Το κύτταρο

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

ΕΜΒΙΑ - ΑΒΙΑ : 

ΕΜΒΙΑ - ΑΒΙΑ ΦΕ2 ΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟ ΣΤ΄ ΤΑΞΗ © Γρηγόρης Ζερβός

Slide 2: 

Παρατήρησε το μέγεθος των ζωντανών οργανισμών. Τι διαπιστώνεις;

Slide 3: 

Όλοι οι οργανισμοί δεν έχουν το ίδιο μέγεθος. Φαίνονται όλοι με γυμνό μάτι; Κάποιους μπορούμε να τους διακρίνουμε μόνο με ισχυρό μικροσκόπιο.

Slide 4: 

Το κύτταρο είναι η μικρότερη μονάδα ζωής. Όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους, αποτελούνται από ένα ή περισσότερα κύτταρα. μονοκύτταροι οργανισμοί πολυκύτταροι οργανισμοί

Βασικά μέρη του κυττάρου : 

Βασικά μέρη του κυττάρου πυρήνας κυτταρόπλασμα κυτταρική μεμβράνη πυρήνας κυτταρόπλασμα κυτταρική μεμβράνη χλωροπλάστες χυμοτόπιο κυτταρικό τοίχωμα σελ. 65

Μιτοχόνδριο : 

Μιτοχόνδριο

DNA : 

DNA Το γενετικό υλικό που υπάρχει στον πυρήνα καθενός κυττάρου έχει ένα όνομα… γλωσσοδέτη: δεσοξυριβονουκλεϊνικό οξύ …ή πιο απλά DNA (Deoxyribonucleic acid )

Slide 8: 

Στο μόριο του DNA αποθηκεύονται πληροφορίες (γενετικές πληροφορίες) με τη μορφή κώδικα σχετικά με τα χαρακτηριστικά & τις ιδιότητες των οργανισμών. Επιπλέον, χάρη σ’ αυτό το μόριο, οι γενετικές πληροφορίες μεταφέρονται από γενιά σε γενιά.

Ζωικό κύτταρο : 

πυρήνας κυτταρόπλασμα κυτταρική μεμβράνη μιτοχόνδριο DNA Ζωικό κύτταρο

Φυτικό κύτταρο : 

πυρήνας κυτταρόπλασμα κυτταρική μεμβράνη μιτοχόνδριο DNA χυμοτόπιο χλωροπλάστες κυτταρικό τοίχωμα Φυτικό κύτταρο

Slide 12: 

σελ. 66 Πυρήνας, κυτταρόπλασμα & κυτταρική μεμβράνη Πυρήνας, κυτταρόπλασμα, κυτταρική μεμβράνη & κυτταρικό τοίχωμα.

Slide 14: 

σελ. 67 Με τη βοήθεια μικροοργανισμών γίνεται ζύμωση του γάλακτος κι έτσι φτιάχνεται το γιαούρτι. Με τη βοήθεια μικροοργανισμών γίνεται ζύμωση του μούστου κι έτσι φτιάχνεται το κρασί.

Slide 16: 

Όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί αποτελούνται από κύτταρα. Βασικά μέρη των κυττάρων είναι: ο πυρήνας το κυτταρόπλασμα και η κυτταρική μεμβράνη. Τα φυτικά κύτταρα έχουν επιπλέον χλωροπλάστες, χυμοτόπια & κυτταρικό τοίχωμα.

Slide 17: 

σελ. 68 γάλα - τυρί κρασί - ξύδι Τα κύτταρα έχουν πολύ μικρό μέγεθος και δε διακρίνονται με γυμνό μάτι. Μπορούμε να τα παρατηρήσουμε μόνο στο μικροσκόπιο.

Slide 18: 

σελ. 68 ΚΥΤΤΑΡΑ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΠΥΡΗΝΑΣ ΕΜΒΙΑ Κ Τ Τ Α Ο Λ Α Σ Α Β Ι Α Εκεί βρίσκονται τα μιτοχόνδρια.

authorStream Live Help