друга манастирските църкви - „Успение Богородично" от края на ХІV в. и построената през 1932 г. църква „ Св. Мина". От стария манастирски комплекс днес е запазена само църквата.

Slide6:

Тя е малка еднокорабна, с опростен архитектурен план, състояща се от преддверие, продълговат наос и полукръгла абсида. При градежа е използвана смесена зидария от ломен камък и печени тухли. Според турски регистри от ХVІІ в. името на манастира било „Токмакли манастир".  Стенописите, открити в старата църква, са на два културологични пласта, от два различни периода - от ХV и от ХVІІ век. Старата църква е украсена със забележителни по качествата си стенописи. Най-старите са в духа на художествената традиция, съществувала в Средецката област по това време, която продължава традициите на Търновската живописна школа от ХІV в.

Slide7:

Светата обител е била важно културно средище на Софийската книжовна школа. Тук са написани и преписани много свещени книги, ценни културни паметници, достигнали до нас.  Манастирът е почитан и богато даряван от христолюбиви и богобоязливи християни от Софийско. И до днес се пазят няколко ценни икони, подарени на братството на обителта през ХVІ век. 

Slide8:

През възраждането Драгалевският манастир е известен и с килийното училище, което се помещавало там по време на османското владичество. Освен ролята му на културен и учебен център, "Св. Богородица Витошка" е типичен представител на все още запазените български манастири със своята активна роля в тайната революционна дейност срещу нашествениците в средата на ХІХ век. Игуменът на манастира - йеромонах Генадий - е бил близък приятел и сътрудник на Васил Левски и е оказвал голяма помощ в организирането на революционни комитети в Софийския регион.

Slide9:

Десетилетия по- късно манастирът е възстановен и преустроен. През 1932 г. той е обновен по проект на архитект А. Рашенов, който е реставрирал и църквата „Света София", възстановил е и Балдуиновата кула на хълма Царевец във Велико Търново. Старите постройки са разрушени и са построени нови в неовизантийски стил, с арки и докси. Двете църкви са обединени под един пок р ив, заградени с проход - арка.

Slide10:

Направи ГРЕТА БАБУЛКОВА Текст - http://www.bg-patriarshia.bg/

authorStream Live Help