6260_39d6

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

J ose P rotacio M ercado R izal A lonzo Y R ealonda

Bakit si RIZAL?:

Bakit si RIZAL ? Dr. H. Otley Beyer (Dalubhasa sa Antropolohiya) mga pamantayan: a. isang Pilipino b. yumao na c. may matayog na pagmamahal sa bayan d. may mahinahong damdamin

Bakit si RIZAL?:

Bakit si RIZAL ? 5 pinagpilian upang maging bayani; a. Marcelo H. Del Pilar b. Graciano Lopez-Jaena c. Jose Rizal d. Antonio Luna e. Emilio Jacinto

Bakit si RIZAL?:

Bakit si RIZAL ? Iminulat niya ang mga mata ng mga Pilipino upang maghimagsik Huwaran ng kapayapaan Sentimental at maramdamin ng mga Pilipino

Batas Republika Blg. 1425:

Batas Republika Blg. 1425 kilala sa tawag na BATAS RIZAL ipinagtibay noong Hunyo 12, 1956 inihanda ni Senador Jose P. Laurel Sr. Pambansang Kapulungan ng Edukasyon Ipinatupad noong Agosto 16, 1956

Batas Republika Blg. 1425:

Batas Republika Blg. 1425 Nagtatadhana ng pagsama sa kurikulum ng lahat ng paaralan ng kursong nauukol sa buhay, mga ginawa at mga isinulat ni Jose Rizal .

PowerPoint Presentation:

J ose P rotacio M ercado R izal A lonzo Y R ealonda

PowerPoint Presentation:

Hunyo 19, 1861 Calamba, Laguna K apanganakan

PowerPoint Presentation:

Don Francisco Mercado Rizal Donya Teodora Alonzo y Quintos Realonda M agulang

PowerPoint Presentation:

1. Saturnina 6. Maria 2. Paciano 7. JOSE 3. Narcisa 8. Concepcion 4. Olimpia 9. Josefa 5. Lucia 10. Trinidad 11. Soledad M ga K apatid

PowerPoint Presentation:

M ga G uro Maestro Celestino Maestro Lucas Padua Leon Monroy

PowerPoint Presentation:

M ga G uro Maestro Justiniano Aquino Cruz paaralan sa Biñan

PowerPoint Presentation:

A teneo Padre Fernando Manuel X. Burgos

PowerPoint Presentation:

M ga N abasa Konde ng Monte Kristo (Alexander Dumas) Universal History (Cesar Lentu Y Dios) Mga Paglalakbay sa Pilipinas (Dr. Jagor)

PowerPoint Presentation:

M ga T ula 15 tula A Mi Pueblo (Sa Aking Bayan) A Farewell Dialogue of the Students (Isang Dialogo ng Pamamaalam ng mga Mag-aaral) Al Niño Jesus (Sa Sanggol Na Hesus) A La Virgen Maria (Para sa Birheng Maria)

PowerPoint Presentation:

U nang P ag-ibig Segunda Katigbak 16 taong gulang

PowerPoint Presentation:

UST Mga Akda: La Juventud Filipina (Para sa Kabataang Pilipino) Consejo de los Dioses (dula) Junto Al Pasig (sarsuela)

PowerPoint Presentation:

P ag-ibig Leonor Rivera

PowerPoint Presentation:

P aglalakbay Bapor Salvadora El Amor Patrio (Pagmamahal sa Bayan) unang sanaysay DIARIONG TAGALOG

PowerPoint Presentation:

P aglalakbay Universidad Central de Madrid Medisina at Pilosopiya at Sulat

PowerPoint Presentation:

P aglalakbay Bangketeng alay kina Juan Luna at Felix Hidalgo

PowerPoint Presentation:

P agbabalik tistisin ang mata ng kanyang ina paglingkuran ang kanyang mga kababayan makita ang epekto ng Noli Leonor Rivera

PowerPoint Presentation:

P aglisan pagbabanta sa buhay ng pamilya pagtungo sa Hongkong, Yokohama O-Sei-San

PowerPoint Presentation:

P aglalakbay pagtungo sa London: 1. mapaunlad ang kaalaman sa wikang Ingles 2. Sucesos de las Islas Filipinas (Morga) 3. kalayaan

PowerPoint Presentation:

P aglalakbay Pandaigdigang Ekposisyon sa Paris

PowerPoint Presentation:

P aglalakbay Hongkong 1. mapalapit sa Pilipinas 2. kupkupin ang pamilya (pag-oopera sa ina)

PowerPoint Presentation:

P agbabalik mga dahilan: itatag ang LA LIGA FILIPINA mapatunayan ang sarili

PowerPoint Presentation:

P agbabalik Gob. Heneral Despujol –nagpatapon kay Rizal sa Dapitan DAPITAN manggagamot Draco Rizali {butiki}, Apogonia rizali {uwang} at Rhacoporous rizali {palaka}

PowerPoint Presentation:

P ag-ibig Josephine Bracken

PowerPoint Presentation:

K amatayan mga kaso rebelyon at pagbuo ng mga samahang labag sa batas Tinyente Luis Taviel Andrade Gob. Hen. Camillo Polavieja - nag-apruba ng pagbabaril kay Rizal sa Bagumbayan

PowerPoint Presentation:

J ose R izal

authorStream Live Help