ΕΡΕΥΝA ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Διαφάνεια 10:

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ, ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΕΙΣΙ

Διαφάνεια 10:

Το 46% των μαθητών που συμμετείχαν στην έρευνα ήταν αγόρια και το 54% κορίτσια.

Διαφάνεια 10:

Τα 14% πήγαιναν στην Α’ τάξη, τα 27% στην Β’ τάξη, τα 31% στην Γ’ τάξη, τα 18% στην Δ’ τάξη, τα 8% στην Ε’ τάξη και τα 2% στην ΣΤ’ τάξη.

Διαφάνεια 10:

Τα 71% δήλωσαν ότι δεν χρειάστηκε να επισκεφτούν νοσοκομείο, ενώ τα 29% δήλωσαν ότι χρειάστηκε.

Διαφάνεια 10:

Στα 87% παιδιά έχουν συμβεί ατύχημα, ενώ στα 13% δεν έχει συμβεί κανένα ατύχημα.

Διαφάνεια 10:

Το μεγαλύτερο ποσοστό δεν είχε σοβαρά ατυχήματα.

authorStream Live Help