Αρχαϊκή εποχή 5

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Αρχαϊκά Χρόνια:

Αρχαϊκά Χρόνια Νέες αποικίες των Ελλήνων

PowerPoint Presentation:

Πολλοί εγκατέλειψαν τα χωριά τους και άρχισαν να συγκεντρώνονται σε περιοχές με περισσότερη ασφάλεια. Έτσι δημιουργήθηκα οι πόλεις- κράτη. Κέντρο της νέας πόλης ήταν η ακρόπολη , στο ψηλότερο σημείο της πόλης. Εκεί βρίσκονται οι ναοί των θεών και τα δημόσια κτίρια. Γύρω βρίσκονται οι κατοικίες των ανθρώπων. Όλος αυτός ο χώρος προστατευόταν από ψηλά τείχη.

PowerPoint Presentation:

Η ζωή στην πόλη έγινε καλύτερη . Κάποιοι είχαν μείνει στα χωριά καλλιεργώντας γη . Ο πληθυσμός όμως αυξήθηκε σταδιακά και η γη δεν έφτανε να τους θρέψει όλους. Μερικοί αποφάσισαν να εγκαταλείψουν την πόλη τους και να πάνε να ζήσουν αλλού. Η μετακίνηση έγινε οργανωμένα . Η πόλη συμβουλεύτηκε το Μαντείο των Δελφών για το κατάλληλο μέρος που θα γινόταν η εγκατάσταση.

PowerPoint Presentation:

Ο αρχηγός έπαιρνε το « Ιερό Πυρ » με τον οποίο θα άναβε το βωμό της νέας αποικίας . Αυτό συμβόλιζε τους στενούς δεσμούς που υπήρχαν ανάμεσα στη μητρόπολη κα την αποικία . Οι περισσότερες αποικίες δημιουργήθηκαν στην Κάτω Ιταλία και την Σικελία και η περιοχή ονομάστηκε Μεγάλη Ελλάδα .

PowerPoint Presentation:

Στις αποικίες οι Έλληνες έχτισαν ναούς και γνώρισαν άλλους λαούς . Ανέπτυξαν με αυτούς σχέσεις, δεν ξέχασαν όμως την καταγωγή τους . Οι σχέσεις ανάμεσα στις αποικίες και την μητρόπολη ήταν πάντα στενές και ήταν κακό να πολεμήσει η μία ενάντια στην άλλη.

authorStream Live Help