Κλάσματα- κλασματικές μονάδες- κλασματικοί αριθμοί Ρίζος

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Κλάσματα- κλασματικές μονάδες- κλασματικοί αριθμοί :

Κλάσματα- κλασματικές μονάδες- κλασματικοί αριθμοί Κλάσμα ονομάζεται ο αριθμός που φανερώνει ένα μέρος μιας ποσότητας. Σχηματίζεται από δύο φυσικούς αριθμούς, τον αριθμητή και τον παρονομαστή που χωρίζονται μεταξύ τους από την κλασματική γραμμή. Μορφή κλάσματος 4 7 Όταν ο αριθμητής είναι 1 το κλάσμα ονομάζεται κλασματική μονάδα 4 1 1 Ρίζος Τζαλακώστας

PowerPoint Presentation:

Σύγκριση κλασμάτων με την ακέραιη μονάδα 1 η Περίπτωση. Όταν ο αριθμητής είναι μικρότερος από τον παρονομαστή τότε το κλάσμα είναι μικρότερο από τη μονάδα < Γνήσιο κλάσμα 4 9 1 2 η Περίπτωση. Όταν ο αριθμητής είναι ίσος με τον παρονομαστή τότε το κλάσμα είναι ίσο με τη μονάδα = 1 8 8 2 Ρίζος Τζαλακώστας

PowerPoint Presentation:

3 η Περίπτωση. Όταν ο αριθμητής είναι μεγαλύτερος από τον παρονομαστή τότε το κλάσμα είναι μεγαλύτερο από τη μονάδα (καταχρηστικό κλάσμα). Στην περίπτωση αυτή εξάγουμε τις ακέραιες μονάδες και σχηματίζουμε μεικτό αριθμό. = + = 9 5 5 4 5 5 5 4 1 5 3 Ρίζος Τζαλακώστας 4 1

PowerPoint Presentation:

Μετατροπή καταχρηστικού κλάσματος σε μεικτό και αντίστροφα. Παραδείγματα. 15 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 = ή + + + = 3 3 4 4 15 4 4 4 4 4 4 4 3 15 4 4 3 3 4 = + + + = Ρίζος Τζαλακώστας

PowerPoint Presentation:

Πολλαπλασιάζουμε τον ακέραιο του μεικτού με τον παρονομαστή του κλάσματος ( 3 4 =12 ) Προσθέτουμε σε αυτό που βρήκαμε τον αριθμητή του μεικτού 12 +3=15. Το αποτέλεσμα αυτής της πράξης είναι ο αριθμητής του καταχρηστικού κλάσματος. Παρονομαστής του κλάσματος παραμένει ο παρονομαστής του μεικτού. Αυτός είναι ένας γρήγορος τρόπος για να μετατρέψουμε ένα μεικτό αριθμό σε κλάσμα . Περισσότερα στο www.rtzalako.wordpress.com Όπως φαίνεται και στο παραπάνω παράδειγμα για να μετατρέψουμε ένα μεικτό αριθμό σε κλάσμα: 5 Ρίζος Τζαλακώστας

authorStream Live Help