ΕΡΕΥΝΑ Νο 6

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Έρευνα για τα ατυχήματα στο χώρο του σχολείου μας

Comments

Presentation Transcript

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ!!!:

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΗΓΗ ΞΕΝΙΑ ΒΙΚΗ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ!!!:

Το 46% των μαθητών που συμμετείχαν στο ερωτηματολόγιο του σχολείου μας ήταν αγόρια και το 54% ήταν κορίτσια.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ!!!:

Τα παιδιά που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο ήταν: 24% της Γ΄ τάξης, 22% της Δ΄ τάξης, 26% της Ε΄ τάξης και 28% της ΣΤ΄ τάξης.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ!!!:

Στο σχολείο μας το 13% των παιδιών έχουν απαντήσει όχι, ενώ τα 87% έχουν απαντήσει ναι.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ!!!:

Το 80% των ατυχημάτων έχουν συμβεί στα παιδιά των μικρότερων τάξεων. Όμως μόνο το 10% έχουν συμβεί στα παιδιά της Ε΄ και της ΣΤ ΄ τάξης .

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ!!!:

Το μεγαλύτερο ποσοστό ατυχημάτων έχει συμβεί στην αυλή.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ!!!:

Το μεγαλύτερο ποσοστό των ατυχημάτων δεν ήταν σοβαρό.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ!!!:

Το μεγαλύτερο ποσοστό των δεν χρειάστηκαν ιατρική περίθαλψη.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ!!!:

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ!!!

authorStream Live Help