سوریه

Views:
 
     
 

Presentation Description

مردم سوریه ، پس از حدود 50 سال سرکوب توسط حکومت های نظامی و بعثی اینک در بهار عربی به خیابان ها آمده اند تا به سرنگونی حکومت بشار اسد ، حکومتی بر اساس خواست آکثیریت روی کار آورند. جونان موتور اصلی این جنبش هستند.

Comments

Presentation Transcript

سوریه « جنبش جوانان : ضد بشار اسد»:

سوریه « جنبش جوانان : ضد بشار اسد» 30 فروردین ماه 1390 مرکز مطالعات استراتژیک قاسم محب علی اخرین ویرایش 1390/2/28

تکنولوژِی ارتباطات واطلاعات و جوامع انسانی:

تکنولوژِی ارتباطات واطلاعات و جوامع انسانی انقلاب صنعتی موجب ورود ماشین به زندگی بشری شد. ماشین در همه زمینه های زندگی بشری را تحت تاثیر خویش قرار داد . در ادامه وقتی اتومبیل وارد شهر ها ومراکز سکونت بشری شد. ارتباطات شهری دستخوش تغییر وتحول گردیده و موجب شد تا محیط و فضای زندگی انسان و فضای شهری ، عرض وطول مسیر ها وراه ها و همین طور ساختمان ها و وسایل با ابعاد وسایل نقلیه و ماشین وآن چه ماشیینیزه خوانده تطبیق داده شود . سطح وعمق تغییرات با محیط وفضای قبلی شهر ها رابطه مستقیم داشت . اما تغییرات عموما درفضای مادی وسخت افزاری رخ داد. با این حال انقلاب صنعتی و ماشینیزه شدن زندگی، موجبات تغییرات وسیع اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی در سطوح شهری ، ملی وبین المللی شد. پیامد های ناشی از ورود ماشین به زندگی انسان بعضا نا خواسته اما اجتناب ناپذیر بود. جهان امروزه با انقلاب تکنولوژی را تجربه می کند . انقلاب تکنو لوژی نه تنها فضای مادی بلکه فضا محیط مادی را نیز در بر گرفته و تحت تغییرات شدید ، شگفت آور وغیر قابل اجتناب قرار داده است. از جمله بی اثر ویا حداقل کم اثر ساختن مکان وزمان و علاوه بر آن حجم و وزن در انتقال دانش واطلاعات شده است . در سطح سیاست ، ما امروزه با مفهوم جدیدی از جغرافیای سیاسی روبرو هستیم که فضای مادی جای خویش را به فضای مجازی داده وبه جای فضای مکان ها با فضای جریان ها روبرو هستیم. هم اکنون مهم نیست در کجای کره خاکی قرار داشته باشید بلکه مهم نیست در کجای فضای جریان ها قرار گرفته اید . قرار گیری در جریان دست یابی به اطلاعات دسترسی به قدرت وثروت را تسریع می کند . درهمان حال تمرکز سنتی قدرت وثروت را دستخوش تغییر قرار می دهد . همانند ماشنیزه شدن ، تکنولوژیک شدن زندگی وپیامد های آن اجتناب ناپذیر است. بیش از همه جوامع بسته و از رشد باز مانده ، دستخوش تغییرات سریع و ناگهانی خواهند شد.

انقلاب تکنولوژی بستر ساز تحولات:

انقلاب تکنولوژی بستر ساز تحولات تکنولوژی اینترنتی وب 2و.. تا قبل از وب2 ، امکان شکل گیری شبکه های اجتماعی مجازی عملا غیر ممکن بود و عموم وسایل ارتباط جمعی یک طرفه بود و افراد معمولا مصرف کننده شبکه های ارتباطی صوتی ، تصویری و نوشتاری بودند که توسط دولت ها و یا سازمان بزرگ مالی و .. اداره می شد ،اما تکنولوژی وب 2 آمد همه ارتباطات را متقابل وحداقل دوطرفه کرد. موبایل تکنولوژی تکنولوژی موبایل موجب ساخته شدن وسیله ای شده است که تمامی وسایل ارتباطی صوتی ، تصویری ، نوشتاری و علاوه بر آن ابزار ضبط صدا وتصویر و تحریر در یک جا جمع کرده وهمزمان امکان دریافت وارسال همه اشکال فوق را فراهم آورده است.

همه کشور های جهان واز جمله کشور های خاور میانه در معرض طوفان جریان ناشی از تکنولوژی های نوین قرار گرفته اند . سطح تغییرات با سطح وعمق آمادگی ویا نا آمادگی جوامع بشری بستگی دارد.:

همه کشور های جهان واز جمله کشور های خاور میانه در معرض طوفان جریان ناشی از تکنولوژی های نوین قرار گرفته اند . سطح تغییرات با سطح وعمق آمادگی ویا نا آمادگی جوامع بشری بستگی دارد. سوریه فعلی ، بخشی از سرزمین تاریخی شام است که نقشه امروزین آن حاصل توافقات و تحولات پس از جنگ جهانی اول است . تحولات امروزین سوریه با ساختار سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی فعلی آن رابطه مستقیم دارد . آن چه مردم معترض می خواهند همان کمبود ها ونیاز هائی است که سوریه برای پیوستن به عصر انقلاب تکنولوژیک به آن ها نیاز دارد. همه این موارد خواسته های جوانان ونسل جدید سوریه می باشد. خاورمیانه در طی دهه های اخیر ، افزایش جمعیتی بیش از 3 برابری داشته ، کمترین رشد اقتصادی را مجموعا داشته ، جوامع آن بسته بوده همگام با تحولات سایر مناطق تحول پیدا نکرده است.

سوریه در یک نگاه – نقشه سوریه:

سوریه در یک نگاه – نقشه سوریه

سوریه در یک نگاه::

سوریه در یک نگاه:

Constitution and governmentسوریه در یک نگاه::

Constitution and government سوریه در یک نگاه: The Constitution of Syria was adopted 13 March 1971 . The constitution defines Syria as a secular socialist state with Islam recognised as majority religion . It vests the Baath Party with leadership functions in the state and society. The president is approved by referendum for a 7-year term in principle . In practice, however, people must elect the leader of the Baath Party as president. The president also serves as Secretary General of the Baath Party and leader of the National Progressive Front . The National Progressive Front is a coalition of 10 political parties authorized by the government . The constitution requires the president to be a Muslim but does not make Islam the state religion. The constitution gives the president the right to appoint ministers, to declare war and state of emergency, to issue laws (which, except in the case of emergency, require ratification by the People's Council), to declare amnesty, to amend the constitution, and to appoint civil servants and military personnel . The president of Syria is President Bashar Al-Assad since the year 2000.

سوریه دریک نگاه : ترکیب مذهبی وطایفی :

سوریه دریک نگاه : ترکیب مذهبی وطایفی

سوریه در یک نگاه:آزادی بیان:

سوریه در یک نگاه:آزادی بیان 42 سال حکومت نظامی وحالت فوق العاده موضوع آزادی بیان زیر مجموعه اراده تصمیمات مجریان کرده است. Syria َ Among The worst 10 offenders: 169 Rwanda 170 Yemen 171 China 172 Sudan 173 Syria 174 Burma …………

PowerPoint Presentation:

Bashaar Al- Asad promised to remove the Emergency Law in a meeting that Since 1963 the Emergency Law has been in effect, effectively suspending most constitutional protections for Syrians. Syrian governments have justified the state of emergency in the light of the continuing war with Israel . Syrian citizens approve the President in a referendum . There is no Free and fair election. Emergency Law

سوریه دریک نگاه: شاخص دموکراسی در سوریه:

سوریه دریک نگاه: شاخص دموکراسی در سوریه

شاخص فساد در سوریه:

شاخص فساد در سوریه سال 2010

کاربران اینترنت در سوریه 2010:

کاربران اینترنت در سوریه 2010

PowerPoint Presentation:

سیاست خارجی سوریه

مطالبات و عناصر منازعه بین رژیم سوریه ومردم:

مطالبات و عناصر منازعه بین رژیم سوریه ومردم مطالبات شعبی یا مردمی منازعه اصلی بین مردم و حکومت درخصوص ساختار قدرت و مناسبات بین حکومت مردم می باشد. امری که تا کنون تحت الشعاع مناسبات قرار گرفته شده بود و حکومت کودتائی سوریه از پرداختن به آن طفره می رفت. مطالبات مردمی مانند : شناسائی و برقراری آزادی های فردی ، احترام به حقوق بشر، انتخابات آزاد ، حق مخالفت اعتراض وبرقراری تظاهرات وراهپیمائی ، پایان حکومت اقلیت حکومت فردی ، موروثی وتک حزبی و مبارزه با فساد و ....... مطالبات ملی درخصوص مطالبات ملی مانند: رفع اشغال سرزمین های سوری از سوی اسرائیل فرقی بین موضع معارضین وحکومت فعلی نیست. مسئله مردم حداقل فعلا مطالبات ملی نیست و بحران جاری ارتباطی حداقل به طور مستقیم به مسائل سیاست خارجی وامنیت ملی ندارد.

مطالبات مردمی :معترضین چه می خواهند :

مطالبات مردمی :معترضین چه می خواهند 1- لغو و برداشتن حالت فوق العاده 2- آزادی زندانیان سیاسی 3- روشن شدن سرنوشت مفقودین 4- آزادی های سیاسی 5- ازادی بیان و رسانه ها 6- لغو نظام تک حزبی برقراری آزادی احزاب 7- تغییر قانون اساسی 8- برقراری انتخابات آزادی 9- مبارزه با فساد 10 – رفاه اقتصادی ، اشتغال ، گرانی و......... ........................................................................

The Syrian Revolution 2011:

The Syrian Revolution 2011

محرکین ونیروهای آغاز کننده جنبش:

محرکین ونیروهای آغاز کننده جنبش نیروهای جوان وتحصیل کرده سوری در داخل وخارج که به نحوی دسترسی به اینترنت و شبکه های مجازی متکی بر تکنولوژی های موبایل و وب 2 دارند . شبکه های اجتماعی که متکی بر این دوتکنولوژی هستند مانند فیس بوک و همین طور توئیتر و وبلاگ ها محل مبادله اطلاعات ، بحث ، گفتگو ، تبادل نظر همین طور اخذ تصمیمات برای حرکت های میدانی وخیابانی می باشند. احزاب اعم از احزاب محافظه کار وسنتی مانند اخوان المسلمین و یا احزاب چپ گرا و یا غیر مذهبی و دموکرات درشروع جنبش نقشی نداشته اند . اما متعاقبا به آن پیوسته اند . اخوان المسلمین به دلیل سابقه و داشتن تشکیلات نسبتا قوی و گسترده در شهر های بزرگ به تدریج صاحب نقش پر رنگتری می شود . با این حال به نظرمی رسد همچنان طراحی و سامان دهی تظاهرات وجنبش های خیابانی از سوی جوانان حاضر درشبکه ها وفضای مجازی صورت می گیرد. اخوان المسلمین دعوتی جز آزادی و تشکیل چند حزبی ندارد. اجتماعات در مساجد شکل گرفته وب ه تظاهرات خیابانی مبدل می شود. اعتراضات از مشق شروع شد اما در درعا اوج گرفت. تقربیا همه اقشار وهمه طوایف در اعتراضات حضور دارند. علویان عادی تلاش می کنند نشان دهند در کنار مردم قرار دارند. تقربیا همه اقشارمردم وبخصوص کرد ها قربانیان رژیم خود کامه ، فاسد ، کودتائی ،خانوادگی وموروثی اسد هستند. در طی روز های اخیر وپس از جمعه پای فشاری عملا حنبش به سراسر و تمامی نقاط سوریه و همین طور تقریبا تمامی اقشار سوری گسترش یافته است . ورود زن ها به صورت گسترده یکی دیگر از تحولات روز های اخیر است.

PowerPoint Presentation:

near the village of Baida Syria protesters demand release of detainees

انتخاب های پیش روی حکومت اسد:

انتخاب های پیش روی حکومت اسد پذیرش اصلاحات 1- تن دادن به اصلاحات گام گذاشتن درمسیری بی بازگشت خواهد بود . رژیم اسد مسلما بازنده انتخابات آزاد و با حضور احزاب و رسانه های مستقل خواهد بود . اما به نظر می رسد هنوز فرصت بسیار اندکی برای مصالحه وباقی ماندن تشکیلات حاکم در چارت آینده نظامی سیاسی سوریه وجود دارد. فرصتی که مثل مصر می تواند به سرعت رعد وبرق وباران بهاری ازبین برود . سرکوب معترضین 1- هزینه بالا برای ادامه تا حکومت تا مدتی نه چندان قابل توجه 2- انزوا وتحریم بین المللی 3- بحران اقتصادی وامنیتی 4- نظامی وقهر آمیز شدن منازعات همراه با احتمال مداخله بین المللی 5- فروپاشی و سقوط کامل ساختار فعلی قدرت ، دستگیری ومحاکمه بشار وخانواده اسد وحامیان آنان

مناسبات خارجی سوریه پس از بشار:

مناسبات خارجی سوریه پس از بشار 1- بایستی انتظار داشت حتی در اگر حکومت بشار اسد تا مدتی به درازا بکشد باز تغییراتی قابل توجه در سیاست خارجی سوریه صورت گیرد. این تحولات می تواند برای کاهش فشار و انتقادات عربی و غربی صورت گیرد. 2- بسته به این که رویکرد حاکمان بعد چگونه باشد متحدین و مخالفین سوریه درلبنان دستخوش جابجائی خواهند شد . اما درهر حال سوریه در امور مربوط به لبنان بازیگری موثر وعمده خواهد بود. 3- مناسبات با جهان عرب ، به خصوص مصر در حال شکل گیری و برخی دیگر از همسایگان مانند سوریه ، عراق و اردن بهبود خواهد یافت. 4- مناسبات با غرب بهبود خواهد یافت 5- مناسبات با اسرائیل قابل پیش بینی نیست . 6- مناسبات با ایران بستگی به سیاست های فعلی ایران داشته و حداقل در کوتاه مدت می تواند دستخوش تغییراتی گردد. سوریه باز هم می تواند به عنوان متحد ویا رقیب در لبنان برای ایران نقش بازی کند . از هم اکنون بایستی به آینده اندیشید.

PowerPoint Presentation:

الى روسيا والصين .. ماذا تريدون أن تفعلوا بالشعب السوري .. إن صمتكم وتخاذلكم في إدانة النظام السوري .. ووقوفكم عثرة في وجه المجتمع الدولي الذي يسعى لوقف نزيف الدماء في سوريا .. يساهم بشكل كبير في استمرار النظام السوري بارتكاب جرائم القتل والتعذيب وانتهاك حقوق الإنسان .. لا تكونوا شركاء في ذبح الشعب السوري .. نريد منكم وقفة صادقة مع الشعب وليس مع المجرمين .. الشعب السوري بحاجة إلى دعمكم لإنقاذه من مجازر ترتكب بحق الإنسانية .. لا تخذلوه

PowerPoint Presentation:

killing "1000" of civilian people is "some mistakes" for Bashar, is he waiting to kill "30000" like his father to admit that "mistakes" were done!! it will be shame for humanity to keep this regime rulling Syria by force of guns, killing and violence.

PowerPoint Presentation:

هفته زن ا ن آزاده

authorStream Live Help