PPS Pretty Women

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Hãy Dành Thời Gian...

PowerPoint Presentation:

Hãy dành thời gian để yêu ~ đó là bí quyết của tuổi xuân bất tận...

PowerPoint Presentation:

Hãy dành thời gian để vui cười ~ đó là tiếng nhạc của tâm hồn...

PowerPoint Presentation:

Hãy dành thời gian để khóc ~ đó là dấu chỉ lòng b ao la ...

PowerPoint Presentation:

Hãy dành thời gian để lắng nghe ~ đó là sức m ạ nh của t rí tuệ ...

PowerPoint Presentation:

Hãy dành thời gian cho đèn sách ~ đó là nguồn gốc của hiểu biết...

PowerPoint Presentation:

Hãy dành thời gian để suy tư ~ đó là chìa khóa của thành công...

PowerPoint Presentation:

Hãy dành thời gian để vui chơi ~ đ ó là sự hồn nhiên của tuổi thơ...

PowerPoint Presentation:

Hãy dành thời gian để mộng mơ ~ đ ó là hạnh phúc thoảng qua đời ...

PowerPoint Presentation:

Hãy dành thời gian để VUI SỐNG... v ì thời gian qua RẤT MAU... ... và KHÔNG BAO GIỜ trở lại!

PowerPoint Presentation:

Have a beautiful day!!! From: bichnhu08@yahoo.com To: all my friends

PowerPoint Presentation:

Nhạc phẩm: Trình bày: Elle Etait Si Jolie Alain Barriere

authorStream Live Help