ΕΡΕΥΝΑ Νο 6

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Έρευνα για τα ατυχήματα στο χώρο του σχολείου μας

Comments

Presentation Transcript

Η πιο συνηθισμένη αιτία είναι το σπρώξιμο, αλλά και πολλά ατυχήματα συμβαίνουν από απροσεξία των ίδιων των παιδιών.:

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Από τις μαθήτριες Μαρία, Χρύσα , Κωνσταντίνα

Η πιο συνηθισμένη αιτία είναι το σπρώξιμο, αλλά και πολλά ατυχήματα συμβαίνουν από απροσεξία των ίδιων των παιδιών.:

Φύλο Αγόρια 46% , Κορίτσια 54%

Η πιο συνηθισμένη αιτία είναι το σπρώξιμο, αλλά και πολλά ατυχήματα συμβαίνουν από απροσεξία των ίδιων των παιδιών.:

Σου έχει συμβεί κάποιο ατύχημα στο σχολείο; Στο 87% του σχολείου έ χει συμβεί κάποιο ατύχημα ενώ στο 13% όχι.

Η πιο συνηθισμένη αιτία είναι το σπρώξιμο, αλλά και πολλά ατυχήματα συμβαίνουν από απροσεξία των ίδιων των παιδιών.:

Αν ναι, χρειάστηκες ιατρική φροντίδα Ναι 29%, Όχι 71%

Η πιο συνηθισμένη αιτία είναι το σπρώξιμο, αλλά και πολλά ατυχήματα συμβαίνουν από απροσεξία των ίδιων των παιδιών.:

Σε ποια τάξη πήγαινες όταν σου συνέβη το ατύχημα; Α’ 14%, Β’ 27%, Γ’ 31%, Δ’ 18%, Ε’ 8%, Στ’ 2%

Η πιο συνηθισμένη αιτία είναι το σπρώξιμο, αλλά και πολλά ατυχήματα συμβαίνουν από απροσεξία των ίδιων των παιδιών.:

Που συνέβη το ατύχημα; Στην τάξη, στη αυλή, στις σκάλες, στο διάδρομο, σε εκδρομή.

Η πιο συνηθισμένη αιτία είναι το σπρώξιμο, αλλά και πολλά ατυχήματα συμβαίνουν από απροσεξία των ίδιων των παιδιών.:

Το 80% είναι ελαφρά τραύματα ενώ το 20% είναι από βαριά τραύματα

Η πιο συνηθισμένη αιτία είναι το σπρώξιμο, αλλά και πολλά ατυχήματα συμβαίνουν από απροσεξία των ίδιων των παιδιών.:

Η πιο συνηθισμένη αιτία είναι το σπρώξιμο, αλλά και πολλά ατυχήματα συμβαίνουν από απροσεξία των ίδιων των παιδιών.

authorStream Live Help