Δομή της ύλης

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Δομή της ύλης:

Δομή της ύλης

Υλικά σώματα:

Οτιδήποτε υπάρχει στο σύμπαν είναι ύλη . Η Γη, οι θάλασσες, ο αέρας, ο Ήλιος, τα άστρα -καθετί που o άνθρωπος παρατηρεί, που μπορεί να το αγγίζει ή να το αισθανθεί- είναι ύλη. Υλικά σώματα

Slide 3:

Υλικά σώματα είναι όλα τα σώματα που έχουν μάζα (ποσό ύλης) και καταλαμβάνουν χώρο (όγκο). Τα περισσότερα μπορούμε να τα αντιληφθούμε με τις αισθήσεις μας. Ορισμένα είναι πολύ μικρά, γι’ αυτό χρησιμοποιούμε μικροσκόπια.

Ιδιότητες των υλικών σωμάτων:

Ιδιότητες των υλικών σωμάτων Οι ιδιότητες των υλικών σωμάτων μας βοηθούν να τα περιγράψουμε. Βασικές ιδιότητες Όγκος Μάζα Πυκνότητα Φυσική κατάσταση Άλλες ιδιότητες Χρώμα Γεύση Σκληρότητα Σχήμα κ.ά. στερεά υγρά αέρια

Ύλη & ενέργεια:

Η ύλη μπορεί να μετατραπεί σε ενέργεια και η ενέργεια σε ύλη. Ύλη & ενέργεια ύλη ενέργεια βάση της ισορροπίας στο σύμπαν

Μόριο:

Το μόριο είναι το μικρότερο σωματίδιο της ύλης που διατηρεί τις ιδιότητες του σώματος στο οποίο ανήκει. Μόριο Η ζάχαρη είναι γλυκιά. Το ίδιο και το μόριο της, αν μπορούσαμε να το απομονώσουμε.

Άτομο:

Άτομο Τα μόρια αποτελούνται από ακόμη μικρότερα σωματίδια, τα άτομα . Άτομο είναι το μικρότερο σωματίδιο της ύλης που μπορεί να συνδυαστεί με άλλα άτομα και να σχηματίσει μόρια.

Slide 9:

Τα άτομα αποτελούνται από ακόμα μικρότερα σωματίδια, τα πρωτόνια , τα νετρόνια και τα ηλεκτρόνια . πρωτόνια νετρόνια ηλεκτρόνια πυρήνας

Slide 10:

Τα πρωτόνια και τα νετρόνια αποτελούνται και αυτά από μικρότερα σωματίδια, τα κουάρκ . ηλεκτρόνια θεμελιώδη ή στοιχειώδη κουάρκ σωματίδια

Στοιχεία & χημικές ενώσεις:

Στοιχεία & χημικές ενώσεις Στοιχεία ονομάζονται τα υλικά σώματα που τα μόρια τους αποτελούνται από ένα μόνο είδος ατόμων . άνθρακας C υδρογόνο H οξυγόνο O χρυσός Au υδράργυρος Hg σίδηρος Fe Κάθε άτομο στοιχείου συμβολίζεται με ένα ή δύο γράμματα. άζωτο N

Slide 12:

Στο συμβολισμό του μορίου του στοιχείου, το σύμβολο έχει ένα δείκτη που δείχνει πόσα άτομα αποτελούν το μόριο . H 2 υδρογόνο αναπαράσταση του μορίου του υδρογόνου με μοντέλο

Slide 13:

Χημικές ενώσεις ονομάζονται τα υλικά σώματα τα οποία αποτελούνται από άτομα διαφορετικού είδους. 2 άτομα υδρογόνου + 1 άτομο οξυγόνου = 1 μόριο νερού H 2 + O = H 2 O

Slide 14:

H 3 N C 2 O διοξείδιο του άνθρακα αμμωνία

Η φυσική κατάσταση των υλικών σωμάτων :

Η φυσική κατάσταση των υλικών σωμάτων

Slide 16:

Τα μόρια των υλικών σωμάτων κινούνται συνεχώς . Ανάλογα με το πόσο κινούνται και σε πόσο κοντινές αποστάσεις βρίσκονται μεταξύ τους, τα σώματα είναι... στερεά υγρά αέρια

Slide 17:

στερεά πολύ κοντινές αποστάσεις μορίων θέσεις σταθερές αποστάσεις σταθερές υγρά αέρια κοντινές αποστάσεις μορίων αλλαγή θέσεων αποστάσεις σταθερές μεγάλες αποστάσεις μορίων αλλαγή θέσεων αυξάνουν τις αποστάσεις, αν μπορούν

Slide 19:

στερεό υγρό αέριο

authorStream Live Help