29. Η ηγεμονία της Θήβας

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Δ΄ τάξη - Ιστορία - 6ο Δημοτικό Σχολείο Βύρωνα

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

Γιώργος Γιώτης – 6 ο Δημοτικό Σχολείο Βύρωνα Σελίδα 1 29. Η ηγεμονία της Θήβας Όνομα: ……………………………………………………………………….. 1. Πότε και πού έγινε συνέδριο με αντιπροσώπους από πολλές ελληνικές πόλεις …………………………………………………………… 2. Ποιο ήταν το θέμα του συνεδρίου ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 3. Με βάση τους όρους της συμφωνίας αυτής οι ……………………… έπρεπε να …………………. Ο Θηβαίος …………………. ζήτησε να ……………….. ως ……………… όλων των ……………………. Οι άλλοι ……………………. δεν το …………….. και η ………………. έληξε χωρίς …………………. 4. Ποιος ήταν ο αρχηγός του στρατού που έστειλαν οι Σπαρτιάτες εναντίον των Θηβαίων …………………… 5. Μάχη στα Λεύκτρα της Βοιωτίας Πότε έγινε ………………… Ποιοι βρέθηκαν αντιμέτωποι ………………………………………………………………………………… Ποια ήταν η τακτική των Θηβαίων …………………………… Ποιος εφάρμοσε αυτή την τακτική …………………………… Ποιοι νίκησαν ……………………………………… 6. Γιατί ήταν σημαντικό το κατόρθωμα των Θηβαίων α. Νίκησαν τον …………………….. της Ελλάδας. β. Άλλαξαν τον ………….. με τον οποίο ……………… οι δύο ………… 7. Ποιοι ήταν οι ηγέτες της Θήβας ………………………………………………………………………………… 8. Σε ποιες περιοχές απλώθηκε η κυριαρχία της Θήβας Από τη ………………………. ως τη ………………… 9. Ποιο ήταν το τέλος των δύο ηγετών Ο Πελοπίδας σκοτώθηκε στη …………………… Ο Επαμεινώνδας σκοτώθηκε στη μάχη της …………………. το ………

slide 2:

Γιώργος Γιώτης – 6 ο Δημοτικό Σχολείο Βύρωνα Σελίδα 2 10. Διάβασε το παράθεμα 1 και απάντησε στις ερωτήσεις: Ποιος από τους δύο ηγέτες μεγάλωσε μες στα πλούτη έκανε πλούσιο γάμο κι απέκτησε παιδιά ……………….. Ποιος από τους δύο ηγέτες ήταν φτωχός και δεν απέκτησε παιδιά ………………………. 11. Κάνε στο τετράδιο Εργασιών τις ασκήσεις 1 2.

authorStream Live Help